• EngelsFransDuitsItaliaansSpaans
 • INDIASE VISUM AANVRAGEN

Ultieme gids voor het e-visum voor Indiase zaken

Bijgewerkt op Feb 13, 2024 | Online Indiaas visum

Het Indiase zakenvisum, ook wel bekend als het e-zakenvisum, is een type elektronische reistoestemming waarmee personen uit in aanmerking komende landen om verschillende zakelijke redenen India kunnen bezoeken. Dit eVisa-systeem werd in 2014 gelanceerd om het visumaanvraagproces te vereenvoudigen en meer buitenlandse bezoekers naar India te trekken.

India is een land dat te maken heeft met snelle globalisering en modernisering. Bovendien breidt het land ook zijn economie en markten in de hoogste snelheid uit. De markten zijn ruimer en vrijer geworden. Met de liberalisering van de economie is India in staat gesteld zich over te geven aan de wereldhandel en ook de beste voordelen van de wereldhandel te behalen.

India, met de snelle groei en ontwikkeling van zijn economie en markten, is een vitaal handelscentrum op de internationale markt geworden. Het is ook een knooppunt geworden voor de wereldwijde zakelijke en handelsmarkten. India is een land met overvloedige zakelijke en handelsbronnen.

Hierdoor biedt het enorme hoeveelheden gespecialiseerde zakelijke en commerciële kansen aan verschillende landen om zich over te geven aan handel en andere commerciële activiteiten met hen. India heeft niet alleen een steeds groeiende economie en handels-/zakelijke markt, maar beschikt ook over kwantitatieve natuurlijke hulpbronnen en geschoolde arbeidskrachten.

Bij dit alles opgeteld, wordt India gemakkelijk gerangschikt als een van de beste landen voor zaken, samen met de reis- en toerismesector. India is onvermijdelijk een van de meest lucratieve en aantrekkelijke landen geworden voor zakelijke en handelsactiviteiten voor handelaren en zakenmensen uit verschillende landen over de hele wereld. 

Individuen en zakelijke / commerciële organisaties van over de hele planeet willen een duik nemen in de zakelijke sector van India en commerciële activiteiten uitvoeren met de zakelijke experts van het land.

Aangezien personen die vanuit verschillende landen het land binnenkomen een geldig visum moeten hebben om het land binnen te komen, heeft de Indiase regering een elektronisch reisvergunningsdocument geïntroduceerd dat bekend staat als het Indiase elektronische visum of het Indiase e-visum.

Het Indiase e-visum zal beschikbaar worden gesteld aan reizigers uit verschillende landen voor vijf hoofddoeleinden, met nog veel meer doeleinden onder elke categorie, namelijk als volgt: -

 • Indiaas e-visum voor reizen en toerisme.
 • Indiaas e-visum voor zakelijke doeleinden.
 • Indiaas e-visum voor medische doeleinden.
 • Indiaas E-Visum voor medische doeleinden.

De namen van visa die aan elk doel zijn gekoppeld, zijn als volgt:

In dit bericht zullen we details geven over het Indian Business E-Visum, dat bedoeld is om zakelijke en commerciële activiteiten in India uit te voeren. Dit visum kan volledig online worden verkregen, aangezien het een elektronische reistoestemming is.

Aanvragers hoeven geen Indiase ambassade of het consulaat te bezoeken voor het verkrijgen van een Indiaas e-visum van welk type dan ook. Dit omvat ook het e-visum voor Indiase zaken! Laten we er meer over weten!

Het Indiase elektronische visum, ook wel bekend als de Indiase elektronische reisvergunning, is een wettelijk document dat buitenlanders toegang en vrij verkeer in heel India verleent. Bezoekers met dit visum kunnen de beroemde toeristische attracties van India verkennen, zakelijke activiteiten ondernemen en vrijwilligerswerk doen voor legale doelen gedurende maximaal een maand.

Wat is de werkwijze van het Indiase zakelijke e-visum

Zakenlieden en zakenvrouwen die het land willen binnenkomen met het Indiase E-Zakenvisum voor het uitvoeren van zakelijke en commerciële activiteiten, moeten op de hoogte zijn van de volgende informatie en details voordat ze doorgaan met het aanvragen van de Indiase E-Zakenvisum-aanvraag: 

 1. Het Indian Business E-Visum kan, net als de andere soorten Indian E-Visum, niet worden omgezet in een ander Visa-type. Of het kan ook niet na de geldigheidsduur worden verlengd.
 2. Elke aanvrager mag slechts twee keer per driehonderdvijfenzestig dagen een e-visum voor zaken voor India aanvragen. Dit betekent dat er elk jaar slechts twee e-visa voor zaken voor India aan elke aanvrager worden verstrekt.
 3. Het e-visum voor Indiase zaken is uitsluitend bedoeld voor zakelijke en commerciële activiteiten. De aanvrager krijgt geen toestemming om de gebieden van het land binnen te gaan die worden beschouwd als beperkte gebieden of de inkwartieringsgebieden.

Met het e-visum voor Indiase zaken kan de zakenman of zakenvrouw genieten van een gecombineerd en totaal tijdelijk verblijf van honderdtachtig dagen in India. Met dit Indiase e-visumtype met meerdere binnenkomsten kan de reiziger honderdtachtig dagen ononderbroken in het land blijven vanaf de datum waarop hij voor het eerst het land binnenkwam. De reiziger zal ook in staat worden gesteld om het land meerdere keren binnen te komen met het Indian Business E-Visum.

