• FrantzfranseAlmanItalyenPanyòl
 • APLIKE VISA ENDYEN

Ultim Gid pou biznis Endyen e-Visa

Mete ajou sou Feb 13, 2024 | Endyen viza sou entènèt

Viza Biznis Endyen an, ke yo rele tou viza e-Business, se yon kalite otorizasyon vwayaj elektwonik ki pèmèt moun ki soti nan peyi ki kalifye yo vizite peyi Zend pou plizyè rezon ki gen rapò ak biznis. Sistèm eVisa sa a te lanse an 2014 pou senplifye pwosesis aplikasyon viza ak atire plis vizitè etranje nan peyi Zend.

Lend se yon peyi ki ap fè fas a globalizasyon rapid ak modènizasyon. Anplis, peyi a ap agrandi tou ekonomi li yo ak mache yo nan pi gwo vitès la. Mache yo te vin pi laj ak gratis. Avèk liberalizasyon ekonomi an, peyi Zend te pèmèt yo apresye nan komès mondyal ak jwenn pi bon benefis nan komès mondyal tou.

Peyi Zend, ak kwasans rapid ak devlopman nan ekonomi li yo ak mache yo, te vin tounen yon sant komès enpòtan nan mache entènasyonal la. Li te tou vin yon sant pou biznis mondyal la ak mache komès. Lend se yon peyi ki gen anpil biznis ak resous komès.

Akòz sa a, li ofri yon gwo kantite biznis espesyalize ak opòtinite komèsyal nan divès nasyon pou apresye nan komès ak lòt aktivite komèsyal avèk yo. Peyi Zend pa sèlman gen yon ekonomi k ap grandi ak mache komès / biznis, men li gen resous natirèl quantitative ak mendèv kalifye tou.

Ajoute tout bagay sa yo, peyi Zend fasil klase kòm youn nan pi bon peyi yo pou biznis ansanm ak vwayaj la ak sektè touris. Peyi Zend te inevitableman vin youn nan nasyon ki pi likwatif ak atire pou biznis ak aktivite komès pou komèsan ak biznisman ki soti nan divès nasyon globalman. 

Endividi ak òganizasyon biznis/komèsyal ki soti atravè planèt lan vle pran yon plonje nan sektè biznis nan peyi Zend ak fè aktivite komèsyal ak ekspè biznis yo nan peyi a.

Piske moun k ap antre nan peyi a soti nan diferan nasyon yo pral oblije kenbe yon Visa valab pou antre nan peyi a, Gouvènman Endyen an te prezante yon dokiman otorizasyon vwayaj elektwonik ke yo rekonèt kòm Visa elektwonik Endyen oswa E-Visa Endyen an.

E-Visa Endyen an pral disponib pou vwayajè ki soti nan diferan nasyon pou senk rezon prensipal ak anpil lòt rezon anba chak kategori ki jan sa a: -

 • E-Visa Endyen pou vwayaj ak touris.
 • E-Visa Endyen pou rezon biznis.
 • E-Visa Endyen pou rezon medikal.
 • E-Visa Endyen pou rezon asistan medikal.

Non viza ki asosye ak chak objektif yo se jan sa a:

Nan pòs sa a, nou pral bay detay sou Endyen biznis E-Visa ki vle di pou apresye nan biznis ak aktivite komèsyal nan peyi Zend. Ou ka jwenn Visa sa a nèt sou entènèt paske li se yon otorizasyon pou vwayaje elektwonik.

Okenn aplikan p ap bezwen vizite yon Anbasad Endyen oswa biwo konsila a pou jwenn yon E-Visa Endyen nenpòt kalite. Sa a enkli E-Visa Biznis Endyen an tou! Ann konnen plis sou li!

Viza elektwonik Endyen an, ke yo rele tou Otorizasyon Vwayaj Elektwonik Endyen, se yon dokiman legal ki bay etranje antre ak mouvman gratis nan tout peyi Zend. Vizitè ki kenbe viza sa a ka eksplore atraksyon touris pi popilè peyi Zend yo, angaje yo nan aktivite biznis, epi sèvi kòm volontè pou kòz legal pou jiska yon mwa.

Ki Metòd Travay E-Visa Biznis Endyen an

Biznisman yo ak fanm biznis ki vle antre nan peyi a ak E-Visa Biznis Endyen an pou fè biznis ak aktivite komèsyal yo ta dwe konnen enfòmasyon sa yo ak detay yo anvan yo kontinye ak kòmansman aplikasyon E-Visa Biznis Endyen yo: 

 1. E-Visa Biznis Endyen an, menm jan ak lòt kalite E-Visa Endyen yo, pa ka konvèti nan nenpòt lòt kalite Visa. Oswa li pa ka pwolonje pi lwen pase peryòd validite li tou.
 2. Chak aplikan pral gen pèmisyon pou aplike pou yon E-Visa Biznis Endyen pou sèlman de fwa nan chak twasan swasant-senk jou. Sa vle di ke chak ane sèlman de Ameriken E-Visa biznis yo pral bay chak aplikan.
 3. E-Visa Biznis Endyen an se entèdi pou apresye biznis ak aktivite komèsyal ki gen rapò sèlman. Yo pap bay aplikan an pèmisyon pou l antre nan zòn nan peyi a ki konsidere kòm zòn restriksyon oswa zòn kanton yo.

E-Visa biznis Endyen an pral pèmèt biznisman an oswa biznisman an jwi yon rezidans tanporè konbine ak total de san katreven jou nan peyi Zend. Kalite E-Visa Endyen ki gen plizyè antre sa a pral kite vwayajè a rete nan peyi a pou san katreven jou kontinyèlman apati dat yo te pran premye antre nan peyi a. Vwayajè a pral pèmèt tou antre nan peyi a plizyè fwa ak E-Visa Biznis Endyen an.

