• Angličtinafrancúzskynemeckýtalianskyšpanielsky
 • UŽIADAJTE INDICKÉ VÍZUM

Konečný sprievodca indickými obchodnými elektronickými vízami

Aktualizované na Feb 13, 2024 | Online indické vízum

Indické obchodné víza, známe aj ako e-Business víza, sú typom elektronickej cestovnej autorizácie, ktorá umožňuje jednotlivcom z oprávnených krajín navštíviť Indiu z rôznych obchodných dôvodov. Tento systém eVisa bol spustený v roku 2014 s cieľom zjednodušiť proces podávania žiadostí o víza a prilákať do Indie viac zahraničných návštevníkov.

India je krajina, ktorá čelí rýchlej globalizácii a modernizácii. Okrem toho krajina tiež rozširuje svoju ekonomiku a trhy najvyššou rýchlosťou. Trhy sa stali širšími a voľnými. Liberalizáciou hospodárstva sa Indii umožnilo oddávať sa svetovému obchodu a získať tie najlepšie výhody svetového obchodu.

India s rýchlym rastom a rozvojom svojej ekonomiky a trhov sa stala dôležitým obchodným uzlom na medzinárodnom trhu. Stala sa tiež centrom pre globálne obchodné a obchodné trhy. India je krajina s bohatými obchodnými a obchodnými zdrojmi.

Vďaka tomu ponúka obrovské množstvo špecializovaných obchodných a obchodných príležitostí rôznym národom, aby sa s nimi mohli venovať obchodu a iným komerčným aktivitám. India má nielen neustále rastúce hospodárstvo a obchodný/obchodný trh, ale má aj kvantitatívne prírodné zdroje a kvalifikovanú pracovnú silu.

Keď k tomu všetkému pridáme, India sa ľahko radí medzi najlepšie krajiny pre podnikanie spolu so sektorom cestovania a cestovného ruchu. India sa nevyhnutne stala jednou z najlukratívnejších a najatraktívnejších krajín pre obchodné a obchodné aktivity pre obchodníkov a obchodníkov z rôznych krajín na celom svete. 

Jednotlivci a obchodné/komerčné organizácie z celej planéty sa chcú ponoriť do obchodného sektora v Indii a vykonávať obchodné aktivity s obchodnými expertmi v krajine.

Keďže jednotlivci prichádzajúci do krajiny z rôznych krajín budú musieť mať na vstup do krajiny platné vízum, indická vláda zaviedla elektronický cestovný autorizačný dokument známy ako indické elektronické vízum alebo indické elektronické vízum.

Indické elektronické víza budú sprístupnené cestujúcim z rôznych krajín na päť hlavných účelov s mnohými ďalšími účelmi v každej kategórii, a to takto: -

 • Indické elektronické vízum pre cestovanie a turistiku.
 • Indické elektronické vízum na obchodné účely.
 • Indické elektronické vízum na lekárske účely.
 • Indické elektronické vízum na účely lekárskeho personálu.

Názvy víz spojených s každým účelom sú nasledovné:

V tomto príspevku poskytneme podrobnosti o indickom obchodnom e-víze, ktoré je určené na podnikanie a komerčné aktivity v Indii. Toto vízum je možné získať úplne online, pretože ide o elektronické cestovné povolenie.

Na získanie indického elektronického víza akéhokoľvek typu nebudú potrební žiadni žiadatelia, aby navštívili indické veľvyslanectvo alebo konzulát. To zahŕňa aj indické obchodné e-vízum! Poďme sa o tom dozvedieť viac!

Indické elektronické vízum, známe aj ako Indická elektronická cestovná autorizácia, je právny dokument, ktorý umožňuje cudzincom vstup a voľný pohyb po celej Indii. Návštevníci, ktorí sú držiteľmi tohto víza, môžu objavovať známe turistické atrakcie Indie, zapájať sa do obchodných aktivít a dobrovoľníčiť na právne účely po dobu až jedného mesiaca.

Aká je pracovná metóda indických obchodných elektronických víz

Obchodníci a podnikateľky, ktorí chcú vstúpiť do krajiny s indickým obchodným e-vízom na vykonávanie obchodných a komerčných aktivít, by si mali byť vedomí nasledujúcich informácií a podrobností predtým, ako začnú s indickým obchodným e-vízom: 

 1. Indické obchodné elektronické vízum, rovnako ako ostatné typy indických elektronických víz, nemožno previesť na žiadny iný typ víza. Alebo ho nemožno predĺžiť aj nad jeho dobu platnosti.
 2. Každý žiadateľ bude môcť požiadať o indické obchodné e-vízum iba dvakrát za každých tristošesťdesiatpäť dní. To znamená, že každý rok budú každému žiadateľovi udelené iba dve indické obchodné elektronické víza.
 3. Indické obchodné e-vízum je určené výlučne na podnikanie a obchodné aktivity. Žiadateľovi nebude udelené povolenie na vstup do oblastí krajiny, ktoré sa považujú za obmedzené oblasti alebo oblasti kantonu.

Indické obchodné elektronické vízum umožní podnikateľovi alebo podnikateľke užívať si kombinovaný a celkový prechodný pobyt v dĺžke sto osemdesiat dní v Indii. Tento typ indického elektronického víza s viacnásobným vstupom umožní cestujúcemu zostať v krajine XNUMX dní nepretržite od dátumu prvého vstupu do krajiny. Cestovateľ bude tiež môcť viackrát vstúpiť do krajiny s indickým obchodným e-vízom.