Houd er rekening mee dat het e-visum voor Indiase zaken wordt aangeboden als een geldige vergunning om het land binnen te komen voor zakelijke doeleinden of commerciële uitspattingen aan reizigers en bezoekers over de hele wereld die winst willen maken met de zakelijke activiteiten of commerciële activiteiten die ze zijn optreden in het land.

Ze kunnen ook deelnemen aan het zakendoen of handelen met elke zakenman of zakenvrouw in het land die een gevestigd bedrijf of organisatie in India heeft. Of ze kunnen zaken doen met reeds gevestigde zakenfirma's en bedrijven in het land met als doel winst te maken voor zichzelf en ook voor de organisatie.

De verschillende zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor een aanvrager het E-Zakenvisum voor India kan verkrijgen, zijn als volgt:

1. Kopen en verkopen van goederen en grondstoffen in het land. 2. Deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten. Deze vergaderingen kunnen technische vergaderingen zijn. Of sales gerelateerde meetings. 3. Het opzetten van nieuw opgerichte zakelijke ondernemingen valt ook onder dit visum. Bovendien kan het opzetten van industriële ondernemingen mogelijk worden gemaakt met het Indian Business E-Visum in India.

Andere doeleinden waarvoor de zakenman of zakenvrouw het land kan binnenkomen met het Indian Business E-Visum is het houden van lezingen met betrekking tot zakelijke en commerciële activiteiten, het houden van rondleidingen en ontmoetingen met betrekking tot het bedrijfsleven, het in dienst hebben van arbeiders en werknemers voor commerciële organisaties en bedrijven, zijnde een onderdeel van zakelijke beurzen en seminars en nog veel meer!

Dit zijn dus de gronden waarop de aanvrager van het E-Zakenvisum voor India het land kan binnenkomen met het E-Zakenvisum voor India.

Om een ​​goedgekeurd E-Zakenvisum voor India te verkrijgen, moet de aanvrager noodzakelijkerwijs in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • Een in aanmerking komend paspoort: Zonder een geldig paspoort en visum krijgt geen enkel buitenlands individu voor welk doel dan ook toegang tot het land. Dat is de reden waarom als de aanvrager een geldig visum wil krijgen om India te bezoeken, hij eerst ook in het bezit moet zijn van een geldig paspoort.
 • Dit paspoort komt alleen in aanmerking voor het Indiase zakenvisum als het zes maanden geldig is vanaf de datum waarop het visum aan de aanvrager is afgegeven. 
 • Bovendien moet de aanvrager ervoor zorgen dat hij een paspoort bij zich heeft dat ten minste twee blanco pagina's heeft. Deze blanco pagina's zullen worden gebruikt door de ambtenaren van immigratie en grenscontrole. Het doel waarvoor de ambtenaar de twee blanco pagina's zal gebruiken, is om de in- en uitreisstempels te geven wanneer de reiziger het land binnenkomt en ook wanneer de reiziger het land verlaat. Eenvoudig gezegd gebeurt dit meestal bij aankomst en bij vertrek.
 • Retourticket of doorreisticket: Als een reiziger, die geen inwoner is van India, naar India reist vanuit een vreemd land waar hij/zij woont, kan van hem/haar worden verlangd (dit is niet verplicht) dat hij/zij een retourticket bij zich heeft, samen met de ticket voor reizen naar India vanuit het land waar ze momenteel verblijven.
 • Dit retourticket moet van India zijn naar het land waar ze vandaan komen. Of als de reiziger van India naar een ander land wil overstappen, dan kan dat alleen als hij in het bezit is van een geldig doorreisticket. Een retourticket of een doorreisticket is dus een noodzakelijk document dat in het bezit moet zijn van de aanvrager van de Indiase Business E-Visum-aanvraag.
 • Voldoende geld: Het is een algemene regel dat als een reiziger uit het buitenland voor welk doel dan ook naar een ander land reist, hij een bewijsdocument moet overleggen waarin staat dat hij over voldoende geld beschikt om in het land te blijven.
 • Evenzo zullen de reizigers uit het buitenland ook moeten kunnen aantonen dat ze voldoende geld hebben om hun reis naar India te dekken. Dit verwijst voornamelijk naar voldoende geld zodat de reiziger zijn uitgaven in India kan dekken.

Dit zijn de algemene documenten die vereist zijn voor elk type Indiaas e-visum dat door de aanvrager moet worden gedragen, niet alleen voor de aanvraag van het visum, maar ook om van zijn land naar India te reizen.

Afgezien van de algemene vereisten en documenten, moet de aanvrager van het E-Zakenvisum voor India in het bezit zijn van enkele aanvullende documenten die essentieel zijn voor de aanvraag van het E-Zakenvisum voor India. De aanvullende documenten die nodig zijn, zijn als volgt:

 • Een zakelijke uitnodigingsbrief: Deze brief moet aan de aanvrager worden afgegeven door het bedrijf of de organisatie waarmee zij zaken gaan doen in India. Of van wie ze worden uitgenodigd om zaken te doen in India. Deze brief moet een essentieel onderdeel bevatten. Dit onderdeel is het officiële briefhoofd van de organisatie of het bedrijf.
 • Een visitekaartje: Net als bij de zakelijke brief moet de reiziger die het Indiase E-Zakenvisum wil verkrijgen, ook in het bezit zijn van een visitekaartje. Als u geen visitekaartje heeft, moet u een e-mailhandtekening maken met: naam, e-mailadres, aanduiding, adres van de functionaris, e-mailaanbieding, kantoorlogo, kantoorfaxnummer enz.
 • De aanvrager van het E-Zakenvisum voor India moet antwoorden geven op verschillende vragen over het bedrijf dat de zakelijke brief aan de aanvrager verstrekt. En ook over de organisatie die aan de ontvangende kant zit. 

