• AnglishtfrancezgjermanishtitalishtSpanjisht
 • APLIKONI VIZA INDIANE

Udhëzuesi përfundimtar për e-Vizën e Biznesit Indian

Përditësuar më Feb 13, 2024 | Viza Indiane në internet

Viza e Biznesit Indian, e njohur gjithashtu si viza e-Biznesit, është një lloj autorizimi elektronik udhëtimi që lejon individët nga vendet e pranueshme të vizitojnë Indinë për arsye të ndryshme që lidhen me biznesin. Ky sistem eVisa u lançua në vitin 2014 për të thjeshtuar procesin e aplikimit për vizë dhe për të tërhequr më shumë vizitorë të huaj në Indi.

India është një vend që po përballet me globalizimin dhe modernizimin e shpejtë. Për më tepër, vendi po zgjeron gjithashtu ekonominë dhe tregjet e tij me shpejtësinë më të lartë. Tregjet janë bërë më të gjera dhe të lira. Me liberalizimin e ekonomisë, Indisë i është mundësuar që të kënaqet me tregtinë botërore dhe të përfitojë gjithashtu përfitimet më të mira të tregtisë botërore.

India, me rritjen dhe zhvillimin e shpejtë në ekonominë dhe tregjet e saj, është bërë një qendër jetike tregtare në tregun ndërkombëtar. Ajo është bërë gjithashtu një qendër për tregjet globale të biznesit dhe tregtimit. India është një vend me burime të shumta biznesi dhe tregtare.

Për shkak të kësaj, ajo ofron sasi të mëdha mundësish të specializuara biznesi dhe komerciale për kombe të ndryshme për t'u kënaqur në tregti dhe aktivitete të tjera tregtare me to. India jo vetëm që ka një ekonomi gjithnjë në rritje dhe treg tregtar/biznesi, por gjithashtu ka burime natyrore sasiore dhe fuqi punëtore të aftë.

Duke shtuar të gjitha këto, India renditet lehtësisht si një nga vendet më të mira për biznes së bashku me sektorin e udhëtimit dhe turizmit. India është bërë në mënyrë të pashmangshme një nga vendet më fitimprurëse dhe tërheqëse për biznesin dhe aktivitetet tregtare për tregtarët dhe biznesmenët nga kombe të ndryshme në mbarë botën. 

Individë dhe organizata biznesi/tregtare nga i gjithë planeti dëshirojnë të zhyten në sektorin e biznesit të Indisë dhe të kryejnë aktivitete tregtare me ekspertët e biznesit të vendit.

Meqenëse individët që hyjnë në vend nga kombe të ndryshme do të duhet të kenë një vizë të vlefshme për të hyrë në vend, qeveria indiane ka prezantuar një dokument elektronik të autorizimit të udhëtimit të njohur si Viza elektronike Indiane ose E-Viza Indiane.

E-Viza Indiane do të vihet në dispozicion të udhëtarëve nga kombe të ndryshme për pesë qëllime kryesore me shumë qëllime të tjera sipas secilës kategori, si më poshtë: -

 • E-Viza Indiane për udhëtime dhe turizëm.
 • E-Viza Indiane për qëllime biznesi.
 • E-Viza Indiane për qëllime mjekësore.
 • E-Viza Indiane për qëllime të mjekëve.

Emrat e vizave që lidhen me secilin qëllim janë si më poshtë:

Në këtë postim, ne do të ofrojmë detaje në lidhje me E-Vizën e Biznesit Indian e cila është menduar për t'u kënaqur në aktivitete biznesi dhe tregtare në Indi. Kjo vizë mund të merret plotësisht online pasi është një autorizim elektronik udhëtimi.

Asnjë aplikant nuk do të nevojitet për të vizituar një ambasadë indiane ose zyrën e konsullatës për të marrë një vizë elektronike indiane të çdo lloji. Kjo përfshin edhe E-Vizën e Biznesit Indian! Le të dimë më shumë për të!

Viza elektronike indiane, e njohur gjithashtu si Autorizimi Elektronik i Udhëtimit Indian, është një dokument ligjor që u jep të huajve hyrjen dhe lëvizjen e lirë në të gjithë Indinë. Vizitorët që mbajnë këtë vizë mund të eksplorojnë atraksionet e famshme turistike të Indisë, të angazhohen në aktivitete biznesi dhe të dalin vullnetarë për shkaqe ligjore deri në një muaj.

Cila është metoda e punës e vizës elektronike të biznesit Indian

Biznesmenët dhe biznesmenet që dëshirojnë të hyjnë në vend me E-Vizën e Biznesit Indian për kryerjen e aktiviteteve tregtare dhe tregtare duhet të jenë të vetëdijshëm për informacionin dhe detajet e mëposhtme përpara se të vazhdojnë me fillimin e aplikimit për E-Viza të Biznesit Indian: 

 1. E-Viza e Biznesit Indian, ashtu si llojet e tjera të vizave elektronike indiane, nuk mund të konvertohet në asnjë lloj vize tjetër. Ose nuk mund të zgjatet edhe përtej periudhës së vlefshmërisë.
 2. Çdo aplikant do të lejohet të aplikojë për një E-Vizë Biznesi Indian vetëm dy herë në çdo treqind e gjashtëdhjetë e pesë ditë. Kjo do të thotë që çdo vit do t'i jepen vetëm dy E-Viza të Biznesit Indian për secilin aplikant.
 3. E-Viza e Biznesit Indian është menduar rreptësisht për t'u kënaqur vetëm në aktivitete të lidhura me biznesin dhe tregtinë. Kërkuesit nuk do t'i jepet leje për të hyrë në zonat e vendit që konsiderohen zona të kufizuara ose në zonat e kantoneve.