Majte na pamäti, že indické obchodné e-vízum bude ponúkané ako platné povolenie na vstup do krajiny na obchodné účely alebo komerčné odpustky cestujúcim a návštevníkom na celom svete, ktorí chcú mať zisk z obchodných aktivít alebo komerčných aktivít, ktorými sú. účinkovanie v krajine.

Môžu sa tiež podieľať na podnikaní alebo obchodovaní s ktorýmkoľvek podnikateľom alebo podnikateľkou v krajine, ktorá má v Indii založenú obchodnú firmu alebo organizáciu. Alebo sa môžu zapojiť do obchodovania s už etablovanými obchodnými firmami a spoločnosťami v krajine s motívom zisku pre seba aj pre organizáciu.

Rôzne obchodné a komerčné účely, na ktoré môže žiadateľ získať indické obchodné e-vízum, sú nasledovné:

1. Nákup a predaj tovaru a komodít v tuzemsku. 2. Účasť na obchodných stretnutiach. Tieto stretnutia môžu byť technickými stretnutiami. Alebo stretnutia súvisiace s predajom. 3. Súčasťou tohto víza je aj zakladanie nových obchodných podnikov. Okrem toho zakladanie priemyselných podnikov môže byť možné aj s indickým obchodným e-vízom v Indii.

Ďalšími účelmi, na ktoré môže podnikateľ alebo podnikateľka vstúpiť do krajiny s indickým obchodným e-vízom, je vedenie prednášok súvisiacich s obchodnou a obchodnou činnosťou, vedenie zájazdov a stretnutí súvisiacich s podnikaním, zamestnávanie robotníkov a zamestnancov pre komerčné organizácie a firmy, súčasťou obchodných veľtrhov a seminárov a oveľa viac!

Toto sú dôvody, na základe ktorých môže indický žiadateľ o obchodné e-vízum vstúpiť do krajiny s indickým obchodným e-vízom.

Na získanie schváleného indického obchodného e-víza bude žiadateľ musieť nevyhnutne vlastniť tieto dokumenty:

 • Oprávnený cestovný pas: Bez platného pasu a víz nebude povolený vstup do krajiny žiadnemu cudzincovi za žiadnym účelom. To je dôvod, prečo ak chce žiadateľ získať platné vízum na návštevu Indie, bude musieť najskôr vlastniť aj platný cestovný pas.
 • Tento pas sa bude považovať za vhodný pre indické obchodné elektronické vízum, len ak bude mať platnosť šesť mesiacov od dátumu, kedy bolo vízum vydané žiadateľovi. 
 • Okrem toho sa žiadateľ bude musieť uistiť, že má pri sebe pas, ktorý má aspoň dve prázdne strany. Tieto prázdne strany budú používať imigrační úradníci a úradníci hraničnej kontroly. Účelom, na ktorý úradník použije dve prázdne strany, je dávať vstupné a výstupné pečiatky pri vstupe cestujúceho do krajiny a tiež pri odchode z krajiny. Zjednodušene povedané, zvyčajne sa to deje počas príletu a počas odchodu.
 • Spiatočná alebo nasledujúca letenka: Ak cestujúci, ktorý nemá bydlisko v Indii, cestuje do Indie z cudzej krajiny, ktorá je ich bydliskom, môže sa od neho vyžadovať (nie je to povinné), aby mal spolu s dokladom aj spiatočnú letenku. lístok na cestu do Indie z krajiny, v ktorej sa práve zdržiavajú.
 • Táto spiatočná letenka musí byť z Indie do krajiny, z ktorej prišli. Alebo ak chce cestujúci prejsť z Indie do inej krajiny, bude to môcť urobiť iba vtedy, keď bude mať platnú letenku. Spiatočná letenka alebo letenka potom bude nevyhnutným dokumentom, ktorý musí mať žiadateľ pri žiadosti o indické obchodné elektronické vízum.
 • Dostatok finančných prostriedkov: Je všeobecným pravidlom, že ak cestujúci z cudzej krajiny cestuje do akejkoľvek inej krajiny za akýmkoľvek účelom, bude musieť predložiť doklad o tom, že má dostatok finančných prostriedkov na pobyt v krajine.
 • Podobne aj cestujúci z cudzích krajín budú musieť preukázať, že majú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojej cesty do Indie. Ide najmä o dostatok finančných prostriedkov, aby si cestujúci mohol pokryť svoje výdavky v Indii.

Toto sú všeobecné dokumenty požadované pre každý typ indického E-víza, ktoré musí mať žiadateľ pri sebe nielen na žiadosť o vízum, ale aj na cestu z krajiny do Indie.

Okrem všeobecných požiadaviek a dokumentov sa od žiadateľa o indické obchodné elektronické vízum bude vyžadovať, aby vlastnil niektoré ďalšie dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie indického obchodného elektronického víza. Dodatočné požadované dokumenty sú nasledovné:

 • Pozývací list na podnikanie: Tento list musí žiadateľovi vydať spoločnosť alebo organizácia, s ktorou bude v Indii obchodovať. Alebo od koho sú pozvaní podnikať v Indii. Tento list musí obsahovať základnú zložku. Tento komponent je oficiálny hlavičkový papier organizácie alebo spoločnosti.
 • Vizitka: Podobne ako v obchodnom liste, aj od cestovateľa, ktorý si želá získať indické obchodné E-vízum, sa bude vyžadovať, aby vlastnil aj vizitku. Ak nemáte vizitku, mali by ste vytvoriť e-mailový podpis s: Meno, E-mail, Označenie, Adresa pracovníka, E-mail ponuky, Logo kancelárie, Číslo Office Fax atď.
 • Žiadateľ o indické obchodné E-vízum bude musieť poskytnúť odpovede na niekoľko otázok týkajúcich sa obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje obchodný list žiadateľovi. A o organizácii, ktorá je na prijímacom konci tiež. 

