• ინგლისურისაფრანგეთისგერმანულიიტალიურიესპანური
 • მიმართეთ ინდოეთის ვიზას

გამოყენების პირობები

შემდეგი პირობები, სადაც ტერმინები "განმცხადებელი" და "თქვენ" ეხება ინდოეთის ელექტრონული ვიზის განმცხადებელს, რომელიც ცდილობს შეავსოს ელექტრონული ვიზა ინდოეთისთვის ამ ვებსაიტის საშუალებით და ტერმინებით "ჩვენ", "ჩვენ", " ჩვენი ”და” ამ ვებგვერდზე ”მითითებულია www.indiaonlinevisa.in, მიზნად ისახავს ყველას იურიდიული ინტერესების დაცვას. თქვენ უნდა დაეთანხმოთ, რომ ამ ვებსაიტზე შესვლით და გამოყენებით თქვენ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს. ამის გაკეთება მიზანშეწონილია ისარგებლოს ჩვენი ვებსაიტით და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისით.

მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ყველას სამართლებრივი ინტერესები აქვს დაცული და რომ ჩვენი ურთიერთობა შენთან არის ნდობა. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ მომსახურების პირობები იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი საიტითა და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისით.

პირადი მონაცემები

ამ ვებსაიტის დაცული მონაცემთა ბაზა ინახავს და აღრიცხავს მომხმარებლის მიერ პირად მონაცემებად მოწოდებულ შემდეგ ინფორმაციას:

სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი, პასპორტის დეტალები, გამოცემის და გასვლის მონაცემები, დამადასტურებელი საბუთების ან დოკუმენტების სახე, ტელეფონი და ელ.ფოსტის მისამართი, საფოსტო და მუდმივი მისამართი, ქუქი-ფაილები, ტექნიკური კომპიუტერის დეტალები, გადახდის ჩანაწერი და ა.შ.

ყველა ეს პერსონალური მონაცემი არ არის გაზიარებული ან არ ექვემდებარება მესამე პირებს, გარდა:

 • როდესაც იგი პირდაპირ იქნება შეთანხმებული მომხმარებლის მიერ.
 • როდესაც ვებსაიტის მართვა და შენარჩუნება მასზეა დამოკიდებული.
 • როდესაც ინფორმაცია მოითხოვს კანონით ან იურიდიულად სავალდებულო ბრძანებით.
 • როდესაც იგი ეცნობება პირად ინფორმაციას, დისკრიმინაციისადმი მგრძნობიარე.
 • როდესაც კომპანიის მიერ გამოყენებული ინფორმაციის გამოყენება უნდა მოხდეს განაცხადის დამუშავების მიზნით.

ვებგვერდი პასუხს არ აგებს მოწოდებულ არასწორ ინფორმაციაზე.
კონფიდენციალურობის დებულების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

ვებსაიტის გამოყენება

ეს ვებსაიტი არანაირად არ არის დაკავშირებული ინდოეთის მთავრობასთან, მაგრამ არის კერძო საკუთრება და მისი ყველა მონაცემი და შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და კერძო სუბიექტის საკუთრებაა. ეს ვებსაიტი და მასზე შემოთავაზებული ყველა სერვისი შემოიფარგლება მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ამ ვებსაიტზე წვდომით და გამოყენებით, მომხმარებელი თანახმაა არ შეცვალოს, დააკოპიროს, ხელახლა გამოიყენოს ან ჩამოტვირთოს ამ ვებსაიტის რომელიმე კომპონენტი კომერციული გამოყენებისთვის. ყველა მონაცემი და შინაარსი ამ ვებგვერდზე დაცულია საავტორო უფლებები.

tnc

tnc


აკრძალვა

ამ ვებსაიტის მომხმარებლებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ვებგვერდის გამოყენების შემდეგ წესებს:

 • მომხმარებელს არ აქვს უფლება წარუდგინოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეურაცხყოფად ან შეურაცხყოფად ამ ვებსაიტის, სხვა წევრების ან მესამე მხარისათვის.
 • მომხმარებელს არ შეუძლია გამოაქვეყნოს, გააზიაროს ან დააკოპიროს ისეთი რამ, რაც შეიძლება შეურაცხყოს ფართო საზოგადოებამ და ზნეობამ.
 • მომხმარებელს არ შეუძლია ჩაერთოს რაიმე საქმიანობაში, რამაც შეიძლება დაარღვიოს ამ ვებსაიტის დაცული უფლებები ან ინტელექტუალური საკუთრება.
 • მომხმარებელი არ შეიძლება ჩაერთოს დანაშაულებრივ ან რაიმე სხვა უკანონო საქმიანობაში.

თუ მომხმარებელი უგულებელყოფს ზემოაღნიშნულ რეგულაციებს ან რაიმე ზიანს მიაყენებს მესამე პირს ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისას, იგი აგებს პასუხს იმავეზე და მას მოუწევს დაფაროს ყველა ხარჯები. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი მომხმარებლის მოქმედებებზე ასეთ შემთხვევაში. თუ ადგილი აქვს მომხმარებლის მიერ ჩვენი წესებისა და პირობების დარღვევას, ჩვენ უფლება გვაქვს იმოქმედოთ სამართალდამრღვევის მიმართ.