E-Viza e Biznesit Indian do t'i lejojë biznesmenit ose biznesmenit të gëzojë një qëndrim të përkohshëm të kombinuar dhe total prej njëqind e tetëdhjetë ditësh në Indi. Ky lloj i vizës elektronike indiane me shumë hyrje do t'i lejojë udhëtarit të qëndrojë në vend për njëqind e tetëdhjetë ditë vazhdimisht nga data në të cilën ai bëri hyrjen e parë në vend. Udhëtari do t'i mundësohet gjithashtu të hyjë në vend disa herë me E-Vizën e Biznesit Indian.

Kini parasysh që E-Viza e Biznesit Indian do të ofrohet si një leje e vlefshme për të hyrë në vend për qëllime biznesi ose kënaqësi tregtare për udhëtarët dhe vizitorët në të gjithë globin që dëshirojnë të bëjnë një fitim nga aktivitetet e biznesit ose aktivitetet tregtare që ata janë. performojnë në vend.

Ata gjithashtu mund të marrin pjesë në të bërë biznes ose tregti me çdo biznesmen ose biznesmene në vend që ka një firmë ose organizatë biznesi të themeluar në Indi. Ose ata mund të marrin pjesë në biznes me firma dhe kompani biznesi tashmë të krijuara në vend me motivin për të fituar fitim për vete dhe për organizatën gjithashtu.

Qëllimet e ndryshme të biznesit dhe tregtare për të cilat një aplikant mund të fitojë E-Vizën e Biznesit Indian janë si më poshtë:

1. Blerja dhe shitja e mallrave dhe mallrave në vend. 2. Pjesëmarrja në takime biznesi. Këto takime mund të jenë takime teknike. Ose takime lidhur me shitjet. 3. Krijimi i sipërmarrjeve të reja biznesi të gjetura përfshihet gjithashtu në këtë vizë. Plus ngritja e sipërmarrjeve industriale mund të bëhet gjithashtu e mundur me E-Vizën e Biznesit Indian në Indi.

Qëllime të tjera për të cilat biznesmeni ose biznesmenja mund të hyjë në vend me E-Vizën e Biznesit Indian është mbajtja e leksioneve në lidhje me biznesin dhe aktivitetet tregtare, kryerja e turneve dhe takimeve në lidhje me biznesin, punësimi i punëtorëve dhe punonjësve për organizata dhe firma tregtare, duke qenë një pjesë e panaireve dhe seminareve të biznesit dhe shumë të tjera!

Kështu, këto janë bazat mbi të cilat aplikanti për vizë elektronike të biznesit indian mund të hyjë në vend me vizën elektronike të biznesit Indian.

Për të marrë një vizë elektronike të aprovuar të biznesit indian, aplikanti do të duhet të mbajë domosdoshmërisht dokumentet e mëposhtme:

 • Një pasaportë e pranueshme: Pa një pasaportë dhe vizë të vlefshme, asnjë individi të huaj nuk do t'i jepet hyrje në vend për asnjë qëllim. Kjo është arsyeja pse nëse aplikanti dëshiron të marrë një vizë të vlefshme për të vizituar Indinë, atëherë së pari duhet të ketë edhe një pasaportë të vlefshme.
 • Kjo pasaportë do të konsiderohet e pranueshme për E-Vizën e Biznesit Indian vetëm kur ajo ka gjashtë muaj vlefshmëri nga data në të cilën viza i është lëshuar aplikantit. 
 • Për më tepër, aplikanti do të duhet të sigurohet që ata kanë një pasaportë e cila ka të paktën dy faqe bosh. Këto faqe bosh do të përdoren nga zyrtarët e imigracionit dhe kontrollit kufitar. Qëllimi për të cilin zyrtari do të përdorë dy faqet e zbrazëta është të japë vulat e hyrjes dhe daljes kur udhëtari hyn në vend dhe kur udhëtari del nga vendi gjithashtu. Me fjalë të thjeshta, kjo zakonisht ndodh gjatë mbërritjes dhe gjatë nisjes.
 • Biletë kthimi ose vazhdimi: Nëse një udhëtar, i cili nuk është rezident i Indisë, po udhëton për në Indi nga një vend i huaj që është vendbanimi i tyre, atëherë mund t'i kërkohet (nuk është e detyrueshme) të mbajë një biletë kthimi gjithashtu së bashku me biletë për të udhëtuar në Indi nga kombi ku ata po qëndrojnë aktualisht.
 • Kjo biletë kthimi duhet të jetë nga India në vendin nga i cili kanë ardhur. Ose nëse udhëtari dëshiron të kalojë tranzit nga India në një komb tjetër, atëherë ai do të jetë në gjendje ta bëjë këtë vetëm kur të mbajë një biletë të vlefshme. Kështu, një biletë kthimi ose një biletë e ardhshme do të jetë një dokument i nevojshëm që duhet të posedojë aplikanti për aplikimin për E-Viza të Biznesit Indian.
 • Fonde të mjaftueshme: Është një rregull i përgjithshëm që nëse një udhëtar nga një vend i huaj po udhëton në ndonjë vend tjetër për çfarëdo qëllimi, ai do të duhet të paraqesë një dokument vërtetues që thotë se ka fonde të mjaftueshme për të qëndruar në vend.
 • Në mënyrë të ngjashme, udhëtarët nga vendet e huaja do të duhet gjithashtu të tregojnë prova se ata kanë fonde të mjaftueshme për të mbuluar udhëtimin e tyre në Indi. Kjo kryesisht i referohet fondeve të mjaftueshme në mënyrë që udhëtari të jetë në gjendje të mbulojë shpenzimet e tij në Indi.