Aké sú požiadavky na indické obchodné e-vízum 

Všeobecné požiadavky na indické obchodné elektronické vízum zahŕňajú naskenovanú kópiu pasu žiadateľa. Táto kópia musí zvýrazniť osobné údaje žiadateľa. A druhou základnou požiadavkou je najnovšia fotografia žiadateľa.

Fotografiu je potrebné odoslať v súlade s pravidlami a špecifikáciami špecifikovanými indickou vládou. Tieto pravidlá a predpisy budú uvedené na webovej stránke, prostredníctvom ktorej bude cestujúci žiadať o indické obchodné e-vízum.

Žiadateľ o indické obchodné E-vízum sa musí uistiť, že vlastní pas z rodnej krajiny, ktorý má minimálnu platnosť šesť mesiacov. Táto platnosť sa počíta odo dňa udelenia víza žiadateľovi.

Ak v prípade, že pas nemá uvedenú platnosť, je pre cestujúceho najlepšie obnoviť si cestovný pas alebo si vytvoriť nový a použiť ho na indické postupy podávania žiadostí o E-víza.

To isté platí aj pre tých žiadateľov, ktorí majú pasy bez dvoch prázdnych strán, ktoré sú potrebné. 

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na indické obchodné e-vízum, ktoré musí každý žiadateľ predložiť spolu s ďalšími dokumentmi, je pozývací list alebo obchodný list. V tomto obchodnom liste je potrebné uviesť dôležité informácie o firme, spoločnosti alebo organizácii, s ktorou bude žiadateľ obchodovať.

Vital zvyčajne obsahuje kontaktné informácie organizácie, ako je adresa a telefónne číslo. Okrem toho sa v pozývacom liste ako povinná požiadavka bude vyžadovať aj e-mailový podpis a odkaz na webovú stránku organizácie.

Žiadatelia sa musia uistiť, že žiadajú o indické obchodné e-vízum najmenej štyri dni vopred od dátumu, kedy cestujúci nastúpi na svoj let do Indie. Keďže indické elektronické vízum je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako získať indické vízum, cestujúci sa nemusí obávať, že vízum príde neskoro.

Ale kvôli určitým okolnostiam, ktoré sa môžu neočakávane vyskytnúť, by mal byť cestujúci pripravený na meškanie pri príchode svojich indických E-víz.

ČÍTAJ VIAC:

Ak máte nejaké problémy s vyplnením formulára žiadosti o vízum pre Indiu alebo máte pochybnosti o formulári eVisa India, alebo máte otázku týkajúcu sa platieb alebo potrebujete urýchliť svoju žiadosť, môžete sa obrátiť na oddelenie pomoci pre indické víza na tomto odkaze. Na váš dotaz odpovieme do jedného dňa. Viac sa dozviete na Help Desk

Súhrn indických obchodných digitálnych víz 

Toto je všetko, čo musia vedieť žiadatelia o indické obchodné e-vízum. V tomto príspevku sú uvedené požiadavky, základné dokumenty, trvanie víza, čas potrebný na spracovanie víz a oveľa viac.

Či cestovateľ vstúpi do Indie, aby prekvital vo svojom podnikaní. Či už chcú vstúpiť do krajiny za účelom založenia nového podniku, indické obchodné e-vízum bude vždy považované za jednu z najlepších možností, ktorú si môže každý obchodník alebo podnikateľka vybrať! Najlepšie na tom je, že keďže indické obchodné elektronické víza sú elektronické víza, možno ich získať aj online! 

Často kladené otázky o indických obchodných elektronických vízach 

Koľko dní bude môcť cestujúci zostať v Indii s indickým obchodným e-vízom? 

Indické obchodné elektronické vízum je vízum s viacerými vstupmi, ktoré umožňuje cestujúcemu zostať v krajine po dobu šiestich mesiacov, čo je spolu sto osemdesiat dní. Toto sa bude považovať za platné odo dňa, kedy vízum začalo platiť, do dňa, kedy platnosť víza skončí.

Ako môže cestujúci získať indické obchodné e-vízum tým, že oň požiada online? 

Držitelia pasov z viac ako XNUMX krajín môžu získať indické obchodné e-vízum tak, že oň požiadajú digitálne na internete. Celý proces žiadania o indické obchodné E-vízum bude prebiehať iba online. Aj pre získanie schválených víz nebude musieť žiadateľ cestovať na žiadne veľvyslanectvo alebo konzulát.

Vo všeobecnosti možno indické obchodné e-vízum získať splnením troch jednoduchých krokov. Tri jednoduché kroky sú: 1. Vyplnenie online formulára žiadosti o indické obchodné e-vízum. 2. Priloženie a odoslanie dôležitých dokumentov. 3. Platba poplatkov za indické obchodné elektronické vízum online. 

Koľko času bude trvať, kým indické obchodné e-vízum dorazí do e-mailovej schránky žiadateľa? 

Postupy indického obchodného elektronického víza sa dajú dokončiť pomerne rýchlo. Stane sa to však iba vtedy, ak sa žiadateľ uistí, že k formuláru žiadosti o indické eVisa pripojil všetky správne dokumenty a správne vyplnil všetky polia vo formulári žiadosti o indické eVisa.