Kenbe nan tèt ou ke Ameriken biznis E-Visa la pral ofri kòm yon pèmi valab pou antre nan peyi a pou rezon biznis oswa endiljans komèsyal pou vwayajè ak vizitè atravè mond lan ki vle fè yon pwofi nan aktivite biznis yo oswa aktivite komèsyal yo ye. fè nan peyi a.

Yo ka patisipe tou nan fè biznis oswa komès ak nenpòt biznisman oswa bizniswoman nan peyi a ki gen yon konpayi biznis etabli oswa òganizasyon nan peyi Zend. Oswa yo ka patisipe nan biznis ak konpayi biznis ki deja etabli ak konpayi nan peyi a ak motif pou yo touche pwofi pou tèt yo ak pou òganizasyon an tou.

Divès rezon biznis ak komèsyal pou yon aplikan ka jwenn E-Visa Biznis Endyen an se jan sa a:

1. Achte ak vann machandiz ak machandiz nan peyi a. 2. Patisipe nan reyinyon biznis yo. Reyinyon sa yo kapab reyinyon teknik. Oswa reyinyon ki gen rapò ak lavant yo. 3. Mete kanpe nouvo antrepriz biznis yo te jwenn tou enkli anba viza sa a. Anplis de sa, mete kanpe antrepriz endistriyèl yo ka posib tou ak biznis Ameriken E-Visa nan peyi Zend.

Lòt rezon pou biznisman an oswa biznisman ka antre nan peyi a ak biznis Ameriken E-Visa a ap fè konferans ki gen rapò ak biznis ak aktivite komèsyal yo, fè vizit ak reyinyon ki gen rapò ak biznis, anplwaye travayè ak anplwaye pou òganizasyon komèsyal ak konpayi, yo te yon yon pati nan fwa biznis ak seminè ak plis ankò!

Kidonk, sa yo se rezon ki fè aplikan E-Visa Biznis Endyen an ka antre nan peyi a ak E-Visa Biznis Endyen an.

Pou jwenn yon E-Visa Biznis Endyen ki apwouve, aplikan an ap oblije nesesèman kenbe dokiman sa yo:

 • Yon paspò ki elijib: San yo pa yon paspò valab ak Visa, pa gen okenn moun etranje yo pral bay antre nan peyi a pou nenpòt rezon. Se poutèt sa si aplikan an vle jwenn yon Visa valab pou vizite peyi Zend, Lè sa a, yo pral premye gen yo kenbe yon paspò valab tou.
 • Yo pral konsidere paspò sa a elijib pou E-Visa Biznis Endyen an sèlman lè li gen sis mwa validite apati dat yo te bay aplikan an viza a. 
 • Anplis, aplikan an ap gen pou asire w ke yo pote yon paspò ki gen omwen de paj vid. Paj vid sa yo pral itilize pa ofisyèl Imigrasyon ak kontwòl fwontyè yo. Objektif ofisyèl la pral sèvi ak de paj vid yo se bay koupon pou antre ak sòti lè vwayajè a antre nan peyi a ak lè vwayajè a soti nan peyi a tou. An tèm senp, sa a anjeneral rive pandan arive ak pandan depa.
 • Retounen oswa tikè pou ale: Si yon vwayajè, ki pa yon rezidan nan peyi Zend, ap vwayaje nan peyi Zend soti nan yon peyi etranje ki se rezidans yo, Lè sa a, yo ka oblije (li pa obligatwa) kenbe yon tikè retounen tou ansanm ak la. tikè pou vwayaje nan peyi Zend soti nan nasyon kote yo rete kounye a.
 • Tikè retounen sa a dwe soti nan peyi Zend nan nasyon kote yo soti a. Oswa si vwayajè a vle transpòte soti nan peyi Zend nan yon lòt nasyon, Lè sa a, yo pral kapab fè sa sèlman lè yo kenbe yon tikè valab. Kidonk, yon tikè retounen oswa yon tikè pou ale nan pral yon dokiman nesesè ke aplikan an dwe genyen pou aplikasyon E-Visa Biznis Endyen an.
 • Lajan ase: Se yon règ jeneral ke si yon vwayajè ki soti nan yon peyi etranje ap vwayaje nan nenpòt lòt peyi pou nenpòt ki rezon, yo pral oblije soumèt yon dokiman prèv ki deklare ke yo gen ase lajan yo rete nan peyi a.
 • Menm jan an tou, vwayajè yo ki soti nan peyi etranje yo pral bezwen tou montre prèv ke yo kenbe ase lajan pou kouvri vwayaj yo nan peyi Zend. Sa a sitou refere a ase lajan pou vwayajè a yo pral kapab kouvri depans yo nan peyi Zend.

Sa yo se dokiman jeneral yo mande pou chak kalite E-Visa Endyen ki bezwen pote pa aplikan an pou non sèlman aplikasyon an nan viza a, men pou vwayaje soti nan nasyon yo nan peyi Zend tou.

Apa de egzijans jeneral yo ak dokiman yo, moun k ap aplike pou Endyen Biznis E-Visa a ap oblije kenbe kèk dokiman adisyonèl ki esansyèl pou aplikasyon Endyen Biznis E-Visa la. Dokiman adisyonèl ki nesesè yo se jan sa a:

 • Yon lèt envitasyon biznis: Lèt sa a dwe bay aplikan an pa konpayi an oswa òganizasyon an ak ki moun yo pral fè biznis nan peyi Zend. Oswa nan men ki moun yo ap resevwa envite nan fè biznis nan peyi Zend. Lèt sa a bezwen kenbe yon eleman esansyèl. Eleman sa a se papye antèt ofisyèl òganizasyon an oswa konpayi an.
 • Yon kat biznis: Menm jan ak lèt ​​biznis la, vwayajè ki vle jwenn E-Visa Biznis Endyen an ap oblije kenbe yon kat biznis tou. Si ou pa gen yon kat biznis ou ta dwe kreye yon siyati imel ak, Non, Imèl, Deziyasyon, Adrès Ofisye, Imèl Ofri, Logo Biwo, Nimewo Faks Biwo elatriye.
 • Aplikan E-Visa Biznis Endyen an pral oblije bay repons pou plizyè kesyon konsènan konpayi biznis ki ap bay aplikan an lèt biznis. Ak sou òganizasyon an ki nan fen k ap resevwa tou. 