Wat zijn de vereisten voor het Indiase zakelijke e-visum 

De algemene vereisten voor het E-Zakenvisum voor India omvatten een gescande kopie van het paspoort van de aanvrager. Deze kopie moet de persoonlijke informatie van de aanvrager benadrukken. En de tweede basisvereiste is de nieuwste foto van de aanvrager.

De foto moet worden ingediend volgens de regels en specificaties van de Indiase regering. Deze regels en voorschriften worden vermeld op de website waarlangs de reiziger het E-Zakenvisum India zal aanvragen.

De aanvrager van het E-Zakenvisum voor India moet ervoor zorgen dat hij in het bezit is van een paspoort van zijn geboorteland dat minimaal zes maanden geldig is. Deze geldigheid wordt berekend vanaf de dag waarop het visum aan de aanvrager is afgegeven.

Als het paspoort niet de genoemde geldigheid heeft, kan de reiziger het beste zijn paspoort vernieuwen of een nieuw paspoort maken en dat gebruiken voor de aanvraagprocedures voor het Indiase e-visum.

Hetzelfde geldt voor aanvragers die paspoorten hebben zonder twee blanco pagina's die nodig zijn. 

Een van de belangrijkste vereisten voor het E-Zakenvisum voor India, dat door elke aanvrager samen met andere documenten absoluut moet worden ingediend, is een uitnodigingsbrief of een zakelijke brief. Deze zakelijke brief moet de essentiële informatie vermelden van het bedrijf, bedrijf of de organisatie waarmee de aanvrager zaken gaat doen.

De vitale bevat meestal de contactgegevens van de organisatie, zoals het adres en telefoonnummer. Daarnaast wordt gevraagd om een ​​e-mailhandtekening en de websitelink van de organisatie als verplichte vereiste in de uitnodigingsbrief te vermelden.

De aanvragers moeten ervoor zorgen dat ze het e-visum voor zaken voor India ten minste vier dagen van tevoren aanvragen vanaf de datum waarop de reiziger aan boord gaat van zijn vlucht naar India. Aangezien het e-visum voor India een van de snelste manieren is om een ​​visum voor India te verkrijgen, hoeft de reiziger zich geen zorgen te maken dat het visum te laat aankomt.

Maar vanwege bepaalde omstandigheden die onverwacht kunnen optreden, moet de reiziger voorbereid zijn op vertragingen bij de aankomst van zijn Indiase E-Visum.

LEES VERDER:

Als u problemen ondervindt bij het invullen van het Indiase visumaanvraagformulier of twijfels heeft over het eVisa India-formulier, of als u een betalingsverzoek heeft of uw aanvraag moet versnellen, kunt u via deze link contact opnemen met de Indian Visa Help Desk. We reageren binnen een dag op je vraag. Meer informatie op Help Desk

De samenvatting van het Indiase zakelijke digitale visum 

Dit is alles wat de aanvragers van het Indian Business E-Visum moeten weten. De vereisten, de essentiële documenten, de duur van het visum, de tijd die nodig is om het visum te verwerken en nog veel meer, worden allemaal genoemd in dit bericht.

Of een reiziger India betreedt om zijn bedrijf te laten bloeien. Of ze nu het land binnenkomen om een ​​nieuw bedrijf op te richten, het E-Zakenvisum voor India zal altijd worden beschouwd als een van de beste opties waar elke zakenman of zakenvrouw voor kan gaan! Het beste is dat aangezien de e-visa voor zaken voor India elektronische visa zijn, ze zelf online kunnen worden verkregen! 

Veelgestelde vragen over het e-visum voor Indiase zaken 

Hoeveel dagen mag een reiziger in India verblijven met het E-Zakenvisum voor India? 

Het e-visum voor Indiase zaken is een visum voor meerdere binnenkomsten waarmee een reiziger zes maanden in het land kan verblijven, wat in totaal honderdtachtig dagen is. Dit wordt als geldig beschouwd vanaf de datum waarop het Visa geldig begon te worden tot de datum waarop de geldigheid van het Visa eindigt.

Hoe kan een reiziger een E-Zakenvisum voor India krijgen door het online aan te vragen? 

Paspoorthouders van meer dan honderdzestig landen kunnen een e-visum voor Indiaas zakendoen verkrijgen door dit digitaal op internet aan te vragen. Het hele aanvraagproces van het E-Zakenvisum voor India vindt alleen online plaats. Zelfs voor het ontvangen van het goedgekeurde visum hoeft de aanvrager niet naar een ambassade of een consulaat te reizen.

Over het algemeen kan het E-Zakenvisum voor India worden verkregen door drie eenvoudige stappen te doorlopen. De drie eenvoudige stappen zijn: 1. Het aanvraagformulier voor een e-visum voor zaken voor India online invullen. 2. Bijvoegen en indienen van de belangrijke documenten. 3. De kosten of toeslagen van het Indiase zakenvisum online betalen. 

Hoe lang duurt het voordat het E-Zakenvisum voor India aankomt in de e-mailinbox van de aanvrager? 

