• SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegSbaeneg
  • GWNEWCH FISA INDIAN

Pam y gwrthodwyd fy nhaliad? Awgrymiadau datrys problemau

Gallai fod sawl rheswm gwahanol dros wrthod y taliad.

Os yw eich gwrthodwyd cerdyn debyd neu gredyd, edrychwch i weld:

Mae gan eich cwmni cardiau neu fanc fwy o wybodaeth - Ffoniwch y rhif ffôn yng nghefn eich cerdyn credyd neu ddebyd er mwyn i'r trafodiad rhyngwladol hwn fynd drwyddo. Mae eich banc neu sefydliad ariannol yn ymwybodol o'r mater cyffredin hwn.

Mae eich cerdyn wedi dod i ben neu wedi dyddio - sicrhau bod eich cerdyn yn dal yn ddilys.

Nid oes gan eich cerdyn ddigon o arian - sicrhau bod gan eich cerdyn ddigon o arian i dalu am y trafodiad.

Gwneud taliad gan ddefnyddio a VISA or MasterCard gan fod ganddynt y derbynioldeb ehangaf.

Os nad yw'r un o'r uchod yn helpu, gallwch gysylltu â ni yn info@indiavisa-online.org