Ki Kondisyon Yo Pou Biznis Endyen E-Visa 

Kondisyon jeneral pou E-Visa Biznis Endyen an gen ladan yon kopi eskanè paspò aplikan yo. Kopi sa a bezwen mete aksan sou enfòmasyon pèsonèl aplikan an. Ak dezyèm kondisyon debaz la se dènye foto aplikan an.

Yo dwe soumèt foto a selon règ ak espesifikasyon Gouvènman Endyen an espesifye. Règ ak règleman sa yo pral mansyone sou sit entènèt kote vwayajè a pral aplike pou E-Visa Biznis Endyen an.

Aplikan E-Visa Biznis Endyen an bezwen asire yo ke yo kenbe yon paspò ki soti nan nasyon natif natal yo ki gen yon validite minimòm de sis mwa. Validite sa a pral kalkile apati jou yo te bay Visa a aplikan an.

Si nan ka paspò a pa gen validite mansyone, Lè sa a, li pi bon pou vwayajè a renouvle paspò yo oswa fè yon nouvo epi sèvi ak yon sèl pou pwosedi aplikasyon Endyen E-Visa.

Menm bagay la tou ale pou aplikan sa yo ki gen paspò san de paj vid ki nesesè. 

Youn nan kondisyon ki pi enpòtan pou E-Visa Biznis Endyen an ki bezwen pou chak aplikan soumèt san mank ansanm ak lòt dokiman se yon lèt envitasyon oswa yon lèt biznis. Lèt biznis sa a bezwen mansyone enfòmasyon enpòtan nan konpayi an, konpayi an oswa òganizasyon ak ki aplikan an pral fè biznis nan.

Vital la anjeneral gen enfòmasyon kontak òganizasyon an tankou adrès ak nimewo telefòn. Anplis de sa, yo pral mande yon siyati imèl ak lyen sit entènèt òganizasyon an tou pa mansyone nan lèt envitasyon an kòm yon kondisyon obligatwa.

Aplikan yo bezwen asire w ke yo ap aplike pou Endyen Biznis E-Visa omwen kat jou davans apati dat vwayajè a pral monte vòl yo pou peyi Zend. Piske E-Visa Endyen an se youn nan fason ki pi rapid pou jwenn yon Visa Endyen, vwayajè a pa bezwen enkyete w pou viza a rive an reta.

Men, akòz sèten sikonstans ki ka rive san atann, vwayajè a ta dwe pare pou reta nan rive nan E-Viza Endyen yo.

LI PIPLIS:

Si w gen nenpòt pwoblèm lè w ranpli fòm aplikasyon pou Visa Endyen an oswa si w gen dout sou fòm eVisa peyi Zend la, oswa si w gen yon demann sou peman oswa si w bezwen akselere aplikasyon w lan, ou ka kontakte Biwo Asistans Visa Endyen sou lyen sa a. Nou pral reponn demann ou an nan yon jou. Aprann plis nan Ede Biwo

Rezime viza dijital biznis Ameriken an 

Sa a se tout bagay aplikan E-Visa Biznis Endyen yo dwe konnen. Kondisyon yo, dokiman esansyèl yo, dire Visa a, tan yo pran pou trete Visa a ak anpil lòt bagay yo tout mansyone nan pòs sa a.

Kit yon vwayajè ap pran antre nan peyi Zend pou devlope biznis yo. Oswa si yo ap antre nan peyi a pou etabli yon nouvo biznis, Ameriken biznis E-Visa a ap toujou konsidere kòm youn nan pi bon opsyon ke nenpòt biznisman oswa biznisman ka ale pou! Pi bon pati a se ke piske Endyen Biznis E-Viza yo se Viza elektwonik, yo ka jwenn sou entènèt tèt li! 

Kesyon yo poze souvan sou E-Visa biznis Endyen an 

Pou konbyen jou yon vwayajè ap gen dwa rete nan peyi Zend ak Endyen biznis E-Visa a? 

E-Visa biznis Endyen an se yon viza ki gen plizyè antre ki pèmèt yon vwayajè rete nan peyi a pou yon peryòd sis mwa ki se yon total de san katreven jou. Sa a pral konsidere kòm valab apati dat ki Visa a te kòmanse vin valab rive nan dat ki validite Visa a pral fini.

Ki jan yon vwayajè ka jwenn yon E-Visa Biznis Endyen lè w aplike pou li sou Entènèt? 

Moun ki gen paspò yo nan plis pase san swasant nasyon yo pèmèt yo jwenn yon E-Visa Biznis Endyen lè yo aplike pou li nimerik sou entènèt la. Tout pwosesis aplikan an nan E-Visa Biznis Endyen an ap fèt sou entènèt sèlman. Menm pou resevwa Visa apwouve a, aplikan an pa pral oblije vwayaje nan okenn Anbasad oswa nenpòt biwo konsila.

Anjeneral, E-Visa Biznis Endyen an ka jwenn lè w ranpli twa etap fasil. Twa etap yo fasil yo se: 1. Ranpli fòm aplikasyon E-Visa Biznis Endyen an sou Entènèt. 2. Tache ak soumèt dokiman enpòtan yo. 3. Peye chaj oswa frè pou biznis Ameriken E-Visa sou Entènèt. 

Konbyen tan li pral pran pou E-Visa Biznis Endyen an rive nan bwat resepsyon imel aplikan an? 

Pwosedi E-Visa Biznis Endyen yo byen vit pou konplete. Men, sa a pral rive sèlman si aplikan an asire w ke yo te atache tout dokiman ki kòrèk yo ak fòm aplikasyon eVisa Endyen an epi yo te ranpli tou tout jaden yo nan fòm aplikasyon eVisa Endyen an kòrèkteman.