De procedures van het E-Zakenvisum voor India zijn vrij snel te voltooien. Maar dit gebeurt alleen als de aanvrager ervoor zorgt dat hij alle juiste documenten heeft bijgevoegd bij het Indiase eVisa-aanvraagformulier en ook alle velden in het Indiase eVisa-aanvraagformulier correct heeft ingevuld.

De aanvragers van het E-Zakenvisum voor India zullen in staat worden gesteld om vier maanden van tevoren een aanvraagverzoek in te dienen vanaf de datum waarop zij voor zakelijke doeleinden vanuit hun land naar India willen vliegen. Het is een zeer algemeen aspect van het E-Zakenvisum voor India om binnen twee werkdagen aan te komen.

Maar veel omstandigheden kunnen de verwerkingstijd van het visum belemmeren, wat kan leiden tot een toename van het aantal dagen waarin het visum in de e-mailinbox van de aanvrager aankomt. Het maximale aantal dagen waarop de aanvrager zijn E-Zakenvisum voor India kan verwachten, is vier tot zeven dagen, waarbij 24 uur de minimumtijd is.

Welke documenten heeft de aanvrager van het E-Zakenvisum voor India nodig om het E-Zakenvisum voor India aan te vragen? 

Om het E-Zakenvisum voor India online aan te vragen, moet de in aanmerking komende reiziger eerst zijn paspoort bij de hand houden. Dit paspoort moet voldoende geldig zijn en ook voldoende ruimte hebben. De reizigers moeten ook de nieuwste foto's in documentstijl van zichzelf hebben.

De aanvragers uit het buitenland moeten in het bezit zijn van een retourvliegticket. Of u moet in het bezit zijn van een doorvliegticket van India naar een derde bestemming. Als aanvullende documenten dient de aanvrager een zakenbrief of visitekaartje bij zich te hebben!

LEES VERDER:

Een reis naar India staat op de reis-bucketlists van veel mensen, en het is een locatie die je echt de ogen kan openen voor nieuwe culturen en unieke gebieden. Meer informatie op

Top 10 beste resorts in India

Wat is een Indiaas zakelijk eVisa?

Het Indiase zakenvisum, ook wel bekend als het e-zakenvisum, is een type elektronische reistoestemming waarmee personen uit in aanmerking komende landen om verschillende zakelijke redenen India kunnen bezoeken. Dit eVisa-systeem werd in 2014 gelanceerd om het visumaanvraagproces te vereenvoudigen en meer buitenlandse bezoekers naar India te trekken.

Het e-Business visum is de snelste en gemakkelijkste manier om India te bezoeken. Het elimineert de noodzaak om een ​​fysieke visumstempel in uw paspoort aan te vragen of een Indiase ambassade of consulaat te bezoeken. Met het Indiase zakenvisum kunt u voor verschillende doeleinden naar India komen, zoals het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten, het verkopen of kopen van goederen en diensten, het opzetten van een bedrijf of industriële onderneming, het geven van rondleidingen, het geven van lezingen, het werven van werknemers, het deelnemen aan handels- of zakelijke tentoonstellingen en deelname aan sportgerelateerde activiteiten.

U moet een online elektronisch aanvraagformulier invullen en indienen met de nodige ondersteunende documenten om een ​​zakenvisum voor India aan te vragen. Buitenlandse toeristen kunnen nu tot 120 dagen voor hun verwachte aankomstdatum in het land een aanvraag indienen, omdat de aanvraagperiode van het elektronische visumsysteem is verlengd van 20 naar 120 dagen. Om problemen op het laatste moment te voorkomen, wordt geadviseerd dat zakelijke bezoekers hun zakelijke visum ten minste vier dagen voor hun geplande aankomst aanvragen.

Bezoekers die India binnenkomen, worden door de Indiase immigratiedienst aangespoord om online een visum voor India aan te vragen, ook wel bekend als het e-visum voor India, in plaats van een bezoek te brengen aan een Indiaas consulaat of een Indiase ambassade. Dit vereenvoudigt niet alleen het aanvraagproces, maar bespaart ook tijd en moeite. Bovendien is het e-Visa-systeem beschikbaar voor burgers uit meer dan 180 landen, waardoor het voor reizigers uit verschillende delen van de wereld gemakkelijker wordt om India te bezoeken voor zakelijke of toeristische doeleinden.

Welke landen komen in aanmerking voor het Indian Business eVisa?

Vanaf 2024 zijn er meer 171 nationaliteiten komen in aanmerking voor online Indiase zakenvisum. Enkele van de landen die in aanmerking komen voor de Indiase zakelijke eVisa zijn:

Australië Chili
Denemarken Frankrijk
Nederland Peru
Peru Portugal
Polen Zweden
United Kingdom Zwitserland

LEES VERDER:

Volgens de regels van de Indiase immigratiedienst voor het e-visum voor India of het elektronische visum voor India, mag u momenteel India verlaten met het e-visum per vliegtuig, per trein, per bus of per cruiseschip, als u een e-toeristenvisum voor India had aangevraagd of Zakelijk e-Visum voor India of Medisch e-Visum voor India. U kunt India verlaten via 1 van de onderstaande luchthavens of zeehavens. Meer informatie op Indiase e-Visa uitgangspunten en regels

Geschiktheid om een ​​e-Visa voor Indiaas zaken te krijgen

Stel dat u besluit India voor zakelijke doeleinden te bezoeken en online een zakenvisum voor India wilt aanvragen. Dan zijn er een aantal toelatingseisen waar je aan moet voldoen.

