• אנגליתצרפתיתגרמניתאיטלקיספרדי
 • החל ויזה הודית

תנאי שימוש באתר

התנאים וההגבלות הבאים, בהם המונחים "המבקש" ו"אתה "מתייחסים למבקש הוויזה האלקטרונית ההודי המבקש למלא את הבקשה לוויזה אלקטרונית להודו דרך אתר זה ואת המונחים" אנו "," אנו "," שלנו, ו"אתר זה "מתייחסים ל- www.indiaonlinevisa.in, נועדו להגן על האינטרסים החוקיים של כולם. עליכם להסכים כי באמצעות גישה לאתר זה ושימוש בו, קראתם, הבנתם והסכמתם לתנאים ולהגבלות אלה. פעולה זו רלוונטית להיעזר בשימוש באתר האינטרנט שלנו ובשירות שאנו מציעים.

חשוב שתדעו כי האינטרסים המשפטיים של כולם מוגנים ושהקשר שלנו אתכם בנוי על אמון. אנא שימו לב כי עליכם לקבל תנאי שירות אלה על מנת לעשות שימוש באתר שלנו ובשירות שאנו מציעים.

מידע אישי

המאגר המאובטח של אתר זה שומר ורושם את המידע הבא שמסר המשתמש כנתונים אישיים:

שמות, תאריך ומקום לידה, פרטי דרכון, נתוני גיליון ותוקפם, סוג הראיות או המסמכים התומכים, כתובת טלפון ודואר אלקטרוני, כתובת דואר וקבוע, עוגיות, פרטי מחשב טכניים, רשומת תשלום וכו '.

כל הנתונים האישיים הללו אינם משותפים או נחשפים לצדדים שלישיים למעט:

 • כאשר המשתמש הוסכם עליו במפורש.
 • כאשר הניהול והתחזוקה של האתר תלויים בו.
 • כאשר המידע נדרש על פי חוק או צו משפטי מחייב.
 • כאשר הוא מקבל הודעה מבלי שהמידע האישי יהיה חשוף לאפליה.
 • כאשר החברה צריכה להשתמש במידע שנמסר לצורך עיבוד הבקשה.

האתר לא יהיה אחראי למידע שגוי שנמסר.
עיין במדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף על תקנות החיסיון שלנו.

שימוש באתר

אתר זה אינו מזוהה בשום צורה עם ממשלת הודו, אך הוא בבעלות פרטית וכל הנתונים והתוכן שלו מוגנים בזכויות יוצרים ורכוש של ישות פרטית. אתר זה וכל השירותים המוצעים בו מוגבלים לשימוש אישי בלבד. על ידי גישה ושימוש באתר זה, המשתמש מסכים לא לשנות, להעתיק, לעשות שימוש חוזר או להוריד כל רכיב של אתר זה לשימוש מסחרי. כל הנתונים ו תוכן באתר זה מוגן בזכויות יוצרים.

tnc

tnc


איסור

על משתמשים באתר זה לשים לב לתקנות הבאות לשימוש באתר:

 • המשתמש אינו רשאי להגיש הערות כלשהן העשויות להיחשב כמעליבות או פוגעניות באתר זה, לחברים אחרים או לצדדים שלישיים כלשהם.
 • המשתמש אינו רשאי לפרסם, לשתף או להעתיק דבר העלול לפגוע בציבור הרחב ובמוסר.
 • המשתמש אינו רשאי לעסוק בשום פעילות העלולה להפר את הזכויות השמורות או הקניין הרוחני של אתר זה.
 • המשתמש אינו רשאי לעסוק בפעילויות פליליות או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.

אם המשתמש מתעלם מהתקנות הנ"ל או גורם לנזק כלשהו לצד שלישי בעת השימוש בשירותים שלנו, הוא / היא יישאו באחריות לאותו דבר ויצטרך לכסות את כל העלויות הראויות. לא נהיה אחראים לפעולות המשתמש במקרה כזה. אם מתרחשת הפרה של התנאים וההגבלות שלנו על ידי המשתמש, יש לנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד העבריין.

ביטול או אי-אישור של בקשה לוויזה אלקטרונית בהודו

על המבקש חל איסור לעסוק בפעילויות הבאות:

על המבקש חל איסור על:

 • הזן מידע אישי כוזב.
 • הסתר או השמט כל מידע הנדרש במהלך ההרשמה לוויזה אלקטרונית בהודו.
 • התעלם, השמט או שנה את כל שדות המידע הנדרשים במהלך בקשת הוויזה האלקטרונית ההודית.