Aplikan yo nan E-Visa Biznis Endyen yo pral pèmèt yo voye yon demann aplikasyon kat mwa davans apati dat kote yo te gen entansyon vole soti nan nasyon yo nan peyi Zend pou rezon biznis. Li se yon aspè trè jeneral nan E-Visa Biznis Endyen an rive nan de jou travay.

Men, anpil sikonstans ka kreye antrav nan tan pwosesis Visa a ki ka mennen nan yon ogmantasyon nan kantite jou Visa a ap rive nan bwat resepsyon imel aplikan an. Kantite maksimòm jou aplikan an ka espere E-Visa Biznis Endyen yo rive se kat a sèt jou ak 24 èdtan se tan minimòm lan.

Ki dokiman aplikan E-Visa Biznis Endyen an pral bezwen pou aplike pou E-Visa Biznis Endyen an? 

Pou aplike pou E-Visa Biznis Endyen an sou Entènèt, vwayajè ki elijib la bezwen kenbe paspò yo pare. Paspò sa a ta dwe gen ase validite ak ase espas tou. Vwayajè yo ta dwe tou kenbe dènye dokiman-style foto nan tèt yo.

Aplikan yo ki soti lòt bò dlo bezwen kenbe yon tikè vòl retounen. Oswa yo pral oblije kenbe yon tikè vòl pou soti nan peyi Zend nan yon twazyèm destinasyon. Kòm dokiman adisyonèl, aplikan an ta dwe pote yon lèt biznis oswa yon kat biznis avèk yo!

LI PIPLIS:

Yon vwayaj nan peyi Zend se sou lis bokit vwayaj anpil moun, epi li se yon kote ki ka vrèman louvri je ou nan nouvo kilti ak zòn inik. Aprann plis nan

Top 10 pi bon resorts nan peyi Zend

Kisa yon eVisa biznis Endyen ye?

Viza Biznis Endyen an, ke yo rele tou viza e-Business, se yon kalite otorizasyon vwayaj elektwonik ki pèmèt moun ki soti nan peyi ki kalifye yo vizite peyi Zend pou plizyè rezon ki gen rapò ak biznis. Sistèm eVisa sa a te lanse an 2014 pou senplifye pwosesis aplikasyon viza ak atire plis vizitè etranje nan peyi Zend.

Viza e-biznis la se fason ki pi rapid ak pi fasil pou vizite peyi Zend. Li elimine nesesite pou w aplike pou yon koupon pou viza fizik sou paspò w oswa vizite yon Anbasad Endyen oswa yon konsila. Avèk viza biznis Endyen an, ou ka vini nan peyi Zend pou plizyè rezon, tankou asiste reyinyon biznis, vann oswa achte machandiz ak sèvis, mete kanpe yon biznis oswa antrepriz endistriyèl, fè vwayaj, bay konferans, rekrite travayè, patisipe nan komès oswa ekspozisyon biznis, ak patisipe nan aktivite ki gen rapò ak espò.

Ou dwe ranpli yon fòm aplikasyon elektwonik sou entènèt epi soumèt li ak papye sipò ki nesesè pou aplike pou yon viza biznis Endyen. Touris etranje kapab kounye a aplike pou jiska 120 jou anvan dat yo prevwa arive nan peyi a paske fenèt aplikasyon sistèm viza elektwonik la te pwolonje soti nan 20 a 120 jou. Pou evite nenpòt pwoblèm nan dènye minit, li konseye ke vizitè biznis yo aplike pou viza biznis yo omwen kat jou anvan arive pwograme yo.

Otorite Imigrasyon Endyen an ankouraje vizitè k ap antre nan peyi Zend pou yo aplike pou yon Visa Endyen sou Entènèt, ke yo rele tou e-Visa Lend, olye yo vizite yon Konsila Endyen oswa yon Anbasad Endyen. Sa a non sèlman senplifye pwosesis aplikasyon an, men tou ekonomize tan ak efò. Anplis de sa, sistèm e-Visa a disponib pou sitwayen ki soti nan plis pase 180 peyi, sa ki fè li pi fasil pou vwayajè ki soti nan diferan pati nan mond lan vizite peyi Zend pou biznis oswa touris.

Ki nasyon ki kalifye pou eVisa biznis Endyen an?

Kòm nan 2024, gen plis pase 171 nasyonalite elijib pou viza biznis Endyen sou entènèt. Kèk nan peyi ki elijib pou eVisa biznis Endyen yo se:

Ostrali Chili
Denmark Lafrans
Netherlands Perou
Perou Pòtigal
Polòy Syèd
Wayòm Ini Swis

LI PIPLIS:

Dapre règleman Otorite Imigrasyon Endyen yo pou Endyen e-Visa oswa Elektwonik peyi Zend Visa, kounye a ou gen dwa kite peyi Zend sou e-Visa pa lè, pa tren, pa otobis oswa pa kwazyè, si ou te aplike pou Tourist e-Visa pou peyi Zend oswa Biznis e-Visa pou peyi Zend oswa e-Visa medikal pou peyi Zend. Ou ka sòti nan peyi Zend atravè 1 nan ayewopò oswa pò maritim sa ki annapre yo. Aprann plis nan Endyen e-Visa Sòti Pwen ak Règ

Elijiblite pou jwenn yon eVisa biznis Endyen

Sipoze w ap deside vizite peyi Zend pou biznis epi w ap chèche aplike pou yon viza biznis Endyen sou entènèt. Nan ka sa a, gen kèk kondisyon kalifikasyon ou bezwen ranpli.

Anvan w aplike pou yon eVisa Endyen, ou dwe genyen sitwayènte youn nan 165 nasyon yo pou viza pa nesesè ankò. Si peyi w sou lis sa a, ou ka aplike pou yon viza biznis Endyen sou entènèt san w pa vizite yon anbasad oswa yon konsila.