Voordat u een Indiase eVisa aanvraagt, moet u het staatsburgerschap hebben van een van de 165 landen waarvoor geen visum meer nodig is. Als uw land op deze lijst staat, kunt u online een zakenvisum voor India aanvragen zonder een ambassade of consulaat te bezoeken.

Het doel van uw bezoek moet ook verband houden met zaken, zoals het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten, conferenties of het verkennen van potentiële zakelijke kansen in India.

U kunt het beste een paspoort hebben dat nog minimaal zes maanden geldig is na aankomst in India om online een zakenvisum voor India aan te vragen. Ook moeten er minimaal twee blanco pagina's in uw paspoort beschikbaar zijn voor de visumstempel.

Het is cruciaal om te onthouden dat de informatie die u verstrekt bij het aanvragen van een eVisa voor India, overeen moet komen met de informatie in uw paspoort. Elke discrepantie tussen de twee kan ertoe leiden dat uw toegang tot India wordt vertraagd of geweigerd, afhankelijk van de situatie.

Ten slotte mag u India alleen binnenkomen via de immigratiecontrolestations die door de overheid zijn goedgekeurd. Ze bestaan ​​uit 5 zeehavens en 28 luchthavens die voor dit gebruik zijn aangewezen.

Hoe gaat men om met het verkrijgen van een Indian Business eVisa?

Als u van plan bent om voor zakelijke doeleinden naar India te reizen, is het aanvragen van een Indian Business eVisa een eenvoudige en handige optie. Zorg er om te beginnen voor dat u alle benodigde documenten bij de hand heeft.

Eerst en vooral heeft u een gescande kopie van de eerste pagina van uw paspoort nodig, wat standaard zou moeten zijn. Daarnaast heb je een recente kleurenfoto van je gezicht ter grootte van een paspoort nodig. Zorg ervoor dat uw paspoort minimaal zes maanden beschikbaar is vanaf binnenkomst in India.

U heeft ook een functioneel e-mailadres nodig, een bankpas of creditcard om de visumaanvraagkosten te betalen, en een retourticket uit uw land (dit is optioneel). Als u een specifiek type visum aanvraagt, zorg er dan voor dat u de vereiste documenten bij de hand heeft.

Het aanvragen van een Indian Business eVisa is eenvoudig en kan online worden gedaan. U moet een online aanvraag invullen, wat slechts een paar minuten duurt, en uw favoriete online betaalmethode kiezen. De aanvraagkosten kunnen worden betaald met elk geld uit de 135 vermelde landen via creditcard, bankpas of PayPal.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, wordt u mogelijk gevraagd een kopie van uw paspoort of gezichtsfoto te verstrekken. U kunt deze informatie indienen via e-mail of het online eVisa-portaal. Als u de informatie per e-mail verzendt, stuur deze dan naar info@indiavisa-online.org.

Na het indienen van uw aanvraag kunt u uw eVisa voor Indiaas Zaken binnen 2 tot 4 werkdagen per e-mail verwachten. Met uw eVisa kunt u zonder problemen India binnenkomen en aan de slag gaan.

Maar voordat u uw reis plant, is het belangrijk op te merken dat u als buitenlander een zakenvisum voor India nodig heeft om het land binnen te komen. Dit type visum is vereist voor zakelijke bezoeken zoals conferenties, vergaderingen en trainingsprogramma's. Vraag dus ruim voor uw geplande reisdatums een zakenvisum voor India aan.

Hoe lang kan ik in India blijven met het Indian Business eVisa?

Voor personen die India voor zaken moeten bezoeken, is het Indian Business eVisa een populaire keuze. Met dit visum kunnen gekwalificeerde personen maximaal 180 dagen naar India bellen, waarbij elk fiscaal jaar twee visa worden afgegeven. Het is van vitaal belang om te onthouden dat dit visum niet kan worden verlengd, dus u moet een ander soort visum aanvragen als u voor langere tijd in India moet blijven.

Om India binnen te komen met het Indian Business eVisa, moet u aankomen op een van de 28 aangewezen luchthavens of vijf zeehavens. Stel dat u van plan bent het land binnen te komen via een landgrens of een haven die niet is geselecteerd voor het visum. U moet een Indiase ambassade of consulaat bezoeken om het juiste visum te verkrijgen. Het is ook essentieel om het land te verlaten via een van de geautoriseerde immigratiecontroleposten of ICPS in India.

Welke belangrijke feiten moet u weten over het Indiase eBusiness-visum?

Als u van plan bent om voor zakelijke doeleinden naar India te reizen, is het essentieel om de richtlijnen en vereisten van het Indiase zakenvisum te kennen. Eerst en vooral is het van cruciaal belang op te merken dat het Indiase eBusiness-visum na afgifte niet kan worden omgezet of verlengd. Het is dus essentieel om uw reis dienovereenkomstig te plannen en ervoor te zorgen dat u al uw zakelijke activiteiten kunt voltooien binnen de geldigheid van het visum.

Bovendien kunnen individuen binnen een kalenderjaar twee eBusiness Visa aanvragen. Dus als u een frequente zakenreiziger naar India bent, moet u dienovereenkomstig plannen en ervoor zorgen dat u binnen de maximumlimiet blijft.

