• englishFraincisGearmáinisitalianSpainnis
 • IARRATAS VÍOSA INDIACH

Téarmaí agus Coinníollacha

Tagraíonn na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas, ina ndéanann na téarmaí “an t-iarratasóir” agus “tusa” tagairt don iarratasóir r-Víosa Indiach ag iarraidh a iarratas r-Víosa don India a líonadh tríd an suíomh Gréasáin seo agus na téarmaí “muidne”, “sinn”, “ tá sé mar aidhm ag ár gcuid “, agus“ an suíomh Gréasáin seo ”www.indiaonlinevisa.in, leasanna dlí gach duine a chosaint. Caithfidh tú aontú gur léigh tú, gur thuig tú agus gur aontaigh tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid. Tá sé ábhartha déanamh amhlaidh chun leas a bhaint as úsáid ár suíomh Gréasáin agus na seirbhíse a chuirimid ar fáil.

Tá sé tábhachtach go bhfuil a fhios agat go gcosnaítear leasanna dlí gach duine agus go bhfuil ár gcaidreamh leat tógtha ar iontaoibh. Bí ar an eolas go gcaithfidh tú glacadh leis na téarmaí seirbhíse seo chun ár suíomh agus an tseirbhís a chuirimid ar fáil a úsáid.

Sonraí pearsanta

Stórálann agus cláraíonn bunachar sonraí daingnithe an láithreáin ghréasáin seo an fhaisnéis seo a leanas a sholáthraíonn an t-úsáideoir mar shonraí pearsanta:

Ainmneacha, dáta agus áit bhreithe, sonraí pas, sonraí eisiúna agus éaga, cineál fianaise tacaíochta nó doiciméid, seoladh teileafóin agus ríomhphoist, seoladh poist agus buan, fianáin, sonraí teicniúla ríomhaire, taifead íocaíochta, srl.

Ní dhéantar na sonraí pearsanta seo go léir a roinnt nó a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin:

 • Nuair a bheidh an t-úsáideoir aontaithe go sainráite air.
 • Nuair a bhíonn bainistíocht agus cothabháil an láithreáin ghréasáin ag brath air.
 • Nuair a éilítear an fhaisnéis de réir dlí nó ordú atá ceangailteach ó thaobh dlí.
 • Nuair a chuirtear in iúl é gan an fhaisnéis phearsanta a bheith so-ghabhálach le hidirdhealú.
 • Nuair a chaithfidh an chuideachta an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a úsáid chun an t-iarratas a phróiseáil.

Ní bheidh an suíomh Gréasáin freagrach as aon fhaisnéis mhícheart a sholáthrófar.
Féach ar ár mBeartas Príobháideachta chun tuilleadh faisnéise a fháil ar ár rialacháin rúndachta.

Úsáid an Láithreáin Ghréasáin

Níl an suíomh Gréasáin seo cleamhnaithe ar bhealach ar bith le Rialtas na hIndia ach tá sé faoi úinéireacht phríobháideach agus tá cóipcheart ar a chuid sonraí agus ábhar go léir agus is le haonán príobháideach é. Tá an suíomh Gréasáin seo agus na seirbhísí go léir a chuirtear ar fáil air teoranta d’úsáid phearsanta amháin. Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid, aontaíonn an t-úsáideoir gan aon chuid den suíomh Gréasáin seo a mhodhnú, a chóipeáil, a athúsáid nó a íoslódáil le haghaidh úsáide tráchtála. Na sonraí go léir agus ábhar Tá cóipcheart ar an láithreán gréasáin seo.

TNC

TNC


Toirmeasc

Ní mór d’úsáideoirí an láithreáin ghréasáin seo aird a thabhairt ar na rialacháin seo a leanas maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin:

 • Ní cheadaítear don úsáideoir aon trácht a chur isteach a mheastar a bheith maslach nó maslach ar an suíomh Gréasáin seo, ar bhaill eile, nó ar aon tríú páirtithe.
 • Ní fhéadfaidh an t-úsáideoir aon rud a d’fhéadfadh a bheith maslach don phobal i gcoitinne agus do mhoráltacht a fhoilsiú, a roinnt nó a chóipeáil.
 • Ní fhéadfaidh an t-úsáideoir dul i mbun aon ghníomhaíochta a d’fhéadfadh cearta forchoimeádta nó maoin intleachtúil an láithreáin ghréasáin seo a shárú.
 • Ní fhéadfaidh an t-úsáideoir dul i mbun gníomhaíochtaí coiriúla nó aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha eile.

Má dhéanann an t-úsáideoir neamhaird ar na rialacháin thuas nó má dhéanann sé damáiste de chineál ar bith do thríú páirtí agus é ag úsáid ár seirbhísí, beidh sé / sí freagrach as an gcéanna agus bheadh ​​air na costais dlite go léir a chlúdach. Ní bheimid freagrach as gníomhartha an úsáideora i gcás den sórt sin. Má tharlaíonn sárú an úsáideora ar ár dTéarmaí agus Coinníollacha, tá sé de cheart againn caingean dlí a thionscnamh i gcoinne an chiontóra.

Feidhmchlár r-Víosa na hIndia a Chealú nó a Dhícheadú

Tá cosc ​​ar an iarratasóir dul i mbun na ngníomhaíochtaí seo a leanas:

Tá cosc ​​ar an iarratasóir:

 • Iontráil faisnéis phearsanta bhréagach.
 • Aon fhaisnéis a theastaíonn le linn clárú le haghaidh r-Víosa na hIndia a cheilt nó a fhágáil ar lár.
 • Déan neamhaird, fág ar lár, nó athraigh aon réimsí faisnéise riachtanacha le linn an iarratais ar r-Víosa na hIndia.