Objektif vizit ou a dwe gen rapò tou ak biznis, ki ta ka gen ladan patisipe nan reyinyon biznis, konferans oswa eksplore opòtinite biznis potansyèl nan peyi Zend.

Li ta pi bon si ou te gen yon paspò valab pou omwen sis mwa apre ou te rive nan peyi Zend pou aplike pou yon viza biznis Endyen sou entènèt. Epitou, omwen de paj vid nan paspò ou dwe disponib pou koupon pou viza a.

Li enpòtan pou w sonje enfòmasyon ou bay lè w ap mande yon eVisa Endyen dwe koresponn ak enfòmasyon ki nan paspò w la. Nenpòt dezakò ant de la ka lakòz antre ou nan peyi Zend yo te retade oswa refize, tou depann de sitiyasyon an.

Finalman, ou dwe antre nan peyi Zend sèlman atravè Estasyon Chèk Imigrasyon ke gouvènman an te apwouve. Yo konpoze de 5 pò maritim ak 28 ayewopò ki deziyen pou itilizasyon sa a.

Ki jan yo fè pou w jwenn yon eVisa biznis Endyen?

Si w ap planifye vwayaje nan peyi Zend pou rezon biznis, aplike pou yon eVisa biznis Endyen se yon opsyon ki senp ak pratik. Pou kòmanse, asire w ke ou gen tout dokiman ki nesesè yo sou la men.

Premye ak premye, w ap bezwen yon kopi tcheke premye paj paspò ou a, ki ta dwe estanda. Anplis de sa, w ap bezwen yon dènye foto koulè figi ou gwosè paspò. Asire w ke paspò ou disponib pou yon minimòm de sis mwa apati de antre nan peyi Zend.

Ou pral bezwen tou yon adrès imel fonksyonèl, yon kat debi oswa kredi pou peye frè aplikasyon viza a, ak yon tikè retounen soti nan peyi ou (sa a se opsyonèl). Si w ap aplike pou yon kalite espesifik viza, asire w ke ou gen dokiman yo mande yo sou la men.

Aplikasyon pou yon eVisa biznis Endyen se senp epi yo ka fè sou entènèt. Ou pral bezwen ranpli yon aplikasyon sou entènèt, ki ta dwe sèlman pran kèk minit, epi chwazi mòd peman sou entènèt ou pi pito. Frè aplikasyon an ka peye lè l sèvi avèk nenpòt lajan ki soti nan 135 peyi ki nan lis yo atravè kat kredi, kat debi, oswa PayPal.

Yon fwa ou te soumèt aplikasyon w lan, yo ka mande w pou bay yon kopi paspò w oswa foto figi w. Ou ka soumèt enfòmasyon sa yo pa imel oswa pòtal eVisa sou entènèt la. Si w ap voye enfòmasyon an imèl, voye l bay info@indiavisa-online.org.

Apre w fin soumèt aplikasyon w lan, ou ka espere resevwa eVisa Biznis Endyen w la pa imel nan 2 a 4 jou ouvrab. Avèk eVisa ou a, ou ka antre nan peyi Zend san yo pa trakase epi antre nan biznis.

Men, anvan ou planifye vwayaj ou, li enpòtan sonje ke kòm yon etranje, ou pral bezwen jwenn yon viza biznis Endyen pou antre nan peyi a. Kalite viza sa a obligatwa pou vizit ki gen rapò ak biznis tankou konferans, reyinyon, ak pwogram fòmasyon. Se konsa, aplike pou yon viza biznis Endyen byen anvan dat vwayaj ou te planifye.

Konbyen tan mwen ka rete nan peyi Zend ak eVisa biznis Ameriken an?

Pou moun ki bezwen vizite peyi Zend pou biznis, eVisa biznis Ameriken an se yon chwa popilè. Avèk viza sa a, moun ki kalifye yo ka rele peyi Zend pou jiska 180 jou, ak de viza bay chak ane fiskal. Li enpòtan pou w sonje ke viza sa a pa ka pwolonje, kidonk ou dwe aplike pou yon lòt kalite viza si ou bezwen rete nan peyi Zend pou yon tan ki pi pwolonje.

Pou antre nan peyi Zend lè l sèvi avèk eVisa biznis Ameriken an, ou dwe rive nan youn nan 28 ayewopò yo deziyen oswa senk pò maritim. Sipoze ou planifye pou antre nan peyi a atravè yon fwontyè tè oswa yon pò pa chwazi pou viza a. Ou dwe vizite yon anbasad Endyen oswa yon konsila pou jwenn viza apwopriye a. Li esansyèl tou pou kite peyi a atravè youn nan Posts Chèk Imigrasyon oswa ICPS otorize nan peyi Zend.

Ki enfòmasyon kle ou dwe konnen sou viza eBusiness Endyen an?

Si w ap planifye vwayaje nan peyi Zend pou rezon biznis, li esansyèl pou konnen direktiv yo ak kondisyon ki nan viza biznis Ameriken an. Premye ak premye, li enpòtan pou sonje ke Visa eBusiness Endyen an pa ka konvèti oswa pwolonje yon fwa yo te bay. Se konsa, li esansyèl pou planifye vwayaj ou kòmsadwa epi asire ke ou ka ranpli tout aktivite biznis ou nan validite viza a.

Anplis de sa, moun ka aplike pou de viza eBusiness nan yon ane kalandriye. Se konsa, si ou se yon vwayajè biznis souvan nan peyi Zend, ou dwe planifye kòmsadwa epi asire ke ou rete nan limit maksimòm lan.

Li nesesè tou pou aplikan yo gen ase lajan nan kont labank yo pou sipòte yo pandan tout sejou yo nan peyi Zend. Sa a se paske yo ka mande w bay prèv estabilite finansye pandan pwosesis aplikasyon viza w la oswa lè w rive nan peyi Zend.