Këto janë dokumentet e përgjithshme të kërkuara për çdo lloj vize elektronike indiane, të cilat duhet të mbahen nga aplikanti jo vetëm për aplikimin e vizës, por edhe për të udhëtuar nga vendi i tyre në Indi.

Përveç kërkesave dhe dokumenteve të përgjithshme, aplikantit të E-Vizës së Biznesit Indian do t'i kërkohet të mbajë disa dokumente shtesë që janë thelbësore për aplikimin e E-Vizës së Biznesit Indian. Dokumentet shtesë të kërkuara janë si më poshtë:

 • Një letër ftese biznesi: Kjo letër duhet të lëshohet për aplikantin nga kompania ose organizata me të cilën ata do të kryejnë biznes brenda Indisë. Ose nga kush po ftohen për të bërë biznes në Indi. Kjo letër duhet të përmbajë një komponent thelbësor. Ky komponent është letra zyrtare e organizatës ose kompanisë.
 • Një kartëvizitë: Ashtu si letra e biznesit, udhëtarit që dëshiron të fitojë E-Vizën e Biznesit Indian do t'i kërkohet të mbajë gjithashtu një kartë biznesi. Nëse nuk keni një kartëvizitë, duhet të krijoni një nënshkrim email me, Emrin, Emailin, Përcaktimin, Adresën e Zyrtarit, Emailin e Ofertës, Logon e Zyrës, Numrin e Faksit të Zyrës etj.
 • Aplikantit të E-Vizës së Biznesit Indian do t'i kërkohet të japë përgjigje për disa pyetje në lidhje me kompaninë e biznesit që i jep letrën e biznesit aplikantit. Dhe në lidhje me organizatën që është në fund gjithashtu. 

Cilat janë kërkesat për vizën elektronike të biznesit Indian 

Kërkesat e përgjithshme për E-Vizën e Biznesit Indian përfshijnë një kopje të skanuar të pasaportës së aplikantit. Kjo kopje duhet të nënvizojë të dhënat personale të aplikantit. Dhe kërkesa e dytë bazë është fotografia e fundit e aplikantit.

Fotografia duhet të dorëzohet sipas rregullave dhe specifikimeve të përcaktuara nga qeveria indiane. Këto rregulla dhe rregullore do të përmenden në faqen e internetit përmes së cilës udhëtari do të aplikojë për E-Vizën e Biznesit Indian.

Aplikanti i E-Vizës së Biznesit Indian duhet të sigurohet që ata mbajnë një pasaportë nga vendi i tyre i lindjes që ka një vlefshmëri minimale prej gjashtë muajsh. Kjo vlefshmëri do të llogaritet nga dita në të cilën viza i është lëshuar aplikantit.

Nëse në rast se pasaporta nuk ka vlefshmërinë e përmendur, atëherë është mirë që udhëtari të rinovojë pasaportën e tij ose të bëjë një të re dhe ta përdorë atë për procedurat e aplikimit për E-Visa Indiane.

E njëjta gjë vlen edhe për ata aplikantë që kanë pasaporta pa dy faqe bosh që janë të nevojshme. 

Një nga kërkesat më të rëndësishme për E-Vizën e Biznesit Indian e cila duhet të dorëzohet nga secili aplikant pa dështuar së bashku me dokumentet e tjera është një letër ftese ose një letër biznesi. Kjo letër biznesi duhet të përmendë informacionin jetik të firmës, kompanisë ose organizatës me të cilën aplikanti do të zhvillojë biznes.

Vitali zakonisht përmban informacionin e kontaktit të organizatës si adresën dhe numrin e telefonit. Për më tepër, një nënshkrim me email dhe lidhjen e faqes në internet të organizatës do të kërkohet gjithashtu duke përmendur në letrën e ftesës si një kërkesë e detyrueshme.

Aplikantët duhet të sigurohen që po aplikojnë për E-Vizën e Biznesit Indian të paktën katër ditë përpara nga data në të cilën udhëtari do të hipë në fluturimin e tyre për në Indi. Meqenëse E-Viza Indiane është një nga mënyrat më të shpejta për të marrë një vizë indiane, udhëtari nuk duhet të shqetësohet se viza vjen me vonesë.

Por për shkak të rrethanave të caktuara që mund të ndodhin papritur, udhëtari duhet të jetë gati për vonesa në mbërritjen e vizave elektronike indiane.