E-Visa India განაცხადის გაუქმება ან უარყოფა

განმცხადებელს ეკრძალება შემდეგი საქმიანობით დაკავება:

განმცხადებელს ეკრძალება:

 • შეიყვანეთ ყალბი პირადი ინფორმაცია.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე რეგისტრაციის დროს საჭირო ინფორმაციის დამალვა ან გამოტოვება.
 • ინდოეთის ელექტრონული ვიზაზე განაცხადის განმავლობაში უგულებელყოფა, გამოტოვება ან შეცვლა ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციის ველი.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ჩაერთვება ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე აკრძალულ საქმიანობაში, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ მომხმარებლის მომავალი სავიზო განაცხადები, არ დავუშვათ მათი რეგისტრაცია და ვებგვერდიდან ამოვიღოთ მომხმარებლის ანგარიში და პირადი მონაცემები. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ინდური ელექტრონული ვიზა უკვე დამტკიცებულია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წაშალოთ განმცხადებლის ინფორმაცია ამ ვებ – გვერდიდან.

მრავალი eVisa აპლიკაცია

თუ თქვენ მიმართეთ eVisa-ს ან Visa-ს ან ETA-ს ნებისმიერ ვებსაიტზე, ის შეიძლება უარყოფილი იყოს ან ჩვენთან მიმართული eVisa შეიძლება უარყოფილი იყოს. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ უარყოფაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, საკომისიო არ არის დაბრუნებული თანხის დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად.


ჩვენი მომსახურების შესახებ

ჩვენ ვართ ონლაინ აპლიკაციების სერვისის პროვაიდერი, რომელიც მდებარეობს აზიასა და ოკეანეთში და ჩვენი მომსახურება მოიცავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ელექტრონული სავიზო განაცხადის მიღების პროცესში ინდოეთის მონახულების სურვილს. ჩვენი აგენტები დაგეხმარებიან ინდოეთის მთავრობისგან ელექტრონული მოგზაურობის ავტორიზაციის ან ელექტრონული ვიზის მიღებაში, რომელსაც შემდეგ მოგაწვდით. ჩვენ დაგეხმარებით შეავსოთ თქვენი განაცხადი, სწორად გადახედოთ თქვენს პასუხებს, თარგმნოთ ინფორმაცია, შეამოწმოთ დოკუმენტი სიზუსტის, სისრულის, ორთოგრაფიული და გრამატიკული შეცდომების შესახებ. ჩვენ შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, თუ თქვენი თხოვნის დამუშავების მიზნით დამატებითი ინფორმაცია დაგვჭირდება.

მას შემდეგ, რაც შეავსებთ ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული განაცხადის ფორმას, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა გადახედოთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ ნებისმიერი ცვლილება. ამის შემდეგ მოგეთხოვებათ გადახდა ჩვენი მომსახურებისთვის. თქვენს თხოვნას ვიზაზე განიხილავს ექსპერტი და შემდეგ წარუდგენს ინდოეთის მთავრობას. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენი განაცხადი დამუშავდება და დამტკიცების შემთხვევაში 24 საათზე ნაკლებ დროში მიიღება. თუ რაიმე არასწორი დეტალია, ან რაიმე დეტალი აკლია განაცხადის შეჩერებას.

მომსახურების დროებითი შეჩერება

ვებსაიტი შეიძლება დროებით შეჩერდეს შემდეგი მიზეზების გამო:

 • სისტემის შენარჩუნება.
 • ჩვენი კონტროლიდან გამორიცხული საკითხები, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები, პროტესტი, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ა.შ., რაც ხელს უშლის ვებ – გვერდის ფუნქციონირებას.
 • გაუთვალისწინებელი ელექტროენერგიის გაწყვეტა ან ხანძარი.
 • მენეჯმენტის სისტემაში ცვლილებები, ტექნიკური სირთულეები, განახლებები ან სხვა მიზეზების გამო, რის გამოც აუცილებელია მომსახურების შეჩერება.

ყველა ასეთ შემთხვევაში ვებგვერდი დროებით შეჩერდება ვებსაიტის მომხმარებლებისთვის წინასწარი შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, რომლებიც პასუხს არ აგებენ შეჩერების გამო გამოწვეულ შესაძლო ზიანისათვის.

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

ამ ვებსაიტის სერვისები შემოიფარგლება ინდოეთის ელექტრონულ ვიზაზე განმცხადებლის განაცხადის ფორმის დეტალების გადამოწმებით და გადახედვით. განაცხადის დამტკიცება ან უარყოფა მთლიანად ექვემდებარება ინდოეთის მთავრობას. ვებსაიტი ან მისი აგენტები ვერ აგებენ პასუხს განაცხადის საბოლოო შედეგზე, როგორიცაა გაუქმება ან უარყოფა, არასწორი, შეცდომაში შემყვანი ან ინფორმაციის დაკარგვის გამო.

სხვადასხვა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ან შეიტანოთ ცვლილებები პირობებში და ამ ვებსაიტის შინაარსში მოცემულ ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა დაუყოვნებლივ. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ გესმით და სრულად ეთანხმებით ამ ვებგვერდის მიერ დადგენილ რეგულაციებსა და შეზღუდვებს და სრულად ეთანხმებით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეამოწმოთ წესებსა და შინაარსში რაიმე ცვლილება.

შესაბამისი კანონი და იურისდიქცია

აქ აღწერილი პირობები და ვადები ექვემდებარება ავსტრალიის კანონმდებლობას. ნებისმიერი სამართალწარმოების შემთხვევაში, ყველა მხარე ექვემდებარება იმავე იურისდიქციას.

არა საიმიგრაციო რჩევა

ჩვენ დახმარებას ვძლევთ ინდოეთის ვიზაზე განაცხადის წარდგენას. ეს არ შეიცავს რაიმე რჩევას, რომელიც ეხება ემიგრაციას ნებისმიერი ქვეყნისთვის.