Yon lòt aspè enpòtan pou w sonje se pote yon kopi viza biznis Ameriken ou apwouve avèk ou pandan sejou ou nan peyi Zend. Sa a se pou fè pou evite nenpòt konplikasyon oswa konfizyon ak otorite lokal yo epi asire yon vwayaj lis.

Anplis de sa, lè w ap aplike pou yon viza biznis Endyen, li obligatwa pou w montre yon tikè retounen oswa yon tikè pou ale. Sa a se asire ou gen yon plan konfime pou kite peyi a apre w fin ranpli aktivite biznis ou.

Paspò ou a dwe gen omwen de paj vid ki disponib pou koupon pou antre ak sòti, epi li dwe valab pou omwen sis mwa apre ou rive nan peyi Zend.

Anfen, si w genyen dokiman vwayaj entènasyonal oswa paspò diplomatik, ou pa ka aplike pou Visa eBusiness Endyen an. Pakonsekan, tcheke kritè kalifikasyon yo anvan ou aplike pou yon viza se toujou pi bon.

Kisa mwen ka fè ak viza e-biznis pou peyi Zend?

Viza e-Business pou peyi Zend se yon sistèm otorizasyon elektwonik ki fèt pou sitwayen etranje ki vle vini nan peyi Zend pou rezon ki gen rapò ak biznis.

Visa Biznis Endyen an se yon opsyon ekselan pou moun ki vizite peyi Zend pou ale nan reyinyon biznis, tankou lavant ak reyinyon teknik. Li se tou yon chwa pafè si w gen plan pou vann oswa achte machandiz ak sèvis nan peyi a oswa mete yon biznis oswa antrepriz endistriyèl. Anplis de sa, si ou vle fè vizit oswa bay konferans pou Global Initiative for Academic Networks (GIAN), viza e-Business la se fason pou ale.

Anplis, viza e-biznis pou peyi Zend pèmèt ou rekrite travayè oswa patisipe nan komès oswa biznis fwa ak egzibisyon. Li se tou ideyal pou vizite peyi a kòm yon ekspè oswa espesyalis nan yon pwojè. An jeneral, viza e-biznis pou peyi Zend se yon opsyon ekselan pou nenpòt moun ki vle angaje yo nan aktivite ki gen rapò ak biznis.

Pou jwenn Visa Biznis Endyen an, w ap bezwen aplike sou Entènèt epi bay dokiman ki nesesè yo, tankou paspò w, yon foto resan, ak prèv aktivite w ki gen rapò ak biznis. Yon fwa ke aplikasyon w lan apwouve, w ap resevwa yon viza elektwonik pou antre nan peyi Zend pou biznis.

Ki bagay mwen pa ka fè ak viza e-biznis pou peyi Zend?

Kòm yon etranje k ap vizite peyi Zend, li esansyèl pou w konprann nòm ak règleman viza yo pou w gen yon vwayaj lis e san pwoblèm.

Pou reponn kesyon ou a, anjeneral li pran sèlman kèk minit pou konplete pwosesis aplikasyon viza e-Business peyi Zend. Si ou bay tout enfòmasyon ak dokiman yo mande yo ansanm ak fòm aplikasyon an, ou ka espere resevwa e-Visa ou pa imel nan lespas 24 èdtan. Sepandan, li rekòmande pou w aplike omwen kat jou ouvrab anvan ou gen entansyon vizite peyi Zend pou evite nenpòt pwoblèm nan dènye minit.

Viza e-biznis pou peyi Zend se fason ki pi rapid ak pi fasil pou jwenn aksè nan peyi Zend pou rezon biznis. Tout pwosesis la ka ranpli sou entènèt, kidonk ou pa bezwen vizite konsila Endyen an oswa anbasad an pèsòn. Sa fè li yon opsyon pratik ak tan-efikas pou vwayajè biznis.

Li esansyèl pou sonje ke pandan ke pa gen okenn limit pou ale nan kote relijye oswa patisipe nan aktivite relijye estanda, nòm viza yo entèdi ou angaje nan nenpòt "travay Tablighi." Sa gen ladan l bay konferans sou ideoloji Tablighi Jamaat, fè sikile bwochi, epi fè diskou nan kote relijye yo. Vyolasyon nòm sa yo ka lakòz amann oswa menm yon entèdiksyon antre nan lavni.

LI PIPLIS:

Menm si ou ka kite peyi Zend pa 4 diferan mòd vwayaj viz. pa lè, pa kwazyè, pa tren oswa nan otobis, se sèlman 2 mòd antre ki valab lè ou antre nan peyi a sou peyi Zend e-Visa (India Visa Online) pa lè ak pa bato kwazyè. Li Èpòt ak pò maritim pou viza Endyen

Ki sa ki viza biznis peyi Zend? 

Visa biznis Ameriken an se yon opsyon ekselan pou moun k ap chèche patisipe nan aktivite biznis nan peyi Zend. Avèk konvenyans yon sistèm viza elektwonik, aplike pou yon viza biznis vin pi fasil ak pi vit.

Viza e-Business peyi Zend pou plizyè antre pèmèt yon rete jiska 180 jou apati dat premye antre a.

E-Visa pou peyi Zend yo divize an twa kategori apati 1ye avril 2017, ak kategori biznis Visa se youn nan yo.

Vwayajè etranje yo kapab kounye a aplike pou viza biznis yo jiska 120 jou anvan dat yo prevwa arive nan peyi Zend anba sistèm viza elektwonik la, ki te elaji fenèt la pou aplikasyon yo soti nan 30 a 120 jou.

Sa a te fè jwenn yon viza biznis pi senp pou vwayajè biznis yo.

Li rekòmande pou vwayajè biznis yo aplike pou Visa Biznis Endyen yo omwen kat jou anvan vwayaj yo.

Pifò aplikasyon yo trete nan kat jou, men pafwa, pwosesis viza a ka pran kèk jou ankò. Sepandan, yon fwa yo apwouve, validite Visa Ameriken biznis la se yon ane, sa ki bay ase tan pou vwayajè biznis yo fini aktivite yo nan peyi Zend.