LEXO MË SHUMË:

Nëse keni ndonjë problem në plotësimin e formularit të aplikimit për vizë indiane ose keni dyshime në formularin eVisa India, ose keni një kërkesë pagesash ose nevojë për të përshpejtuar aplikimin tuaj, mund të kontaktoni Help Desk për Viza Indiane në këtë lidhje. Ne do t'i përgjigjemi pyetjes suaj brenda një dite. Mësoni më shumë në Help Desk

Përmbledhja e vizave dixhitale të biznesit indian 

Kjo është gjithçka që aplikantët e E-Vizës së Biznesit Indian duhet të dinë. Kërkesat, dokumentet thelbësore, kohëzgjatja e vizës, koha e nevojshme për të përpunuar vizën dhe shumë më tepër janë të gjitha të përmendura në këtë postim.

Nëse një udhëtar po merr hyrjen në Indi për të lulëzuar biznesin e tij. Ose nëse ata po marrin hyrjen në vend për të krijuar një biznes të ri, Viza elektronike e Biznesit Indian do të konsiderohet gjithmonë si një nga opsionet më të mira që çdo biznesmen apo biznesmene mund të kërkojë! Pjesa më e mirë është se meqenëse E-Vizat e Biznesit Indian janë viza elektronike, ato mund të fitohen vetë në internet! 

Pyetjet e bëra më shpesh në lidhje me vizën elektronike të biznesit Indian 

Për sa ditë do t'i lejohet një udhëtari të qëndrojë në Indi me E-Vizën e Biznesit Indian? 

E-Viza e Biznesit Indian është një vizë me shumë hyrje e cila i lejon një udhëtari të qëndrojë në vend për një periudhë prej gjashtë muajsh që është gjithsej njëqind e tetëdhjetë ditë. Kjo do të konsiderohet e vlefshme nga data në të cilën viza filloi të bëhet e vlefshme deri në datën në të cilën do të përfundojë vlefshmëria e vizës.

Si mund të fitojë një udhëtar një vizë elektronike të biznesit Indian duke aplikuar për të në internet? 

Mbajtësit e pasaportave të mbi njëqind e gjashtëdhjetë kombeve u mundësohet të fitojnë një vizë elektronike të biznesit Indian duke aplikuar për të në mënyrë dixhitale në internet. I gjithë procesi i aplikantit i E-Vizës së Biznesit Indian do të zhvillohet vetëm në internet. Edhe për marrjen e vizës së miratuar, aplikanti nuk do të duhet të udhëtojë në asnjë ambasadë apo zyrë konsullate.

Në përgjithësi, E-Viza e Biznesit Indian mund të fitohet duke përmbushur tre hapa të thjeshtë. Tre hapat e thjeshtë janë: 1. Plotësimi i formularit të aplikimit për E-Viza të Biznesit Indian në internet. 2. Bashkangjitja dhe dorëzimi i dokumenteve të rëndësishme. 3. Pagesa e tarifave ose tarifave të E-Vizës së Biznesit Indian në internet. 

Sa kohë do t'i duhet që E-Viza e Biznesit Indian të arrijë në kutinë e postës elektronike të aplikantit? 

Procedurat e E-Vizës së Biznesit Indian janë mjaft shpejt për t'u përfunduar. Por kjo do të ndodhë vetëm nëse aplikanti sigurohet që i ka bashkangjitur të gjitha dokumentet e sakta me formularin e aplikimit për eVisa Indiane dhe gjithashtu ka plotësuar saktë të gjitha fushat në formularin e aplikimit për eVisa indiane.

Aplikantëve të E-Vizës së Biznesit Indian do t'u mundësohet të dërgojnë një kërkesë aplikimi katër muaj përpara nga data në të cilën ata kanë synuar të fluturojnë nga vendi i tyre në Indi për qëllime biznesi. Është një aspekt shumë i përgjithshëm i E-Vizës së Biznesit Indian që të mbërrijë brenda dy ditësh pune.

Por, shumë rrethana mund të krijojnë pengesa në kohën e përpunimit të Vizës, gjë që mund të çojë në një rritje të numrit të ditëve në të cilat viza do të arrijë në kutinë e postës elektronike të aplikantit. Numri maksimal i ditëve në të cilat aplikanti mund të presë që të arrijë E-Viza e Biznesit Indian është katër deri në shtatë ditë me 24 orë që janë koha minimale.

Cilat dokumente do t'i duhen aplikantit të E-Vizës së Biznesit Indian për të aplikuar për E-Vizën e Biznesit Indian? 

Për të aplikuar për E-Vizën e Biznesit Indian në internet, udhëtari i kualifikuar duhet së pari të mbajë gati pasaportën e tij. Kjo pasaportë duhet të ketë mjaftueshëm vlefshmëri dhe hapësira të mjaftueshme gjithashtu. Udhëtarët duhet të mbajnë gjithashtu fotografitë më të fundit të tyre në stilin e dokumentit.

Aplikantët nga jashtë duhet të mbajnë një biletë fluturimi kthimi. Ose do të duhet të mbajë një biletë fluturimi nga India në një destinacion të tretë. Si dokumente shtesë, aplikanti duhet të ketë me vete një letër biznesi ose kartëvizita!

LEXO MË SHUMË:

Një udhëtim në Indi është në listat e kovave të udhëtimeve të shumë njerëzve dhe është një vend që mund t'ju hapë vërtet sytë ndaj kulturave të reja dhe zonave unike. Mësoni më shumë në

Top 10 vendpushimet më të mira në Indi

Çfarë është një eVisa e Biznesit Indian?