Žiadatelia o indické obchodné e-vízum budú môcť poslať žiadosť štyri mesiace vopred od dátumu, kedy zamýšľali letieť zo svojej krajiny do Indie na obchodné účely. Veľmi všeobecným aspektom indických obchodných elektronických víz je doručenie do dvoch pracovných dní.

Mnohé okolnosti však môžu vytvárať prekážky v čase spracovania víz, čo môže viesť k zvýšeniu počtu dní, v ktorých vízum dorazí do e-mailovej schránky žiadateľa. Maximálny počet dní, počas ktorých môže žiadateľ očakávať doručenie svojich indických obchodných elektronických víz, sú štyri až sedem dní, pričom minimálny čas je 24 hodín.

Aké dokumenty bude žiadateľ o indické obchodné elektronické vízum potrebovať, aby mohol požiadať o indické obchodné elektronické vízum? 

Ak chcete požiadať o indické obchodné e-vízum online, oprávnený cestujúci si musí najprv pripraviť svoj pas. Tento pas by mal mať dostatočnú platnosť a dostatok medzier. Cestujúci by mali mať aj najnovšie fotografie v štýle dokumentu.

Žiadatelia zo zahraničia musia mať spiatočnú letenku. Alebo budete musieť mať ďalšiu letenku z Indie do tretej destinácie. Ako ďalšie doklady by mal mať žiadateľ pri sebe obchodný list alebo vizitku!

ČÍTAJ VIAC:

Cesta do Indie je na zozname mnohých ľudí a je to miesto, ktoré vám môže skutočne otvoriť oči pre nové kultúry a jedinečné oblasti. Viac sa dozviete na

Top 10 najlepších rezortov v Indii

Čo je to indické obchodné eVisa?

Indické obchodné víza, známe aj ako e-Business víza, sú typom elektronickej cestovnej autorizácie, ktorá umožňuje jednotlivcom z oprávnených krajín navštíviť Indiu z rôznych obchodných dôvodov. Tento systém eVisa bol spustený v roku 2014 s cieľom zjednodušiť proces podávania žiadostí o víza a prilákať do Indie viac zahraničných návštevníkov.

E-Business vízum je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako navštíviť Indiu. Eliminuje to potrebu žiadať o fyzickú vízovú pečiatku do pasu alebo navštíviť indické veľvyslanectvo či konzulát. S indickými obchodnými vízami môžete prísť do Indie na rôzne účely, ako je účasť na obchodných stretnutiach, predaj alebo nákup tovaru a služieb, založenie obchodného alebo priemyselného podniku, vedenie zájazdov, poskytovanie prednášok, nábor pracovníkov, účasť na obchodné alebo obchodné výstavy a účasť na športových aktivitách.

Ak chcete požiadať o indické obchodné vízum, musíte vyplniť online elektronický formulár žiadosti a odoslať ho s potrebnými podpornými dokladmi. Zahraniční turisti môžu teraz požiadať až 120 dní pred očakávaným dátumom príchodu do krajiny, pretože lehota na podávanie žiadostí v systéme elektronického víza sa predĺžila z 20 na 120 dní. Aby ste predišli problémom na poslednú chvíľu, odporúčame obchodným návštevníkom požiadať o obchodné víza najmenej štyri dni pred plánovaným príchodom.

Indický imigračný úrad vyzýva návštevníkov vstupujúcich do Indie, aby požiadali o indické vízum online, známe tiež ako indické elektronické vízum, než aby navštívili indický konzulát alebo indické veľvyslanectvo. To nielen zjednodušuje proces podávania žiadostí, ale tiež šetrí čas a námahu. Okrem toho je systém e-Visa dostupný pre občanov z viac ako 180 krajín, čo uľahčuje cestovateľom z rôznych častí sveta návštevu Indie na obchodné alebo turistické účely.

Ktoré krajiny majú nárok na indické obchodné eVisa?

Od roku 2024 je už koniec 171 oprávnených národností pre online indické obchodné víza. Niektoré z krajín, ktoré majú nárok na indické obchodné eVisa, sú:

Austrália Čile
Dánsko Francúzsko
Holandsko peru
peru Portugalsko
Poľsko Švédsko
Spojené kráľovstvo Švajčiarsko

ČÍTAJ VIAC:

Podľa pravidiel indického imigračného úradu pre indické elektronické víza alebo elektronické víza pre Indiu máte v súčasnosti povolené opustiť Indiu na základe elektronických víz letecky, vlakom, autobusom alebo výletnou loďou, ak ste požiadali o turistické elektronické vízum do Indie alebo Obchodné elektronické víza pre Indiu alebo lekárske elektronické víza pre Indiu. Z Indie môžete odísť cez jedno z nižšie uvedených letísk alebo prístavov. Viac sa dozviete na Indické body a pravidlá výstupu z e-víz

Spôsobilosť získať indické obchodné eVisa

Predpokladajme, že sa rozhodujete navštíviť Indiu na obchodné účely a chcete požiadať o indické obchodné vízum online. V takom prípade musíte splniť niekoľko podmienok oprávnenosti.

Pred podaním žiadosti o indické eVisa musíte mať občianstvo jedného zo 165 národov, pre ktoré už víza nie sú potrebné. Ak je vaša krajina na tomto zozname, môžete požiadať o indické obchodné vízum online bez návštevy veľvyslanectva alebo konzulátu.