Kidonk, si w ap planifye yon vwayaj biznis nan peyi Zend, konsidere aplike pou Visa Biznis Endyen an pou fè vwayaj ou san pwoblèm ak pratik.

Kijan yon viza e-biznis travay?

Lè w ap vwayaje nan peyi Zend pou biznis, li esansyèl pou w konnen kondisyon pou w jwenn yon viza biznis Endyen. Men kèk reyalite enpòtan yo kenbe nan tèt ou anvan ou aplike:

Validite: Viza Biznis Endyen an valab pou yon ane apati dat emisyon an, epi li se yon viza pou antre miltip, ki pèmèt moun ki gen la antre nan peyi Zend plizyè fwa nan ane sa a.

Longè rete: Vizitè yo ka rete nan peyi Zend pou 180 jou nan ane viza a valab.

Ki pa Peye-Dekapotab ak Ki pa Peye-Extensible: Yon fwa yo bay, Visa Biznis Endyen an pa ka konvèti nan yon lòt kalite viza oswa pwolonje pi lwen pase peryòd validite orijinal li.

Maksimòm de viza: Yon moun ka aplike pou de viza biznis Endyen nan yon ane kalandriye.

Fon ase: Aplikan yo dwe gen ase lajan pou sipòte tèt yo pandan sejou yo nan peyi Zend.

Dokiman ki obligatwa yo: Vizitè yo dwe pote yon kopi viza biznis Endyen ki apwouve yo avèk yo tout tan pandan yo nan peyi Zend.

Yo dwe gen tou yon tikè retounen oswa ale nan lè w ap aplike pou viza a, epi yo dwe otorize paspò yo pou omwen sis mwa depi yo rive nan peyi Zend ak omwen de paj vid pou tenm imigrasyon ak kontwòl fwontyè.

Kondisyon Paspò: Tout aplikan yo dwe gen yon paspò endividyèl kèlkeswa laj yo. Dokiman Vwayaj Diplomatik oswa Entènasyonal yo pa kalifye pou yon Viza Biznis Endyen.

Zòn restriksyon yo: Visa Biznis Endyen an pa ka itilize pou vizite zòn ki pwoteje/restriksyon oswa zòn Cantonment.

Lè yo kenbe kondisyon sa yo nan tèt ou, moun yo ka asire yon pwosesis lis lè w ap aplike pou yon viza biznis Endyen epi fè plis nan vwayaj biznis yo nan peyi Zend.

Lè w ap aplike pou yon viza biznis Endyen, bay lòt dokiman sipò esansyèl pou ogmante chans ou genyen siksè.

Premyèman, w ap bezwen bay swa yon kat biznis oswa yon lèt biznis ki sèvi kòm prèv okipasyon w. Dokiman sa a ta dwe endike aklè pozisyon ou nan konpayi an ak nati biznis ou.

Anplis de sa, w ap bezwen tou reponn kesyon espesifik konsènan òganizasyon k ap voye ak k ap resevwa yo.

Kesyon sa yo pral ede gouvènman Endyen an konprann objektif vizit ou a ak relasyon ki genyen ant de òganizasyon yo.

Li enpòtan pou w konplè epi egzat ke posib lè w ap reponn kesyon sa yo, paske nenpòt enfòmasyon ki pa kòrèk ka retade oswa rejte aplikasyon viza w la.

An jeneral, gen yon konpreyansyon solid sou la Biznis Ameriken Visa egzijans ak bay dokiman sipò ki nesesè yo pral ba ou pi bon chans pou jwenn viza a ak anbakman nan vwayaj biznis ou nan peyi Zend.

Kisa ou ka fè ak yon viza biznis pou peyi Zend

Visa biznis Ameriken an se yon opsyon kokenn pou moun ki vwayaje nan peyi Zend pou rezon biznis. Avèk viza e-biznis la, ou ka fè plizyè vwayaj nan peyi Zend nan yon ane epi pase jiska 180 jou nan peyi a.

Viza sa a se pafè pou vwayajè biznis kap ale nan reyinyon teknik oswa biznis, etabli yon antrepriz, fè vwayaj, bay konferans, rekrite resous imen, patisipe nan ekspozisyon oswa fwa komès, oswa sèvi kòm yon ekspè oswa espesyalis an koneksyon avèk yon pwojè kontinyèl. .

Yon moun ka jwenn yon viza biznis Endyen sou entènèt, fè pwosesis la pratik epi san pwoblèm. Se konsa, si w ap chèche fè biznis nan peyi Zend, Visa Biznis Endyen an vo konsidere!

Konbyen tan viza e-biznis la valab nan peyi Zend?

Visa Biznis Endyen an se yon fason pratik ak efikas pou sitwayen ki kalifye yo vwayaje nan peyi Zend pou rezon biznis. Avèk viza sa a, ou ka rete nan peyi Zend pou prèske 180 jou nan yon ane, swa tout nan yon fwa oswa atravè plizyè vwayaj. Ou gen dwa tou antre miltip pandan tan sa a osi lontan ke kantite total jou ou pase nan peyi Zend se pi plis 180.

Sepandan, li vo anyen ke ou ka sèlman jwenn yon maksimòm de viza biznis Endyen nan yon ane. Si li nesesè pou rete nan peyi Zend pou peryòd pwolonje, aplike pou yon viza konsila pito. Malerezman, viza biznis Ameriken an pa ka pwolonje.

Lè w ap itilize yon viza biznis Endyen, li esansyèl pou w sonje ke ou dwe antre nan peyi a atravè youn nan 28 ayewopò yo deziyen oswa senk pò maritim. Ou ka kite nenpòt pòs chèk imigrasyon (ICPS) otorize nan peyi Zend.

 Sepandan, si ou bezwen antre nan peyi Zend pa tè oswa atravè yon pò antre ki pa fè pati pò e-Visa deziyen yo, ou dwe aplike pou yon viza nan yon anbasad oswa konsila.