Viza e Biznesit Indian, e njohur gjithashtu si viza e-Biznesit, është një lloj autorizimi elektronik udhëtimi që lejon individët nga vendet e pranueshme të vizitojnë Indinë për arsye të ndryshme që lidhen me biznesin. Ky sistem eVisa u lançua në vitin 2014 për të thjeshtuar procesin e aplikimit për vizë dhe për të tërhequr më shumë vizitorë të huaj në Indi.

Viza e e-Biznesit është mënyra më e shpejtë dhe më e lehtë për të vizituar Indinë. Ai eliminon nevojën për të aplikuar për një vulë vize fizike në pasaportën tuaj ose për të vizituar një ambasadë ose konsullatë indiane. Me Vizën e Biznesit Indian, ju mund të vini në Indi për një sërë qëllimesh, të tilla si pjesëmarrja në takime biznesi, shitja ose blerja e mallrave dhe shërbimeve, krijimi i një sipërmarrjeje biznesi ose industriale, kryerja e turneve, mbajtja e leksioneve, rekrutimi i punëtorëve, marrja pjesë në ekspozita tregtare ose biznesi dhe pjesëmarrja në aktivitete të lidhura me sportin.

Ju duhet të plotësoni një formular aplikimi elektronik në internet dhe ta dorëzoni atë me dokumentet e nevojshme mbështetëse për të aplikuar për një vizë biznesi indian. Turistët e huaj tani mund të aplikojnë deri në 120 ditë përpara datës së parashikuar të mbërritjes së tyre në vend, sepse dritarja e aplikimit të sistemit elektronik të vizave është zgjatur nga 20 në 120 ditë. Për të shmangur çdo problem të minutës së fundit, këshillohet që vizitorët e biznesit të aplikojnë për vizat e tyre të biznesit të paktën katër ditë përpara mbërritjes së tyre të planifikuar.

Vizitorët që hyjnë në Indi nxiten nga Autoriteti Indian i Emigracionit që të aplikojnë për një Vizë Indiane në internet, e njohur gjithashtu si e-Visa e Indisë, në vend që të vizitojnë një Konsullatë Indiane ose Ambasadë Indiane. Kjo jo vetëm që thjeshton procesin e aplikimit, por gjithashtu kursen kohë dhe përpjekje. Për më tepër, sistemi e-Visa është i disponueshëm për qytetarët nga mbi 180 vende, duke e bërë më të lehtë për udhëtarët nga pjesë të ndryshme të botës të vizitojnë Indinë për qëllime biznesi ose turistike.

Cilat kombe kualifikohen për eVisa e Biznesit Indian?

Që nga viti 2024, ka mbaruar 171 kombësi të pranueshme për Vizën e Biznesit Indian në internet. Disa nga vendet që kualifikohen për eVisa të biznesit indian janë:

Australi Kili
Danimarkë Francë
Holandë Peru
Peru Portugali
Poloni Suedi
Mbretëria e Bashkuar Zvicër

LEXO MË SHUMË:

Sipas rregullave të Autoritetit Indian të Emigracionit për vizën elektronike indiane ose vizën elektronike të Indisë, aktualisht ju lejoheni të largoheni nga India me e-Visa me ajër, me tren, me autobus ose me lundrim, nëse keni aplikuar për e-Viza Turistike për Indi ose E-Viza e Biznesit për Indinë ose E-Viza Mjekësore për Indinë. Mund të dilni nga India nëpërmjet 1 prej aeroporteve ose porteve të përmendura më poshtë. Mësoni më shumë në Pikat dhe rregullat e daljes së e-vizave indiane

E drejta për të marrë një vizë indiane të biznesit

Supozoni se po vendosni të vizitoni Indinë për qëllime biznesi dhe po kërkoni të aplikoni për një vizë biznesi indian në internet. Në këtë rast, ka disa kërkesa të përshtatshmërisë që duhet të përmbushni.

Përpara se të aplikoni për një vizë indiane, ju duhet të keni nënshtetësinë e një prej 165 kombeve për të cilat nuk kërkohen më viza. Nëse vendi juaj është në këtë listë, ju mund të aplikoni për një vizë biznesi indian në internet pa vizituar një ambasadë ose konsullatë.

Qëllimi juaj i vizitës duhet të lidhet gjithashtu me biznesin, i cili mund të përfshijë pjesëmarrjen në takime biznesi, konferenca ose eksplorimin e mundësive të mundshme të biznesit në Indi.

Do të ishte më mirë nëse do të kishit një pasaportë të vlefshme për të paktën gjashtë muaj pasi keni mbërritur në Indi për të aplikuar për një vizë biznesi indian në internet. Gjithashtu, të paktën dy faqe bosh në pasaportën tuaj duhet të jenë të disponueshme për vulën e vizës.

Është thelbësore të mbani mend se informacioni që jepni kur kërkoni një vizë indiane duhet të korrespondojnë me informacionin e listuar në pasaportën tuaj. Çdo mospërputhje midis të dyjave mund të rezultojë që hyrja juaj në Indi të vonohet ose mohohet, në varësi të situatës.

Së fundi, ju duhet të hyni në Indi vetëm përmes stacioneve të kontrollit të imigracionit që ka miratuar qeveria. Ato përbëhen nga 5 porte detare dhe 28 aeroporte të përcaktuara për këtë përdorim.

