• Angielskifrancuskiniemieckiwłoskihiszpański
 • ZASTOSUJ INDYJSKĄ WIZĘ

Wiza indyjska dla obywateli USA, wiza indyjska online USA

Zaktualizowano na Jan 17, 2024 | Wiza indyjska online

Indie to jeden z najczęściej podróżowanych krajów Azji Południowej. Jest siódmym co do wielkości krajem, drugim najbardziej zaludnionym krajem i najbardziej zaludnioną demokracją na świecie. Jest to jedna z najstarszych cywilizacji o zróżnicowanym i bogatym dziedzictwie kulturowym, kraina o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym oraz z wielu powodów popularna destynacja turystyczna. Kraj ma bogate dziedzictwo kulturowe z kilkoma obiektami światowego dziedzictwa. Jest domem dla niektórych z najsłynniejszych zabytków i zabytków na świecie. Nic dziwnego, że ludzie z różnych części świata, w tym z USA, chcą odwiedzić Indie w różnych celach. Indie otworzyły drzwi dla obywateli USA, aby mogli ubiegać się o wizę indyjską online, aby proces wizowy był bezproblemowy. Wiza indyjska dla obywatela USAto prosta, bezproblemowa, wygodna i łatwa metoda uzyskania pozwolenia na wjazd do Indii.

Obywatele USA chcący odwiedzić Indie w celu do celów takich jak podróże, turystyka, biznes lub leczenie może to teraz zrobić bez konieczności przechodzenia przez gorączkowy proces ubiegania się o wizę w ambasadzie. Aby uzyskać wizę indyjską, Obywatele USA nie muszą już udawać się do ambasady ani konsulatu Indii ale mogą złożyć wniosek online, w zaciszu własnego domu. Cały proces ubiegania się o wizę stał się łatwy i wygodny, ponieważ rząd Indii wprowadził elektroniczną lub e-wizę do Indii, o którą mogą ubiegać się podróżujący zagraniczni, aby odwiedzić Indie. Jak wspomniano powyżej, możesz łatwo ubiegać się o wizę indyjską przez Internet w USA i nie musisz nawet odwiedzać ambasady Indii w USA, aby ją uzyskać.

W jaki sposób obywatele Stanów Zjednoczonych uzyskują wizę elektroniczną do Indii?


Wypełniając krótki formularz online, obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki mogą uzyskać wizę elektroniczną do Indii. W tym kwestionariuszu podróżni ze Stanów Zjednoczonych proszeni są o podanie podstawowych informacji oraz dokumentów potwierdzających.

Obywatele Stanów Zjednoczonych muszą wprowadzić dane osobowe, w tym poniższe.

 • Nazwa
 • Kiedy się urodziłeś
 • Narodowość
 • Miejsca, które zamierzasz odwiedzić w Indiach
 • Imię rodziców
 • Adres w USA 
 • Adres lub hotel w Indiach
 • Każdy nazwa referencyjna dla wizy indyjskiej w USA, z którym można się skontaktować w nagłych przypadkach


Wymagane jest wprowadzenie następujących sekcji ważnego paszportu Stanów Zjednoczonych:

 • Imię i nazwisko w paszporcie
 • Data wydania paszportu
 • Data ważności

Wymagane jest udostępnienie listy danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Wnioskodawca ze Stanów Zjednoczonych zostanie powiadomiony e-mailem o wszelkich zmianach w statusie jego wniosku. Ponadto sama e-Visa do Indii zostanie przelana na konto, które zostało dostarczone natychmiast po jej autoryzacji.

 

Jakie są kryteria kwalifikacyjne do uzyskania wizy indyjskiej dla obywateli USA?

Kryteria kwalifikacji

 • Cel wizyty ograniczony do turystyki, biznesu lub leczenia.
 • Zwykły paszport wymagane (nie oficjalne ani dyplomatyczne).
 • Paszport musi być ważny co najmniej przez kolejne sześć miesięcy od daty wjazdu.

Proces aplikacji

 • Nie jest wymagana fizyczna wizyta w ambasadzie lub konsulacie Indii.
 • Upewnij się, że Twój paszport ma dwie puste strony na potrzeby imigracji.
 • Zgłoszenia online dozwolone trzy razy w roku; nie kwalifikuje się do czwartej próby w tym samym roku.

Wymagania paszportowe

 • A Paszport standardowy (nieoficjalnych lub dyplomatycznych) jest konieczne.
 • Paszport powinien być ważny co najmniej przez kolejne sześć miesięcy od daty wjazdu do Indii.

Czas i wejście

 • Złóż wniosek o indyjską e-wizę online co najmniej siedem dni przed planowaną datą wjazdu.
 • Wjazd musi odbywać się przez zatwierdzone punkty kontroli imigracyjnej, w tym 30 lotnisk i pięć portów morskich.