Váš účel návštevy musí súvisieť aj s obchodom, čo môže zahŕňať účasť na obchodných stretnutiach, konferenciách alebo skúmanie potenciálnych obchodných príležitostí v Indii.

Najlepšie by bolo, keby ste mali pas platný aspoň šesť mesiacov po príchode do Indie, aby ste mohli požiadať o indické obchodné vízum online. Okrem toho musia byť vo vašom pase k dispozícii aspoň dve prázdne strany pre vízovú pečiatku.

Je dôležité mať na pamäti, že informácie, ktoré poskytnete pri žiadosti o indické eVisa, musia zodpovedať informáciám uvedeným vo vašom pase. Akýkoľvek nesúlad medzi nimi môže mať za následok oneskorenie alebo zamietnutie vášho vstupu do Indie v závislosti od situácie.

Nakoniec musíte do Indie vstúpiť iba cez stanice kontroly prisťahovalectva, ktoré schválila vláda. Pozostávajú z 5 námorných prístavov a 28 letísk určených na toto využitie.

Ako sa dá získať indické obchodné eVisa?

Ak plánujete cestovať do Indie na obchodné účely, žiadosť o indické obchodné eVisa je jednoduchou a pohodlnou možnosťou. Ak chcete začať, uistite sa, že máte po ruke všetky potrebné dokumenty.

V prvom rade budete potrebovať naskenovanú kópiu prvej strany pasu, čo by malo byť štandardné. Okrem toho budete potrebovať aktuálnu farebnú fotografiu vašej tváre vo veľkosti pasu. Uistite sa, že váš pas je k dispozícii minimálne šesť mesiacov od vstupu do Indie.

Budete tiež potrebovať funkčnú e-mailovú adresu, debetnú alebo kreditnú kartu na zaplatenie poplatku za žiadosť o vízum a spiatočnú letenku z vašej krajiny (je to voliteľné). Ak žiadate o konkrétny typ víza, uistite sa, že máte po ruke požadované dokumenty.

Žiadosť o indické obchodné eVisa je jednoduchá a dá sa vykonať online. Budete musieť vyplniť online žiadosť, čo by malo trvať len niekoľko minút, a vybrať si preferovaný online spôsob platby. Poplatok za prihlášku je možné zaplatiť akýmikoľvek peniazmi zo 135 uvedených krajín prostredníctvom kreditnej karty, debetnej karty alebo služby PayPal.

Po odoslaní žiadosti môžete byť požiadaní o poskytnutie kópie pasu alebo fotografie tváre. Tieto informácie môžete odoslať prostredníctvom e-mailu alebo online portálu eVisa. Ak posielate informácie e-mailom, pošlite ich na adresu info@indiavisa-online.org.

Po odoslaní žiadosti môžete očakávať, že indické obchodné eVisa dostanete e-mailom do 2 až 4 pracovných dní. So svojím eVisa môžete vstúpiť do Indie bez problémov a pustiť sa do podnikania.

Pred plánovaním cesty je však dôležité poznamenať, že ako cudzinec budete musieť na vstup do krajiny získať indické obchodné víza. Tento typ víz sa vyžaduje pri obchodných návštevách, ako sú konferencie, stretnutia a školiace programy. Požiadajte teda o indické obchodné víza v dostatočnom predstihu pred plánovaným dátumom cesty.

Ako dlho môžem zostať v Indii s indickým obchodným eVisa?

Pre jednotlivcov, ktorí potrebujú navštíviť Indiu za obchodom, je indické obchodné eVisa obľúbenou voľbou. S týmto vízom môžu kvalifikovaní jednotlivci volať do Indie až 180 dní, pričom každý fiškálny rok sa vydávajú dve víza. Je dôležité mať na pamäti, že toto vízum nie je možné predĺžiť, takže ak potrebujete zostať v Indii dlhší čas, musíte požiadať o iný druh víza.

Ak chcete vstúpiť do Indie pomocou indického obchodného eVisa, musíte prísť na jedno z 28 určených letísk alebo piatich námorných prístavov. Predpokladajme, že plánujete vstúpiť do krajiny cez pozemnú hranicu alebo prístav, ktorý nie je vybraný pre vízum. Ak chcete získať príslušné vízum, musíte navštíviť indickú ambasádu alebo konzulát. Je tiež nevyhnutné opustiť krajinu prostredníctvom jednej z autorizovaných imigračných kontrolných staníc alebo ICPS v Indii.

Aké kľúčové fakty musíte vedieť o indickom eBusiness víze?

Ak plánujete cestovať do Indie na obchodné účely, je nevyhnutné poznať pokyny a požiadavky indických obchodných víz. V prvom rade je dôležité poznamenať, že indické eBusiness víza nie je možné po vydaní zmeniť ani predĺžiť. Preto je nevyhnutné naplánovať si cestu podľa toho a zabezpečiť, aby ste mohli dokončiť všetky svoje obchodné aktivity v rámci platnosti víz.

Okrem toho môžu jednotlivci požiadať o dve eBusiness víza v priebehu kalendárneho roka. Takže, ak ste častým obchodným cestujúcim do Indie, musíte si to naplánovať a zabezpečiť, aby ste dodržali maximálny limit.

Pre žiadateľov je tiež potrebné, aby mali na svojich bankových účtoch dostatok finančných prostriedkov na podporu počas celého pobytu v Indii. Je to z toho dôvodu, že môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkaz o finančnej stabilite počas procesu žiadosti o vízum alebo po príchode do Indie.