Het is ook noodzakelijk dat aanvragers voldoende geld op hun bankrekening hebben staan ​​om hen tijdens hun verblijf in India te ondersteunen. Dit komt omdat u mogelijk wordt gevraagd om een ​​bewijs van financiële stabiliteit tijdens uw visumaanvraagproces of bij aankomst in India.

Een ander cruciaal aspect om te onthouden is om tijdens uw verblijf in India een kopie van uw goedgekeurde Indiase zakenvisum bij u te hebben. Dit is om complicaties of verwarring met de lokale autoriteiten te voorkomen en een vlotte reis te garanderen.

Bovendien is het bij het aanvragen van een zakenvisum voor India verplicht om een ​​retour- of doorreisticket te tonen. Dit is om ervoor te zorgen dat u een bevestigd plan heeft om het land te verlaten na het voltooien van uw zakelijke activiteiten.

Uw paspoort moet minimaal twee blanco pagina's bevatten voor de in- en uitreisstempels en moet na aankomst in India nog minimaal zes maanden geldig zijn.

Ten slotte, als u in het bezit bent van internationale reisdocumenten of diplomatieke paspoorten, kunt u het Indiase eBusiness-visum niet aanvragen. Daarom is het altijd het beste om de geschiktheidscriteria te controleren voordat u een visum aanvraagt.

Wat kan ik doen met het e-Business visum voor India?

Het e-Business visum voor India is een elektronisch autorisatiesysteem dat is ontworpen voor buitenlanders die voor zakelijke doeleinden naar India willen komen.

Het Indiase zakenvisum is een uitstekende optie voor mensen die India bezoeken om zakelijke bijeenkomsten bij te wonen, zoals verkoop- en technische bijeenkomsten. Het is ook een perfecte keuze als u van plan bent goederen en diensten in het land te verkopen of te kopen of een bedrijf of industriële onderneming op te zetten. Als u bovendien rondleidingen wilt geven of lezingen wilt geven voor Global Initiative for Academic Networks (GIAN), is het e-Business-visum de juiste keuze.

Bovendien kunt u met het e-Business visum voor India werknemers werven of deelnemen aan handels- of zakenbeurzen en tentoonstellingen. Ook ideaal om als expert of specialist in een project het land te bezoeken. Over het algemeen is het e-Business visum voor India een uitstekende optie voor iedereen die zakelijke activiteiten wil ontplooien.

Om het Indiase zakenvisum te verkrijgen, moet u online een aanvraag indienen en de benodigde documenten verstrekken, zoals uw paspoort, een recente foto en een bewijs van uw zakelijke activiteiten. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een elektronisch visum om India binnen te komen voor zakelijke doeleinden.

Wat kan ik niet doen met het e-Business visum voor India?

Als buitenlander die India bezoekt, is het essentieel om de visumnormen en -voorschriften te begrijpen om een ​​vlotte en probleemloze reis te hebben.

Om uw vraag te beantwoorden: het duurt meestal maar een paar minuten om de e-Business visumaanvraagprocedure voor India te voltooien. Als u samen met het aanvraagformulier alle vereiste informatie en documenten verstrekt, kunt u uw e-Visum binnen 24 uur per e-mail verwachten. Het wordt echter aanbevolen om ten minste vier werkdagen voor uw geplande bezoek aan India een aanvraag in te dienen om problemen op het laatste moment te voorkomen.

Het e-Business visum voor India is de snelste en gemakkelijkste manier om toegang te krijgen tot India voor zakelijke doeleinden. Het hele proces kan online worden afgerond, dus u hoeft het Indiase consulaat of de ambassade niet persoonlijk te bezoeken. Dit maakt het een handige en tijdbesparende optie voor zakenreizigers.

Het is essentieel om op te merken dat hoewel er geen limiet is aan het bezoeken van religieuze plaatsen of het deelnemen aan standaard religieuze activiteiten, de visumnormen u verbieden om deel te nemen aan 'Tablighi-werk'. Dit omvat het geven van lezingen over de ideologie van Tablighi Jamaat, het verspreiden van pamfletten en het houden van toespraken op religieuze plaatsen. Overtreding van deze normen kan leiden tot boetes of in de toekomst zelfs een inreisverbod.

LEES VERDER:

Hoewel je India kunt verlaten met 4 verschillende manieren van reizen, namelijk. per vliegtuig, per cruiseschip, per trein of per bus, er zijn slechts 2 manieren van binnenkomst geldig wanneer u het land binnenkomt met India e-Visa (India Visa Online) per vliegtuig en per cruiseschip. Lezen Luchthavens en zeehavens voor Indiase visa

Wat is het zakenvisum voor India? 

Het Indiase zakenvisum is een uitstekende optie voor diegenen die willen deelnemen aan zakelijke activiteiten in India. Met het gemak van een elektronisch visumsysteem is het aanvragen van een zakenvisum eenvoudiger en sneller geworden.

Het e-Business visum voor India met meerdere binnenkomsten staat een verblijf van maximaal 180 dagen toe vanaf de datum van eerste binnenkomst.

E-Visums voor India zijn vanaf 1 april 2017 onderverdeeld in drie categorieën, waarvan de categorie Business Visa er een is.

Buitenlandse reizigers kunnen hun zakenvisum nu tot 120 dagen voor hun verwachte aankomstdatum in India aanvragen via het elektronische visumsysteem, waardoor de termijn voor aanvragen is vergroot van 30 naar 120 dagen.

Hierdoor is het verkrijgen van een zakenvisum voor zakenreizigers gestroomlijnder geworden.