במקרה שהמשתמש עוסק באחת מהפעילויות המפורשות לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את בקשות הוויזה הממתינות של המשתמש, לא לאשר את רישומם ולהסיר את חשבון המשתמש ונתוניו האישיים מהאתר. במקרה שהוויזה האלקטרונית ההודית של המשתמש כבר אושרה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק את פרטי המבקש מאתר זה.

יישומי eVisa מרובים

אם הגשת eVisa או Visa או ETA באתר כלשהו, ​​ייתכן שהיא תידחה או שה-eVisa שהגשת איתנו עלולה להידחות. איננו לוקחים כל אחריות לדחייה זו. בכל מקרה לא ניתן להחזיר את העמלות בהתאם למדיניות ההחזרים.


אודות השירותים שלנו

אנו מספקים שירותי יישומים מקוונים שבסיסם באסיה ובאוקיאניה והשירות שלנו כולל הקלה בתהליך הגשת ויזה אלקטרונית על ידי אזרחים זרים המעוניינים לבקר בהודו. סוכנינו יכולים לסייע לך בקבלת אישור הנסיעות האלקטרוני או הוויזה האלקטרונית שלך מממשלת הודו, אשר לאחר מכן אנו מספקים לך. אנו נעזור לך למלא את הבקשה שלך, לבדוק נכון את תשובותיך, לתרגם מידע, לבדוק את המסמך לגבי דיוק, שלמות, שגיאות כתיב ודקדוק. אנו עשויים ליצור איתך קשר בטלפון או בדוא"ל אם אנו זקוקים למידע נוסף ממך בכדי לעבד את בקשתך.

לאחר שתמלא את טופס הבקשה המופיע באתר האינטרנט שלנו, תקבל את ההזדמנות לבדוק את המידע שמסרת ולבצע שינויים במידת הצורך. לאחר מכן תתבקש לבצע את התשלום עבור השירותים שלנו. בקשתך לוויזה תיבחן על ידי מומחה ואז תוגש לאישור ממשלת הודו. ברוב המקרים הבקשה שלך תטופל ואם היא תאושר תוך פחות מ 24 שעות. אם עם זאת, ישנם פרטים שגויים או שפרטים חסרים היישום עשוי להתעכב.

השעיית שירות זמנית

האתר עשוי להיות מושעה באופן זמני מהסיבות הבאות:

 • תחזוקת מערכת.
 • עניינים שאיננו בשליטתנו כגון אסונות טבע, מחאות, עדכוני תוכנה וכו 'המפריעים לתפקוד האתר.
 • ניתוק חשמל או שריפה בלתי צפויים.
 • שינויים במערכת הניהול, קשיים טכניים, עדכונים או סיבות אחרות מסוג זה הנחוצות להשעיית השירות.

בכל המקרים הללו, האתר יושעה באופן זמני לאחר מתן הודעה מוקדמת למשתמשי האתר אשר לא יישאו באחריות לכל נזק אפשרי שייגרם עקב ההשעיה.

פטור מאחריות

שירותי אתר זה מוגבלים לאימות ובדיקת הפרטים בטופס בקשת המבקש לוויזה האלקטרונית ההודית והגשתם. האישור או הדחייה של הבקשה כפופים לחלוטין לממשלת הודו. האתר או סוכניו אינם יכולים להטיל אחריות לתוצאה הסופית של הבקשה, כגון ביטול או הכחשה, בשל מידע שגוי, מטעה או חסר.

שונות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לבצע שינויים בתכני התנאים וההגבלות ובתכני אתר זה בכל זמן נתון. כל שינוי שייעשה ייכנס לתוקף מיד. על ידי שימוש באתר זה, אתה מבין ומסכים לחלוטין לציית לתקנות ולהגבלות שנקבעו על ידי אתר זה, ואתה מסכים לחלוטין כי באחריותך לבדוק אם קיימים שינויים בתנאים ובהגבלות או בתוכן.

החוק החל וסמכות השיפוט

התנאים והתנאים המפורטים כאן נופלים לתחום החוק האוסטרלי. במקרה של הליך משפטי כלשהו, ​​כל הצדדים יהיו כפופים לסמכותו של אותו.

לא ייעוץ בנושא הגירה

אנו מספקים סיוע בהגשת הבקשה לוויזה להודו. זה לא כולל עצות הקשורות להגירה עבור אף מדינה.