Ďalším dôležitým aspektom, na ktorý treba pamätať, je mať so sebou počas pobytu v Indii kópiu schválených indických obchodných víz. Je to preto, aby sa predišlo akýmkoľvek komplikáciám alebo zmätkom s miestnymi úradmi a zabezpečila sa bezproblémová cesta.

Okrem toho je pri žiadosti o indické obchodné vízum povinné preukázať sa spiatočným alebo ďalším lístkom. Je to preto, aby ste sa uistili, že máte potvrdený plán opustiť krajinu po dokončení svojich obchodných aktivít.

Váš pas musí mať k dispozícii aspoň dve prázdne strany pre vstupné a výstupné pečiatky a musí byť platný najmenej šesť mesiacov po príchode do Indie.

Napokon, ak ste držiteľom medzinárodných cestovných dokladov alebo diplomatických pasov, nemôžete požiadať o indické eBusiness vízum. Preto je vždy najlepšie skontrolovať si kritériá oprávnenosti pred podaním žiadosti o vízum.

Čo môžem urobiť s vízami e-Business do Indie?

E-Business vízum pre Indiu je elektronický autorizačný systém určený pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí chcú prísť do Indie na obchodné účely.

Indické obchodné víza sú vynikajúcou možnosťou pre tých, ktorí navštívia Indiu, aby sa zúčastnili obchodných stretnutí, ako sú obchodné a technické stretnutia. Je to tiež ideálna voľba, ak plánujete predať alebo kúpiť tovar a služby v krajine alebo založiť obchodnú alebo priemyselnú spoločnosť. Okrem toho, ak chcete organizovať zájazdy alebo prednášať pre Globálnu iniciatívu pre akademické siete (GIAN), vízum e-Business je tou správnou cestou.

Okrem toho vám e-Business víza pre Indiu umožňujú nábor pracovníkov alebo účasť na obchodných alebo obchodných veľtrhoch a výstavách. Je tiež ideálny na návštevu krajiny ako odborník alebo špecialista na projekt. Celkovo je e-Business vízum pre Indiu vynikajúcou voľbou pre každého, kto sa chce zapojiť do aktivít súvisiacich s podnikaním.

Ak chcete získať indické obchodné vízum, budete musieť požiadať online a poskytnúť potrebné dokumenty, ako je pas, aktuálna fotografia a dôkaz o vašich obchodných aktivitách. Po schválení vašej žiadosti dostanete elektronické vízum na vstup do Indie na obchodné účely.

Aké sú veci, ktoré nemôžem robiť s vízami pre e-Business do Indie?

Ako cudzinec, ktorý navštevuje Indiu, je nevyhnutné porozumieť vízovým normám a predpisom, aby cesta prebehla hladko a bez problémov.

Odpoveď na vašu otázku zvyčajne trvá len niekoľko minút, kým dokončenie procesu žiadosti o vízum pre e-Business v Indii trvá len niekoľko minút. Ak spolu s formulárom žiadosti poskytnete všetky požadované informácie a dokumenty, môžete očakávať, že vaše e-vízum dostanete e-mailom do 24 hodín. Odporúča sa však podať žiadosť aspoň štyri pracovné dni pred plánovanou návštevou Indie, aby ste sa vyhli problémom na poslednú chvíľu.

E-Business víza pre Indiu sú najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako sa dostať do Indie na obchodné účely. Celý proces je možné absolvovať online, takže nemusíte osobne navštíviť indický konzulát alebo veľvyslanectvo. To z neho robí pohodlnú a časovo nenáročnú možnosť pre obchodných cestujúcich.

Je dôležité poznamenať, že aj keď neexistujú žiadne obmedzenia na účasť na náboženských miestach alebo na štandardných náboženských aktivitách, vízové ​​normy vám zakazujú zapojiť sa do akejkoľvek „tablighiskej práce“. To zahŕňa prednášanie o ideológii Tablighi Jamaat, obiehanie letákov a prednášanie prejavov na náboženských miestach. Porušenie týchto noriem môže mať v budúcnosti za následok pokuty alebo dokonca zákaz vstupu.

ČÍTAJ VIAC:

Aj keď môžete opustiť Indiu 4 rôznymi spôsobmi cestovania, napr. letecky, výletnou loďou, vlakom alebo autobusom, platia len 2 spôsoby vstupu, keď do krajiny vstúpite s e-vízom India (India Visa Online) letecky a výletnou loďou. Čítať Letiská a námorné prístavy pre indické víza

Čo je to indické obchodné vízum? 

Indické obchodné vízum je vynikajúcou možnosťou pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť obchodných aktivít v Indii. S pohodlím elektronického vízového systému je žiadosť o obchodné vízum jednoduchšia a rýchlejšia.

Viacvstupové indické e-Business vízum umožňuje pobyt v dĺžke až 180 dní od dátumu prvého vstupu.

E-víza pre Indiu sú od 1. apríla 2017 rozdelené do troch kategórií, pričom jednou z nich je kategória Business Visa.

Zahraniční cestujúci môžu teraz požiadať o svoje obchodné víza až 120 dní pred očakávaným dátumom príchodu do Indie v rámci elektronického vízového systému, ktorý rozšíril okno na podávanie žiadostí z 30 na 120 dní.

Vďaka tomu bolo získanie obchodných víz pre obchodných cestujúcich jednoduchšie.

Odporúča sa, aby obchodní cestujúci požiadali o indické obchodné víza najmenej štyri dni pred cestou.

Väčšina žiadostí sa spracuje do štyroch dní, no niekedy môže spracovanie víz trvať aj niekoľko dní. Po schválení je však platnosť indických obchodných víz jeden rok, čo poskytuje obchodným cestujúcim dostatok času na dokončenie svojich aktivít v Indii.