FAQ sou viza e-biznis Ameriken

Kouman mwen ka jwenn yon viza biznis pou peyi Zend?

Si w se yon detantè paspò ki soti nan youn nan plis pase 160 peyi yo, w ap kontan konnen si w jwenn yon Biznis Ameriken Visa pa janm te pi fasil. Ak tout pwosesis aplikasyon an ap fèt sou entènèt, ou pa oblije enkyete w pou w ale nan yon anbasad oswa konsila.

Pi gwo bagay sou Visa Biznis Endyen an se ke ou ka kòmanse pwosesis aplikasyon an osi bonè ke 120 jou anvan dat depa w la. Sepandan, konplete pwosesis la omwen kat jou ouvrab anvan vwayaj ou a rekòmande pou asire yon eksperyans lis ak estrès-gratis.

Pou w kalifye pou Visa Biznis Endyen an, ou dwe ranpli kondisyon jeneral e-Visa yo. Men, pou vwayajè biznis, gen yon etap ajoute. Ou pral bezwen bay yon lèt biznis oswa yon kat epi reponn kesyon sou òganizasyon w ap voye ak k ap resevwa yo.

Yon fwa yo apwouve aplikasyon w lan, w ap resevwa Visa Biznis Endyen an pa imel. Kidonk, si w ap ale nan peyi Zend pou travay oswa pou w ale nan yon reyinyon biznis, Visa Biznis Endyen an fè li fasil pou w vwayaje san pwoblèm.

Ki tan li pran pou jwenn yon viza biznis pou peyi Zend?

Si w ap planifye yon vwayaj biznis nan peyi Zend, ou pral kontan konnen ke pwosesis aplikasyon pou Visa Biznis Endyen an rapid ak pratik. Ou ka ranpli fòm nan ak tout enfòmasyon ki nesesè yo ak dokiman nan jis kèk minit.

Youn nan aspè enpòtan nan Viza Biznis Endyen an se ke ou ka soumèt aplikasyon w lan jiska 4 mwa anvan dat arive ou a, sa ki ba ou anpil tan pou w rezoud tout bagay. Tanpri ofri aplikasyon w lan kat jou ouvrab anvan vwayaj ou a pou pèmèt ase tan pou trete.

Nan pifò ka yo, aplikan yo resevwa viza yo nan 24 èdtan, ki se ekstrèmman rapid. Sepandan, li toujou pi bon pou pèmèt jiska 4 jou travay jis nan ka ta gen nenpòt reta inatandi.

Pi bon pati sou Visa Biznis Endyen an se ke pa gen okenn bezwen vizite yon anbasad oswa yon konsila an pèsòn. Tout pwosesis la fèt elektwonikman, sa ki fè li youn nan fason ki pi rapid pou jwenn aksè nan peyi Zend pou bezwen biznis ou.

Ki dokiman ki nesesè pou yon viza biznis Endyen?

Aplike pou yon Biznis Ameriken Visa se kounye a pi fasil pase tout tan, kòm ou ka fè li tout sou entènèt. Sepandan, gen kèk kondisyon ou bezwen ranpli pou w ka kalifye pou yon viza biznis Endyen.

Premyèman, asire paspò ou a valab pou omwen sis mwa apati ou rive nan peyi Zend. Anplis de sa, w ap bezwen bay yon foto-style paspò ki satisfè tout kondisyon foto viza Endyen yo.

Ou pral bezwen montre prèv ki montre w ap vwayaje lè w rive nan peyi Zend. Sa vle di gen yon tikè vòl retounen pare pou prezante.

Pou ranpli aplikasyon pou Visa Biznis Endyen w la, w ap bezwen bay lòt dokiman, tankou yon kat biznis oswa yon lèt patwon w lan. Yo ka poze w kèk kesyon tou sou òganizasyon k ap voye ak k ap resevwa yo.

Youn nan bon bagay sou aplikasyon pou yon viza biznis Endyen sou entènèt se ke ou ka fasilman telechaje tout dokiman sipò ou elektwonikman. Sa vle di ou p ap oblije vizite yon konsila oswa yon anbasad Endyen an pèsòn pou prezante dokiman ou yo.

Lend: Yon sant biznis pwospere

Peyi Zend se yon sant biznis k ap grandi rapidman ak yon ekonomi pwospere ak yon pisin vas travayè kalifye. Peyi a te fè gwo pwogrè nan dènye ane yo pou vin pi zanmitay biznis, ak amelyorasyon enpòtan nan enfrastrikti, teknoloji, ak refòm politik.

Lend se kounye a sizyèm pi gwo ekonomi nan mond lan e li prevwa pou l vin twazyèm nan 2030. Fòs peyi a se nan divès endistri li yo, tankou teknoloji enfòmasyon, fabrikasyon, pharmaceutique, ak bioteknoloji.

Avèk yon mache konsomatè gwo ak k ap grandi, peyi Zend ofri opòtinite imans pou biznis kap elaji operasyon yo. Anplis de sa, gouvènman Endyen an te prezante plizyè ankourajman ak inisyativ pou ankouraje envestisman etranje ak fè biznis nan peyi Zend pi fasil.

An jeneral, anviwònman biznis zanmitay peyi Zend, mendèv kalifye, ak enfrastrikti solid fè li yon destinasyon atire pou biznis domestik ak entènasyonal yo.


Sitwayen nan anpil peyi ki gen ladan yo Etazini, Lafrans, Denmark, Almay, Espay, Itali yo kalifye pou Lend e-Visa(Visa Ameriken sou entènèt). Ou ka aplike pou la Endyen e-Visa sou entènèt Aplikasyon isit la menm.

Ou ta dwe gen nenpòt dout oswa mande pou asistans pou vwayaj ou nan peyi Zend oswa peyi Zend e-Visa, kontakte Ameriken Biwo Èd Visa pou sipò ak konsèy.