Sa chás go dtéann an t-úsáideoir i mbun aon cheann de na gníomhaíochtaí dícheadaithe thuasluaite, coimeádaimid an ceart iarratais ar víosa atá ar feitheamh a chealú, a gclárú a dhímholadh, agus cuntas agus sonraí pearsanta an úsáideora a bhaint den suíomh Gréasáin. Sa chás go bhfuil r-Víosa Indiach an úsáideora ceadaithe cheana féin, coinnímid an ceart faisnéis an iarratasóra a scriosadh ón suíomh Gréasáin seo.

Feidhmchláir iomadúla eVisa

Má chuir tú eVisa nó Visa nó ETA isteach ar aon suíomh Gréasáin, féadfar é a dhiúltú nó d’fhéadfaí an eVisa a chuir tú isteach chugainn a dhiúltú. Ní ghlacaimid aon fhreagracht as an diúltú seo. Ar aon chuma níl na táillí inaisíoctha de réir an bheartais aisíocaíochta.


Maidir lenár Seirbhísí

Is soláthraí seirbhíse iarratais ar líne muid atá lonnaithe san Áise agus san Aigéine agus cuimsíonn ár seirbhís éascú sa phróiseas iarratais ar r-Víosa ag náisiúnaigh choigríche ar mian leo cuairt a thabhairt ar an India. Féadann ár ngníomhairí cabhrú leat d’Údarú Taistil Leictreonach nó r-Víosa a fháil ó Rialtas na hIndia a chuirfimid ar fáil duit ansin. Cabhróimid leat d’iarratas a líonadh, athbhreithniú ceart a dhéanamh ar do chuid freagraí, faisnéis a aistriú, an doiciméad a sheiceáil le haghaidh cruinneas, iomláine, litrithe agus earráidí gramadaí. Féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ar an bhfón nó ar r-phost má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uait chun d’iarratas a phróiseáil.

Nuair a bheidh an fhoirm iarratais atá curtha ar fáil ar ár suíomh Gréasáin comhlánaithe agat, gheobhaidh tú an deis an fhaisnéis a chuir tú ar fáil a athbhreithniú agus aon athruithe a dhéanamh más gá. Ina dhiaidh sin molfar duit an íocaíocht a dhéanamh as ár seirbhísí. Ansin déanfaidh saineolaí d’iarratas ar an Víosa a athbhreithniú agus ansin cuirfear isteach é lena cheadú chuig Rialtas na hIndia. I bhformhór na gcásanna próiseálfar d’iarratas agus má cheadaítear é deonaíodh é laistigh de 24 uair an chloig. Má tá aon sonraí míchearta, áfach, nó aon sonraí in easnamh féadfar moill a chur ar an iarratas.

Fionraí Sealadach Seirbhíse

Féadfar an suíomh Gréasáin a chur ar fionraí go sealadach ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Cothabháil an chórais.
 • Cúrsaí nach bhfuil smacht againn orthu mar thubaistí nádúrtha, agóidí, nuashonruithe bogearraí, srl. A chuireann bac ar fheidhmiú an láithreáin ghréasáin.
 • Gearradh nó tine leictreachais gan choinne.
 • Athruithe sa chóras bainistíochta, deacrachtaí teicniúla, nuashonruithe, nó cúiseanna eile den sórt sin a fhágann go bhfuil gá le fionraí seirbhíse.

I ngach cás den sórt sin cuirfear an suíomh Gréasáin ar fionraí go sealadach tar éis réamhfhógra a sholáthar d’úsáideoirí an láithreáin ghréasáin nach mbeidh freagrach astu as aon damáiste a d’fhéadfadh tarlú mar gheall ar an bhfionraí.

Díolúine ó Fhreagracht

Tá seirbhísí an láithreáin ghréasáin seo teoranta do na sonraí ar fhoirm iarratais an iarratasóra ar r-Víosa Indiach a fhíorú agus a athbhreithniú agus an rud céanna a chur isteach. Tá ceadú nó diúltú an iarratais faoi réir Rialtas na hIndia go hiomlán. Ní féidir an láithreán gréasáin nó a ghníomhairí a bheith freagrach as toradh deiridh an iarratais, mar shampla cealú nó séanadh, mar gheall ar fhaisnéis mhícheart, mhíthreorach nó in easnamh.

Ilghnéitheach

Coimeádaimid an ceart ábhar na dTéarmaí agus Coinníollacha agus ábhar an láithreáin ghréasáin seo a athrú nó athruithe a dhéanamh orthu ag aon am faoi leith. Tiocfaidh aon athruithe a dhéanfar i bhfeidhm láithreach. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, tuigeann tú agus aontaíonn tú go hiomlán cloí leis na rialacháin agus na srianta atá leagtha síos ag an suíomh Gréasáin seo, agus aontaíonn tú go hiomlán gur ortsa atá an fhreagracht aon athruithe sna Téarmaí agus Coinníollacha nó san ábhar a sheiceáil.

Dlí agus Dlínse Infheidhme

Tagann na coinníollacha agus na téarmaí a leagtar amach anseo faoi réim dhlí na hAstráile. I gcás aon imeachtaí dlí, beidh gach páirtí faoi réir dhlínse an chéanna.

Ní Comhairle Inimirce

Soláthraímid cúnamh le cur isteach an iarratais ar Víosa na hIndia. Ní chuimsíonn sé seo aon chomhairle a bhaineann le hinimirce d'aon tír.