Ak teda plánujete služobnú cestu do Indie, zvážte žiadosť o indické obchodné víza, aby bola vaša cesta bezproblémová a pohodlná.

Ako funguje vízum pre elektronické podnikanie?

Keď cestujete do Indie na obchodné účely, je nevyhnutné poznať požiadavky na získanie indických obchodných víz. Tu je niekoľko dôležitých faktov majte na pamäti pred aplikáciou:

platnosť: Indické obchodné vízum je platné jeden rok od dátumu vydania a ide o viacvstupové vízum, ktoré držiteľovi umožňuje vstúpiť do Indie viackrát počas daného roka.

Dĺžka pobytu: Návštevníci môžu zostať v Indii 180 dní v roku platnosti víza.

Nekonvertibilné a nerozšíriteľné: Po vydaní nie je možné indické obchodné vízum zmeniť na iný typ víza ani predĺžiť jeho pôvodnú dobu platnosti.

Maximálne dve víza: Jednotlivec môže požiadať o dve indické obchodné víza v kalendárnom roku.

Dostatočné finančné prostriedky: Žiadatelia musia mať dostatočné finančné prostriedky, aby sa mohli počas pobytu v Indii uživiť.

Požadované dokumenty: Návštevníci musia mať pri sebe kópiu svojich schválených indických obchodných víz vždy, keď sú v Indii.

Pri podávaní žiadosti o vízum musia mať aj spiatočnú alebo nasledujúcu letenku a ich pas musí byť autorizovaný najmenej šesť mesiacov od ich príchodu do Indie s najmenej dvoma prázdnymi stranami pre imigračné a hraničné kontrolné pečiatky.

Požiadavky na pas: Všetci žiadatelia musia mať individuálny pas bez ohľadu na vek. Diplomatické alebo medzinárodné cestovné doklady nie sú oprávnené na získanie indických obchodných víz.

Zakázané oblasti: Indické obchodné vízum nie je možné použiť na návštevu chránených/zakázaných oblastí alebo oblastí stanného tábora.

Tým, že budú mať na pamäti tieto požiadavky, môžu jednotlivci zabezpečiť hladký proces pri podávaní žiadostí o indické obchodné víza a čo najlepšie využiť svoju služobnú cestu do Indie.

Pri žiadosti o indické obchodné vízum, poskytujúce ďalšie podporné dokumenty je nevyhnutné, aby ste zvýšili svoje šance na úspech.

Po prvé, budete musieť poskytnúť buď vizitku alebo obchodný list, ktorý slúži ako dôkaz vášho povolania. Tento dokument by mal jasne uvádzať vašu pozíciu v spoločnosti a povahu vášho podnikania.

Okrem toho budete musieť odpovedať aj na konkrétne otázky týkajúce sa vysielajúcich a prijímajúcich organizácií.

Tieto otázky pomôžu indickej vláde pochopiť účel vašej návštevy a vzťah medzi týmito dvoma organizáciami.

Pri odpovedi na tieto otázky je dôležité, aby ste boli čo najkomplexnejší a najpresnejší, pretože akékoľvek nesprávne informácie by mohli vašu žiadosť o vízum oddialiť alebo zamietnuť.

Celkovo možno povedať, že solídne porozumenie Indické obchodné víza požiadavky a poskytnutie potrebných podporných dokumentov vám poskytne najlepšiu šancu na získanie víza a nástup na vašu služobnú cestu do Indie.

Čo môžete robiť s obchodnými vízami do Indie

Indické obchodné víza sú fantastickou možnosťou pre jednotlivcov, ktorí cestujú do Indie na obchodné účely. S vízami e-Business môžete v priebehu roka podniknúť viacero ciest do Indie a stráviť v krajine až 180 dní.

Toto vízum je ideálne pre obchodných cestujúcich, ktorí chcú navštíviť technické alebo obchodné stretnutia, založiť obchodný podnik, organizovať zájazdy, poskytovať prednášky, nábor ľudských zdrojov, zúčastniť sa na výstavách alebo veľtrhoch alebo slúžiť ako expert alebo špecialista v súvislosti s prebiehajúcim projektom. .

Indické obchodné vízum môžete získať online, vďaka čomu je proces pohodlný a bezproblémový. Ak teda chcete podnikať v Indii, indické obchodné víza stoja za zváženie!

Ako dlho sú víza pre e-Business platné v Indii?

Indické obchodné vízum je pohodlný a efektívny spôsob, ako môžu oprávnení občania cestovať do Indie na obchodné účely. S týmto vízom môžete zostať v Indii takmer 180 dní v roku, a to buď naraz, alebo prostredníctvom viacerých ciest. Počas tohto obdobia máte tiež povolené viac vstupov, pokiaľ celkový počet dní, ktoré strávite v Indii, je najviac 180.

Je však potrebné poznamenať, že v rámci jedného roka môžete získať maximálne dve indické obchodné víza. Ak je potrebné zostať v Indii dlhší čas, požiadajte namiesto toho o konzulárne vízum. Bohužiaľ, indické obchodné víza nemožno predĺžiť.

Pri použití indických obchodných víz je nevyhnutné mať na pamäti, že do krajiny musíte vstúpiť cez jedno z 28 určených letísk alebo piatich námorných prístavov. Môžete odísť z ktorejkoľvek autorizovanej imigračnej kontrolnej stanice (ICPS) v Indii.

