Энэтхэгийн визний өргөдлийн маягт

  1. 1. Өргөдлийг онлайнаар илгээх
  2. 2. Төлбөрийг шалгаж, баталгаажуулах
  3. 3. Батлагдсан виза авах

Бүх мэдээллийг англи хэл дээр оруулна уу

Хувийн мэдээлэл

Таны овог нэрийг паспорт дээр яг бичсэн шиг оруулна уу
  • Овог нэр нь овог, овог нэрээр нэрлэгддэг.
  • Таны паспорт дээр гарч ирэх БҮХ нэрсийг оруулна уу.
*
Паспорт дээр үзүүлсэн шиг овог нэрээ оруулна уу
  • Паспорт эсвэл иргэний үнэмлэх дээр харуулсан шиг овог нэрээ ("нэр" гэж нэрлэдэг) яг тохируулан оруулна уу.
 
*
*
  • Унтраах цэснээс паспорт дээрх Төрсөн газар талбарт харуулсан улсын нэрийг сонгоно уу.
 
*
Паспорт дээр үзүүлсэн шиг хот эсвэл төрсөн улсаа оруулна уу
  • Паспорт дээрээ төрсөн газар харуулсан хот / тосгон / тосгоны нэрийг оруулна уу. Хэрэв паспорт дээрээ хот / тосгон / тосгон байхгүй бол төрсөн хот / тосгон / тосгоны нэрийг оруулна уу.
*
 
Энэтхэгийн eVisa нь Crown Dependency (CD) болон Британийн хилийн чанад дахь нутаг дэвсгэрийн (BOT) паспорттой Британийн иргэдэд олгогдлоо.
*
*
*
  • Таны өгсөн и-мэйл хаягаар өргөдөл хүлээн авсан болохыг баталгаажуулсан имэйлийг хүлээн авах болно. Та мөн өөрийн өргөдлийн төлвийн талаар мэдээлэл авах болно.
*