Si bëhet dikush për të marrë një eVisa të Biznesit Indian?

Nëse po planifikoni të udhëtoni në Indi për qëllime biznesi, aplikimi për një eVisa të Biznesit Indian është një opsion i thjeshtë dhe i përshtatshëm. Për të filluar, sigurohuni që të keni në dorë të gjitha dokumentet e nevojshme.

Para së gjithash, do t'ju duhet një kopje e skanuar e faqes së parë të pasaportës suaj, e cila duhet të jetë standarde. Për më tepër, do t'ju duhet një foto e fundit me ngjyra e fytyrës tuaj në madhësinë e pasaportës. Sigurohuni që pasaporta juaj të jetë e disponueshme për të paktën gjashtë muaj nga hyrja në Indi.

Do t'ju duhet gjithashtu një adresë emaili funksionale, një kartë debiti ose krediti për të paguar tarifën e aplikimit për vizë dhe një biletë kthimi nga vendi juaj (kjo është opsionale). Nëse po aplikoni për një lloj të caktuar vize, sigurohuni që të keni në dispozicion dokumentet e kërkuara.

Aplikimi për një eVisa të Biznesit Indian është i thjeshtë dhe mund të bëhet në internet. Do t'ju duhet të plotësoni një aplikacion në internet, i cili duhet të zgjasë vetëm disa minuta, dhe të zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar të pagesës në internet. Tarifa e aplikimit mund të paguhet duke përdorur çdo para nga 135 vendet e listuara nëpërmjet kartës së kreditit, kartës së debitit ose PayPal.

Pasi të keni dorëzuar aplikimin tuaj, mund t'ju kërkohet të siguroni një kopje të pasaportës ose fotografisë së fytyrës. Ju mund ta dërgoni këtë informacion përmes emailit ose portalit online eVisa. Nëse po i dërgoni informacionin me email, dërgojeni në info@indiavisa-online.org.

Pas dorëzimit të aplikimit tuaj, mund të prisni që të merrni eVisa e biznesit tuaj indian me email brenda 2 deri në 4 ditë pune. Me eVisa-n tuaj, ju mund të hyni në Indi pa telashe dhe të filloni biznesin.

Por, përpara se të planifikoni udhëtimin tuaj, është e rëndësishme të theksohet se si i huaj, do t'ju duhet të merrni një vizë biznesi indiane për të hyrë në vend. Kjo lloj vize kërkohet për vizita të lidhura me biznesin si konferenca, takime dhe programe trajnimi. Pra, aplikoni për një vizë biznesi indian shumë përpara datave të planifikuara të udhëtimit.

Sa kohë mund të qëndroj në Indi me eVisa të Biznesit Indian?

Për individët që duhet të vizitojnë Indinë për biznes, eVisa e Biznesit Indian është një zgjedhje popullore. Me këtë vizë, individët e kualifikuar mund të telefonojnë Indinë deri në 180 ditë, me dy viza të lëshuara çdo vit fiskal. Është jetike të mbani mend se kjo vizë nuk mund të zgjatet, kështu që ju duhet të aplikoni për një lloj tjetër vize nëse keni nevojë të qëndroni në Indi për një kohë më të gjatë.

Për të hyrë në Indi duke përdorur eVisa e Biznesit Indian, duhet të mbërrini në një nga 28 aeroportet e përcaktuara ose pesë portet detare. Supozoni se planifikoni të hyni në vend përmes një kufiri tokësor ose një porti që nuk është zgjedhur për vizë. Ju duhet të vizitoni një ambasadë ose konsullatë indiane për të marrë vizën e duhur. Është gjithashtu thelbësore të largoheni nga vendi përmes një prej Postave të Kontrollit të Imigracionit të autorizuar ose ICPS në Indi.

Cilat fakte kyçe duhet të dini për vizën indiane të ebiznesit?

Nëse po planifikoni të udhëtoni në Indi për qëllime biznesi, është thelbësore të njihni udhëzimet dhe kërkesat e Vizës së Biznesit Indian. Së pari dhe më kryesorja, është thelbësore të theksohet se Viza Indiane e Biznesit nuk mund të konvertohet ose zgjatet pasi të lëshohet. Pra, është thelbësore të planifikoni udhëtimin tuaj në përputhje me rrethanat dhe të siguroheni që të mund të përfundoni të gjitha aktivitetet tuaja të biznesit brenda vlefshmërisë së vizës.

Për më tepër, individët mund të aplikojnë për dy viza eBiznesi brenda një viti kalendarik. Pra, nëse jeni një udhëtar i shpeshtë biznesi në Indi, duhet të planifikoni në përputhje me rrethanat dhe të siguroheni që të qëndroni brenda kufirit maksimal.

Është gjithashtu e nevojshme që aplikantët të kenë fonde të mjaftueshme në llogaritë e tyre bankare për t'i mbështetur ata gjatë gjithë qëndrimit të tyre në Indi. Kjo për shkak se mund t'ju kërkohet të jepni prova të stabilitetit financiar gjatë procesit të aplikimit për vizë ose pas mbërritjes në Indi.

Një aspekt tjetër thelbësor për t'u mbajtur mend është të mbani me vete një kopje të vizës suaj të aprovuar të biznesit indian gjatë qëndrimit tuaj në Indi. Kjo është për të shmangur çdo ndërlikim apo konfuzion me autoritetet lokale dhe për të siguruar një udhëtim të qetë.

