• англискифранцускатагерманскииталијанскишпански
  • АПЛИЦИРАЈТЕ ИНДИСКА ВИЗА

Зошто мојата исплата беше одбиена? Совети за решавање на проблеми

Може да има неколку различни причини за одбивање на плаќањето.

Ако вашиот дебитна или кредитна картичка беше одбиена, проверете дали:

Вашата компанија или банка за картички има повеќе информации - Јавете се на телефонскиот број на задната страна на вашата кредитна или дебитна картичка за да се изврши оваа меѓународна трансакција. Вашата банка или финансиска институција е свесна за ова вообичаено прашање.

Вашата картичка е истечена или застарена - осигурете се дека вашата картичка е сè уште валидна.

Вашата картичка нема доволно средства - осигурете се дека вашата картичка има доволно средства за плаќање на трансакцијата.

Направете плаќање користејќи a ВИЗА or MasterCard бидејќи тие имаат најширока прифатливост.

Ако ништо од горенаведеното не помогне, можете да контактирате со нас на info@indiavisa-online.org