Czy istnieją inne warunki uzyskania e-wizy?

Spełnienie warunków kwalifikacyjnych i przestrzeganie wymogów dotyczących dokumentów określonych przez rząd Indii ułatwia uzyskanie e-wizy. Zanim udasz się na lotnisko lub do terminalu rejsowego, upewnij się, że masz dwie puste strony w paszporcie.

O jakich dodatkowych wymaganiach muszę pamiętać jako obywatel USA udający się do Indii?

 • Elektroniczna lub zeskanowana kopia pierwszej (biograficznej) strony paszportu. Powinno być standardowy paszport i musi pozostać ważne przez co najmniej sześć miesięcy od daty wjazdu do Indii. Jeżeli ważność Twojego paszportu wygaśnie w ciągu sześciu miesięcy, musisz go odnowić.
 • Kopia kolorowego zdjęcia gościa w formacie paszportowym, adres e-mail oraz karta debetowa lub kredytowa do uiszczenia opłaty za wniosek. Sprawdź Wymagania dotyczące indyjskiego paszportu wizowego obywatelom USA do ubiegania się o wizę elektroniczną do Indii.
 • Bilet powrotny

Jakie możliwości mają obywatele USA wjazdu do Indii na podstawie wizy turystycznej?

Obywatele USA chcący udać się do Indii w celach turystycznych i krajoznawczych mogą to zrobić, składając wniosek online Indyjska wiza turystyczna. Wiza pozwala na pobyt w kraju przez 180 dni i może być wykorzystywana wyłącznie w celach niekomercyjnych. Ale poza turystyką, z wizy turystycznej mogą korzystać także obywatele USA, którzy chcą wziąć udział w krótkotrwałym programie jogi lub kursie, który będzie trwał nie dłużej niż sześć miesięcy i nie daje dyplomu ani świadectwa naukowego. Można go również wykorzystać do pracy wolontariackiej, która nie może przekraczać jednego miesiąca. Dla obywateli USA indyjska turystyczna wiza E jest dostępna w trzech formach:

 • Wiza 30-dniowa: 30-dniowa indyjska wiza turystyczna umożliwia obywatelom USA pobyt w kraju przez 30 dni od daty wjazdu do kraju. Jest to wiza podwójnego wjazdu, co oznacza, że ​​możesz wjechać do kraju dwukrotnie w okresie ważności wizy. Ten Wiza indyjska dla obywateli USA zawiera datę ważności, ale jest to data, przed którą należy wjechać do kraju, a nie ta, przed którą należy z kraju wyjechać. O dacie wyjazdu będzie decydować data wjazdu do kraju, która będzie przypadać 30 dni po wyznaczonej dacie. Przeczytaj więcej o datach, ponieważ wiele osób jest co do nich zdezorientowanych 30-dniowy termin ważności wizy indyjskiej.
 • Wiza turystyczna na 1 rok: Roczna wiza indyjska online dla obywateli USA jest ważna przez 1 dni od daty wydania. Ważność wizy zależy od daty jej wydania, a nie od daty wjazdu osoby odwiedzającej do kraju. Ta kategoria wiz zapewnia opcję wielokrotnego wjazdu, co oznacza, że ​​możesz wielokrotnie wjeżdżać do kraju w okresie ważności.
 • 5-letnia indyjska wiza turystyczna: Indyjska wiza turystyczna na PIĘĆ lat jest ważna przez PIĘĆ lat od daty wydania i jest jednocześnie wizą wielokrotnego wjazdu. Aby otrzymać e-wizę turystyczną do Indii, musisz spełnić wyżej wymienione warunki kwalifikacyjne. Oprócz tego możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu posiadania wystarczających środków na sfinansowanie podróży i pobytu w Indiach.

 

Jakie są szczegóły indyjskiej e-wizy w przypadku wizyt biznesowych dla obywateli amerykańskich?

Obywatele USA chcący odwiedzić Indie w celach biznesowych lub handlowych mogą uzyskać indyjską wizę biznesową, składając wniosek Wniosek o wizę indyjską online . Cele te obejmują kupno lub sprzedaż towarów lub usług w Indiach, udział w seminariach biznesowych, takich jak spotkania sprzedażowe lub techniczne, zakładanie przedsięwzięć biznesowych, organizowanie wycieczek, rekrutacja pracowników, wygłaszanie wykładów, udział w wystawach handlowych lub biznesowych oraz przyjazd do hrabstwa w charakterze przedstawiciela specjalista ds. niektórych projektów komercyjnych.

Połączenia Wiza biznesowa pozwala na pobyt w kraju jednorazowo przez 180 dni, ale jest ona ważna przez 365 dni i jest wizą wielokrotnego wjazdu. Oznacza to, że jednorazowo możesz przebywać w Indiach tylko przez 180 dni, ale możesz wjeżdżać do tego kraju wielokrotnie w okresie obowiązywania wizy.

Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi e-wizy do Indii dla obywateli USA, potrzebne są dane organizacji indyjskiej lub dane dotyczące targów lub wystaw, które podróżny odwiedzi. Odwiedzający muszą podać nazwę i adres indyjskiej referencji, stronę internetową indyjskiej firmy, którą odwiedza podróżny, zaproszenie od indyjskiej firmy oraz podpis na wizytówce lub e-mailu, a także adres strony internetowej odwiedzającego.

Turystyka medyczna i wiza indyjska dla obywateli USA w celach medycznych:

Obywatele USA podróżujący do Indii w celu uzyskania leczenia mogą uzyskać indyjskie wizy medyczne dla obywateli USA przez Internet. Możesz ubiegać się o tę wizę, jeśli jesteś pacjentem i chcesz uzyskać opiekę medyczną w Indiach. Jest to wiza krótkoterminowa ważna 60 dni od daty wjazdu. Oznacza to, że nie będziesz się do tego kwalifikował, jeśli chcesz pozostać w Indiach jednorazowo dłużej niż 60 dni. Jest to wiza potrójnego wjazdu, co oznacza, że ​​posiadacz e-wizy może wjechać do kraju trzykrotnie w okresie ważności (wiza indyjska potrójnego wjazdu). Pomimo tego, że jest to wiza krótkoterminowa, pacjent może ją uzyskać Trzy razy w roku. Oprócz ogólnych wymagań dotyczących wizy indyjskiej online dla obywateli USA, będziesz potrzebować kopii listu z indyjskiego szpitala, w którym chcesz się leczyć. Będziesz także musiał odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące indyjskiego szpitala, który zamierzasz odwiedzić.

Wiza indyjska online USA dla personelu medycznego:

Obywatele USA podróżujący do Indii w towarzystwie pacjenta, który będzie miał leczenie w Indiach, mogą to zrobić, składając wniosek o medyczną e-wizę do Indii online. Członkowie rodziny towarzyszący pacjentowi podróżującemu do Indii, który złożył wniosek o medyczną e-wizę, kwalifikują się do otrzymania tej wizy. Podobnie jak indyjska wiza medyczna, indyjska wiza dla personelu medycznego jest również wizą krótkoterminową ważną tylko przez 60 dni od daty wjazdu. Można go także otrzymać TRZY razy w roku. Rząd Indii udziela jedynie dotacji DWIE wizy dla personelu medycznego w zamian za jedną medyczną e-wizę.

Jeśli spełniasz warunki kwalifikacyjne i wymagania wymienione powyżej, możesz ubiegać się o e-wizę, wypełniając formularz Formularz wniosku o wizę do Indii dla Indii. Jest to prosty formularz i nie napotkasz żadnych trudności w jego wypełnieniu, ubieganiu się o wizę i uzyskaniu tego samego. Jeśli nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z Biuro pomocy w sprawie wiz indyjskich za wsparcie i wskazówki.

Uprawnienia do indyjskiej e-wizy są niezbędne, zanim będziesz mógł złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie na wjazd do kraju. Wiza indyjska online jest obecnie dostępna dla obywateli około 180 krajów. Oznacza to, że nie musisz ubiegać się o zwykłą wizę, jeśli zamierzasz odwiedzić kraj w celach turystycznych, biznesowych lub medycznych. Możesz złożyć wniosek online i uzyskać zezwolenie na wjazd do Indii.

Kilka przydatnych punktów na temat indyjskiej wizy E:

Turystyczną e-wizę do Indii można aplikować na 30 dni, JEDEN rok i PIĘĆ lat. Pozwala na wiele wpisów w uchu kalendarza. E-wiza biznesowa i e-wiza medyczna do Indii są ważne przez JEDEN rok i umożliwiają wielokrotny wjazd. Wiza indyjska online wydana przez rząd Indii jest niewymienialna i nieprzedłużalna. Podróżni międzynarodowi nie muszą okazywać dowodów, takich jak bilety lotnicze lub rezerwacje hotelowe. Pomocny może być dowód posiadania wystarczających środków na wydatki podczas pobytu w Indiach. Wskazane jest zgłoszenie się na SIEDEM dni przed datą przyjazdu, zwłaszcza w szczycie sezonu tj. od października do marca. Pamiętaj, aby uwzględnić standardowy czas procesu imigracyjnego, który wynosi CZTERY dni robocze.

Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wizy indyjskiej dla obywateli USA, należy podać imię i nazwisko pacjenta, numer wizy lub identyfikator wniosku, numer paszportu, datę urodzenia i narodowość posiadacza wizy medycznej.