Për më tepër, kur aplikoni për një vizë biznesi indiane, është e detyrueshme të tregoni një biletë kthimi ose në vazhdim. Kjo është për t'u siguruar që keni një plan të konfirmuar për t'u larguar nga vendi pasi të keni përfunduar aktivitetet tuaja të biznesit.

Pasaporta juaj duhet të ketë të paktën dy faqe bosh në dispozicion për vulat e hyrjes dhe daljes dhe duhet të jetë e vlefshme për të paktën gjashtë muaj pasi të keni mbërritur në Indi.

Së fundi, nëse keni dokumente ndërkombëtare udhëtimi ose pasaporta diplomatike, nuk mund të aplikoni për vizën indiane të eBusiness. Prandaj, kontrollimi i kritereve të përshtatshmërisë përpara se të aplikoni për vizë është gjithmonë më i miri.

Çfarë mund të bëj me vizën e-Biznesit për Indinë?

Viza e-Biznesit për Indinë është një sistem elektronik autorizimi i krijuar për shtetasit e huaj që duan të vijnë në Indi për qëllime të lidhura me biznesin.

Viza e Biznesit Indian është një mundësi e shkëlqyer për ata që vizitojnë Indinë për të marrë pjesë në takime biznesi, të tilla si shitjet dhe takimet teknike. Është gjithashtu një zgjedhje e përsosur nëse planifikoni të shisni ose blini mallra dhe shërbime në vend ose të krijoni një sipërmarrje biznesi ose industriale. Përveç kësaj, nëse dëshironi të zhvilloni turne ose të jepni leksione për Iniciativën Globale për Rrjetet Akademike (GIAN), viza për e-Biznes është mënyra më e mirë.

Për më tepër, viza e-Biznesit për Indinë ju lejon të rekrutoni punëtorë ose të merrni pjesë në panaire dhe ekspozita tregtare ose biznesi. Është gjithashtu ideale për të vizituar vendin si ekspert ose specialist në një projekt. Në përgjithësi, viza e-Biznesit për Indinë është një mundësi e shkëlqyer për këdo që dëshiron të përfshihet në aktivitete të lidhura me biznesin.

Për të marrë Vizën e Biznesit Indian, do t'ju duhet të aplikoni në internet dhe të siguroni dokumentet e nevojshme, si pasaportën tuaj, një fotografi të fundit dhe dëshmi të aktiviteteve tuaja të lidhura me biznesin. Pasi aplikimi juaj të miratohet, do të merrni një vizë elektronike për të hyrë në Indi për qëllime biznesi.

Cilat janë gjërat që nuk mund të bëj me vizën e e-biznesit për Indinë?

Si një i huaj që viziton Indinë, është thelbësore të kuptoni normat dhe rregulloret e vizave për të pasur një udhëtim të qetë dhe pa probleme.

Për t'iu përgjigjur pyetjes suaj, zakonisht duhen vetëm disa minuta për të përfunduar procesin e aplikimit për vizë për biznes elektronik të Indisë. Nëse ofroni të gjitha informacionet dhe dokumentet e kërkuara së bashku me formularin e aplikimit, mund të prisni që të merrni e-Vizën tuaj përmes emailit brenda 24 orëve. Megjithatë, rekomandohet që të aplikoni të paktën katër ditë pune përpara vizitës suaj të synuar në Indi për të shmangur çdo problem të minutës së fundit.

Viza e-Biznesit për Indinë është mënyra më e shpejtë dhe më e lehtë për të hyrë në Indi për qëllime biznesi. I gjithë procesi mund të kryhet online, kështu që nuk keni nevojë të vizitoni personalisht konsullatën ose ambasadën indiane. Kjo e bën atë një opsion të përshtatshëm dhe efikas në kohë për udhëtarët e biznesit.

Është thelbësore të theksohet se ndërsa nuk ka kufi për të ndjekur vendet fetare ose për të marrë pjesë në aktivitete standarde fetare, normat e vizave ju ndalojnë të angazhoheni në ndonjë "punë tablighi". Kjo përfshin ligjërimin rreth ideologjisë së Xhematit Tablighi, qarkullimin e broshurave dhe mbajtjen e fjalimeve në vende fetare. Shkelja e këtyre normave mund të rezultojë në gjoba apo edhe ndalim hyrjeje në të ardhmen.

LEXO MË SHUMË:

Megjithëse mund të largoheni nga India me 4 mënyra të ndryshme udhëtimi, dmth. me ajër, me lundrim, me tren ose me autobus, vetëm 2 mënyra hyrjeje janë të vlefshme kur hyni në vend me Viza elektronike të Indisë (India Visa Online) me ajër dhe me anije turistike. Lexoni Aeroportet dhe portet detare për viza indiane

Çfarë është viza e biznesit në Indi? 

Viza e Biznesit Indian është një mundësi e shkëlqyer për ata që kërkojnë të marrin pjesë në aktivitete biznesi në Indi. Me lehtësinë e një sistemi elektronik të vizave, aplikimi për vizë biznesi është bërë më i lehtë dhe më i shpejtë.

Viza e Biznesit elektronik të Indisë me shumë hyrje lejon një qëndrim deri në 180 ditë duke filluar nga data e hyrjes së parë.