 Ak však potrebujete vstúpiť do Indie po zemi alebo cez vstupný prístav, ktorý nie je súčasťou určených prístavov pre elektronické víza, musíte požiadať o vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte.

Časté otázky o vízach pre indické elektronické podnikanie

Ako môžem získať obchodné víza do Indie?

Ak ste držiteľom pasu z jednej z viac ako 160 krajín, budete radi, že získate Indické obchodné víza nikdy nebolo jednoduchšie. Keďže celý proces podávania žiadostí prebieha online, nemusíte sa obávať návštevy veľvyslanectva alebo konzulátu.

Skvelá vec na indických obchodných vízach je, že proces podávania žiadostí môžete začať už 120 dní pred dátumom odletu. Odporúča sa však dokončiť proces najmenej štyri pracovné dni pred vašou cestou, aby ste si zaistili hladký a bezstresový zážitok.

Aby ste získali nárok na indické obchodné víza, musíte splniť všeobecné požiadavky na elektronické víza. Pre obchodných cestujúcich je tu však ďalší krok. Budete musieť poskytnúť obchodný list alebo kartu a odpovedať na otázky týkajúce sa vašej odosielajúcej a prijímajúcej organizácie.

Po schválení vašej žiadosti dostanete indické obchodné víza e-mailom. Či už teda idete do Indie za prácou alebo na obchodné stretnutie, indické obchodné víza vám uľahčia cestovanie bez problémov.

Ako dlho trvá získanie obchodných víz do Indie?

Ak plánujete služobnú cestu do Indie, určite vás poteší, že proces žiadosti o indické obchodné vízum je rýchly a pohodlný. Všetky potrebné informácie a dokumenty vyplníte do formulára za pár minút.

Jedným z dôležitých aspektov indických obchodných víz je, že svoju žiadosť môžete odoslať až 4 mesiace pred dátumom príchodu, čo vám dáva dostatok času na to, aby ste všetko vyriešili. Svoju žiadosť ponúknite štyri pracovné dni pred cestou, aby ste mali dostatok času na spracovanie.

Vo väčšine prípadov dostanú žiadatelia víza do 24 hodín, čo je neuveriteľne rýchlo. Vždy je však najlepšie povoliť až 4 pracovné dni pre prípad neočakávaného oneskorenia.

Najlepšie na indických obchodných vízach je, že nie je potrebné osobne navštíviť veľvyslanectvo alebo konzulát. Celý proces prebieha elektronicky, čo z neho robí jeden z najrýchlejších spôsobov, ako získať prístup do Indie pre vaše obchodné potreby.

Aké dokumenty sú potrebné pre indické obchodné vízum?

Žiadosť o Indické obchodné víza je teraz jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, pretože to všetko môžete urobiť online. Existuje však niekoľko požiadaviek, ktoré musíte splniť, aby ste mali nárok na indické obchodné víza.

Najprv sa uistite, že váš pas je platný najmenej šesť mesiacov od vášho príchodu do Indie. Okrem toho budete musieť poskytnúť a fotografia v štýle pasu ktorý spĺňa všetky indické vízové ​​požiadavky na fotografiu.

Pri príchode do Indie budete musieť preukázať svoju ďalšiu cestu. To znamená mať pripravenú spiatočnú letenku na predloženie.

Na vyplnenie žiadosti o indické obchodné víza budete musieť poskytnúť ďalšiu dokumentáciu, ako je napríklad vizitka alebo list od vášho zamestnávateľa. Môžete sa tiež opýtať na niekoľko otázok o vysielajúcich a prijímajúcich organizáciách.

Jednou z dobrých vecí pri podávaní žiadostí o indické obchodné víza online je, že všetky svoje podporné dokumenty môžete jednoducho nahrať elektronicky. To znamená, že nebudete musieť osobne navštíviť indický konzulát alebo veľvyslanectvo, aby ste predložili svoje papiere.

India: prosperujúce obchodné centrum

India je rýchlo rastúcim obchodným centrom s prosperujúcou ekonomikou a obrovským množstvom kvalifikovanej pracovnej sily. Krajina urobila v posledných rokoch veľké pokroky, aby sa stala ústretovejšou k podnikaniu, pričom došlo k výrazným zlepšeniam v oblasti infraštruktúry, technológií a politických reforiem.

India je v súčasnosti šiestou najväčšou ekonomikou sveta a predpokladá sa, že do roku 2030 sa stane treťou. Silné stránky krajiny spočívajú v jej rôznych odvetviach vrátane informačných technológií, výroby, farmácie a biotechnológie.

S veľkým a rastúcim spotrebiteľským trhom ponúka India obrovské príležitosti pre podniky, ktoré chcú rozšíriť svoje operácie. Okrem toho indická vláda zaviedla niekoľko stimulov a iniciatív na podporu zahraničných investícií a uľahčenie podnikania v Indii.

Celkovo možno povedať, že prostredie Indie, ktoré je priateľské k podnikaniu, kvalifikovaná pracovná sila a robustná infraštruktúra z nej robia atraktívnu destináciu pre domáce a medzinárodné podniky.


Občania mnohých krajín vrátane Spojené štáty, Francúzsko, Dánsko, Nemecko, španielsko, Taliansko majú nárok na Indické e-vízum(Indické vízum online). Môžete požiadať o Indická online žiadosť o vízum tu.

Ak máte pochybnosti alebo potrebujete pomoc pri ceste do Indie alebo Indie e-Visa, kontaktujte Indická vízová podpora na podporu a poradenstvo.