Het wordt aanbevolen dat zakenreizigers hun Indiase zakenvisum minstens vier dagen voor hun reis aanvragen.

De meeste aanvragen worden binnen vier dagen verwerkt, maar soms kan de visumverwerking nog een paar dagen duren. Eenmaal goedgekeurd, is de geldigheid van het Indiase zakenvisum één jaar, waardoor zakenreizigers voldoende tijd hebben om hun activiteiten in India te voltooien.

Dus als u een zakenreis naar India plant, overweeg dan om het Indiase zakenvisum aan te vragen om uw reis probleemloos en gemakkelijk te maken.

Hoe werkt een e-Business Visa?

Wanneer u voor zakelijke doeleinden naar India reist, is het essentieel om de vereisten te kennen voor het verkrijgen van een Indiaas zakenvisum. Hier zijn enkele belangrijke feiten om houd er rekening mee voordat u solliciteert:

Geldigheid: Het Indiase zakenvisum is een jaar geldig vanaf de datum van afgifte, en het is een visum voor meerdere binnenkomsten, waarmee de houder binnen dat jaar meerdere keren India kan binnenkomen.

Verblijfsduur: Bezoekers kunnen 180 dagen in India verblijven in het jaar dat het visum geldig is.

Niet-converteerbaar en niet-uitbreidbaar: Eenmaal afgegeven, kan het Indiase zakenvisum niet worden omgezet in een ander type visum of worden verlengd na de oorspronkelijke geldigheidsperiode.

Maximaal twee visa: Een persoon kan in een kalenderjaar twee Indiase zakenvisa aanvragen.

Voldoende middelen: Aanvragers moeten voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien tijdens hun verblijf in India.

Vereiste documenten: Bezoekers moeten te allen tijde een kopie van hun goedgekeurde Indiase zakenvisum bij zich hebben als ze in India zijn.

Ze moeten ook een retour- of doorreisticket hebben bij het aanvragen van het visum, en hun paspoort moet geautoriseerd zijn voor ten minste zes maanden vanaf hun aankomst in India met ten minste twee blanco pagina's voor immigratie- en grenscontrolestempels.

Paspoortvereisten: Alle aanvragers moeten een individueel paspoort hebben, ongeacht hun leeftijd. Diplomatieke of internationale reisdocumenten komen niet in aanmerking voor een zakenvisum voor India.

Verboden gebieden: Het Indiase zakenvisum kan niet worden gebruikt om beschermde/beperkte gebieden of Cantonment-gebieden te bezoeken.

Door deze vereisten in gedachten te houden, kunnen individuen zorgen voor een soepel proces bij het aanvragen van een zakenvisum voor India en het meeste halen uit hun zakenreis naar India.

Bij het aanvragen van een Indiaas zakenvisum, met aanvullende ondersteunende documenten is essentieel om uw kansen op succes te vergroten.

Ten eerste moet u een visitekaartje of een zakelijke brief overleggen die dient als bewijs van uw beroep. In dit document moet duidelijk uw functie binnen het bedrijf en de aard van uw bedrijf worden vermeld.

Daarnaast beantwoord je ook specifieke vragen over de uitzendende en ontvangende organisatie.

Deze vragen zullen de Indiase regering helpen het doel van uw bezoek en de relatie tussen de twee organisaties te begrijpen.

Het is van cruciaal belang om zo volledig en nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beantwoorden van deze vragen, omdat onjuiste informatie uw visumaanvraag kan vertragen of afwijzen.

Over het algemeen een goed begrip van de Indisch Zakelijk Visum vereisten en het verstrekken van de nodige ondersteunende documenten geeft u de beste kans om het visum te verkrijgen en aan uw zakenreis naar India te beginnen.

Wat u kunt doen met een zakenvisum voor India

Het Indiase zakenvisum is een fantastische optie voor personen die voor zakelijke doeleinden naar India reizen. Met het e-Business visum kunt u binnen een jaar meerdere reizen naar India maken en tot 180 dagen in het land verblijven.

Dit visum is perfect voor zakenreizigers die technische of zakelijke bijeenkomsten willen bijwonen, een zakelijke onderneming willen opzetten, rondleidingen willen geven, lezingen willen geven, personeel willen werven, willen deelnemen aan tentoonstellingen of beurzen, of willen optreden als expert of specialist in verband met een lopend project .

U kunt online een zakenvisum voor India verkrijgen, waardoor het proces gemakkelijk en probleemloos verloopt. Dus als u zaken wilt doen in India, is het Indiase zakenvisum het overwegen waard!

Hoe lang is het e-Business visum geldig in India?

Het Indiase zakenvisum is een handige en efficiënte manier voor in aanmerking komende burgers om voor zakelijke doeleinden naar India te reizen. Met dit visum kunt u bijna 180 dagen per jaar in India verblijven, in één keer of via meerdere reizen. Je mag gedurende deze tijd ook meerdere keren naar binnen, zolang het totale aantal dagen dat je in India doorbrengt maximaal 180 is.

Het is echter vermeldenswaard dat u binnen een jaar maximaal twee Indiase zakenvisa kunt verkrijgen. Als het nodig is om voor langere tijd in India te blijven, vraag dan een consulair visum aan. Helaas, het Indiase zakenvisum kan niet verlengd worden.

Wanneer u een zakenvisum voor India gebruikt, is het essentieel om in gedachten te houden dat u het land moet binnenkomen via een van de 28 aangewezen luchthavens of vijf zeehavens. U kunt vertrekken vanaf elke geautoriseerde immigratiecontrolepost (ICPS) in India.

 Als u India echter over land moet binnenkomen of via een haven van binnenkomst die geen deel uitmaakt van de aangewezen e-Visa-poorten, moet u een visum aanvragen bij een ambassade of consulaat.

Indiase e-Business Visa Veelgestelde vragen

Hoe kom ik aan een zakenvisum voor India?

Als u een paspoorthouder bent uit een van de meer dan 160 landen, zult u blij zijn te weten dat het verkrijgen van een Indisch Zakelijk Visum is nog nooit zo eenvoudig geweest. Omdat het hele aanvraagproces online wordt uitgevoerd, hoeft u zich geen zorgen te maken over een bezoek aan een ambassade of consulaat.

Het mooie van het Indiase zakenvisum is dat u het aanvraagproces al 120 dagen voor uw vertrekdatum kunt starten. Het wordt echter aanbevolen om het proces ten minste vier werkdagen voor uw reis af te ronden om een ​​vlotte en stressvrije ervaring te garanderen.

Om in aanmerking te komen voor het Indiase zakenvisum, moet u voldoen aan de algemene e-Visumvereisten. Maar voor zakenreizigers is er een extra stap. U moet een zakelijke brief of kaart overleggen en vragen beantwoorden over uw uitzendende en ontvangende organisaties.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u het Indiase zakenvisum per e-mail. Dus of u nu naar India gaat voor uw werk of om een ​​zakelijke bijeenkomst bij te wonen, het Indiase zakenvisum maakt het u gemakkelijk om probleemloos te reizen.

Hoe lang duurt het om een ​​zakenvisum voor India te verkrijgen?

Als u een zakenreis naar India plant, zult u blij zijn te weten dat het aanvraagproces voor een Indiaas zakenvisum snel en gemakkelijk is. U kunt het formulier met alle benodigde informatie en documenten in slechts enkele minuten invullen.

Een belangrijk aspect van het Indiase zakenvisum is dat u uw aanvraag tot 4 maanden voor uw aankomstdatum kunt indienen, zodat u voldoende tijd heeft om alles op orde te krijgen. Bied uw aanvraag vier werkdagen voor uw reis aan, zodat er voldoende tijd is voor verwerking.

In de meeste gevallen ontvangen aanvragers hun visum binnen 24 uur, wat ongelooflijk snel is. Het is echter altijd het beste om tot 4 werkdagen toe te staan ​​voor het geval er onverwachte vertragingen optreden.

Het beste deel van het Indiase zakenvisum is dat u niet persoonlijk naar een ambassade of consulaat hoeft te gaan. Het hele proces wordt elektronisch uitgevoerd, waardoor het een van de snelste manieren is om toegang te krijgen tot India voor uw zakelijke behoeften.

Welke documenten zijn vereist voor een zakenvisum voor India?

Aanvragen van een Indisch Zakelijk Visum is nu eenvoudiger dan ooit, omdat u het allemaal online kunt doen. Er zijn echter enkele vereisten waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Indiaas zakenvisum.

Zorg er allereerst voor dat uw paspoort nog minimaal zes maanden geldig is vanaf uw aankomst in India. Bovendien moet u een pasfoto die voldoet aan alle Indiase visumfoto-eisen.

U moet een bewijs van uw verdere reis kunnen tonen wanneer u in India aankomt. Dit betekent dat u een retourvliegticket bij de hand heeft om te presenteren.

Om uw Indiase zakenvisumaanvraag te voltooien, moet u aanvullende documentatie overleggen, zoals een visitekaartje of een brief van uw werkgever. Mogelijk worden u ook enkele vragen gesteld over de uitzendende en ontvangende organisaties.

Een van de goede dingen van het online aanvragen van een zakenvisum voor India is dat u al uw ondersteunende documenten eenvoudig elektronisch kunt uploaden. Dit betekent dat u niet persoonlijk naar een Indiaas consulaat of ambassade hoeft te gaan om uw papieren te presenteren.

India: een bloeiend zakencentrum

India is een snelgroeiend zakencentrum met een bloeiende economie en een enorme pool van geschoolde arbeidskrachten. Het land heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt om bedrijfsvriendelijker te worden, met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van infrastructuur, technologie en beleidshervormingen.

India is nu de op vijf na grootste economie ter wereld en zal naar verwachting in 2030 de derde worden. De sterke punten van het land liggen in de diverse industrieën, waaronder informatietechnologie, productie, farmaceutica en biotechnologie.

Met een grote en groeiende consumentenmarkt biedt India enorme kansen voor bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. Daarnaast heeft de Indiase regering verschillende stimulansen en initiatieven geïntroduceerd om buitenlandse investeringen aan te moedigen en zakendoen in India gemakkelijker te maken.

Over het algemeen maken India's bedrijfsvriendelijke omgeving, geschoolde arbeidskrachten en robuuste infrastructuur het tot een aantrekkelijke bestemming voor binnenlandse en internationale bedrijven.


Burgers van vele landen, waaronder Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Spanje, Italië komen in aanmerking voor E-Visum voor India(Indiase Visa Online). U kunt zich aanmelden voor de Indiase e-visum online aanvraag hier.

Mocht u twijfels hebben of hulp nodig hebben bij uw reis naar India of het e-Visum voor India, neem dan contact op met Indiase Visa Help Desk voor ondersteuning en begeleiding.