E-Vizat për Indinë ndahen në tre kategori që nga 1 Prilli 2017, me kategorinë e Vizave të Biznesit një prej tyre.

Udhëtarët e huaj tani mund të aplikojnë për vizën e tyre të biznesit deri në 120 ditë përpara datës së parashikuar të mbërritjes së tyre në Indi nën sistemin elektronik të vizave, i cili ka zgjeruar dritaren për aplikime nga 30 në 120 ditë.

Kjo e ka bërë marrjen e një vize biznesi më të efektshme për udhëtarët e biznesit.

Rekomandohet që udhëtarët e biznesit të aplikojnë për vizën e tyre të biznesit indian të paktën katër ditë përpara udhëtimit të tyre.

Shumica e aplikacioneve përpunohen brenda katër ditëve, por ndonjëherë, përpunimi i vizave mund të zgjasë disa ditë më shumë. Sidoqoftë, pasi të miratohet, vlefshmëria e Vizës së Biznesit Indian është një vit, duke siguruar kohë të mjaftueshme për udhëtarët e biznesit për të përfunduar aktivitetet e tyre në Indi.

Pra, nëse po planifikoni një udhëtim pune në Indi, konsideroni të aplikoni për Vizën e Biznesit Indian për ta bërë udhëtimin tuaj pa telashe dhe të përshtatshme.

Si funksionon një vizë e-biznesi?

Kur udhëtoni në Indi për qëllime biznesi, është thelbësore të njihni kërkesat për marrjen e një vize biznesi indian. Këtu janë disa fakte të rëndësishme për kini parasysh përpara se të aplikoni:

Vlefshmëri: Viza e Biznesit Indian është e vlefshme për një vit nga data e lëshimit dhe është një vizë me shumë hyrje, që i lejon mbajtësit të hyjë në Indi disa herë brenda atij viti.

Kohëzgjatja e qëndrimit: Vizitorët mund të qëndrojnë në Indi për 180 ditë në vitin kur viza është e vlefshme.

Jo i konvertueshëm dhe i pazgjerueshëm: Pasi të lëshohet, Viza e Biznesit Indian nuk mund të konvertohet në një lloj tjetër vize ose të zgjatet përtej periudhës së vlefshmërisë së saj origjinale.

Maksimumi dy viza: Një individ mund të aplikojë për dy viza biznesi indiane në një vit kalendarik.

Fonde te mjaftueshme: Aplikantët duhet të kenë fonde të mjaftueshme për të mbështetur veten gjatë qëndrimit të tyre në Indi.

Dokumentet e kërkuara: Vizitorët duhet të mbajnë me vete një kopje të vizës së tyre të aprovuar të biznesit indian gjatë gjithë kohës kur janë në Indi.

Ata gjithashtu duhet të kenë një biletë kthimi ose vazhdimi kur aplikojnë për vizë dhe pasaporta e tyre duhet të autorizohet për të paktën gjashtë muaj nga mbërritja e tyre në Indi me të paktën dy faqe bosh për vulat e imigracionit dhe kontrollit kufitar.

Kërkesat për pasaportë: Të gjithë aplikantët duhet të kenë një pasaportë individuale pavarësisht moshës. Dokumentet diplomatike ose ndërkombëtare të udhëtimit nuk kualifikohen për një vizë biznesi indian.

Zonat e kufizuara: Viza e Biznesit Indian nuk mund të përdoret për të vizituar zonat e mbrojtura/të kufizuara ose të kantoneve.

Duke mbajtur parasysh këto kërkesa, individët mund të sigurojnë një proces të qetë kur aplikojnë për një vizë biznesi indiane dhe të shfrytëzojnë sa më shumë udhëtimin e tyre të biznesit në Indi.

Kur aplikoni për një vizë biznesi indiane, duke siguruar dokumente shtesë mbështetëse është thelbësore për të rritur shanset tuaja për sukses.

Së pari, do t'ju duhet të siguroni një kartë biznesi ose një letër biznesi që shërben si dëshmi e profesionit tuaj. Ky dokument duhet të tregojë qartë pozicionin tuaj brenda kompanisë dhe natyrën e biznesit tuaj.

Përveç kësaj, do t'ju duhet gjithashtu t'u përgjigjeni pyetjeve specifike në lidhje me organizatat dërguese dhe pranuese.

Këto pyetje do ta ndihmojnë qeverinë indiane të kuptojë qëllimin e qëllimit të vizitës suaj dhe marrëdhëniet midis dy organizatave.

Është thelbësore të jeni sa më gjithëpërfshirës dhe të saktë kur t'u përgjigjeni këtyre pyetjeve, pasi çdo informacion i pasaktë mund të vonojë ose refuzojë aplikimin tuaj për vizë.

Në përgjithësi, duke pasur një kuptim solid të Viza e Biznesit Indian kërkesat dhe sigurimi i dokumenteve të nevojshme mbështetëse do t'ju japë mundësinë më të mirë për të marrë vizën dhe për të nisur udhëtimin tuaj të biznesit në Indi.

Çfarë mund të bëni me një vizë biznesi për Indinë

Viza e Biznesit Indian është një opsion fantastik për individët që udhëtojnë në Indi për qëllime biznesi. Me vizën e-Biznesit, ju mund të bëni udhëtime të shumta në Indi brenda një viti dhe të kaloni deri në 180 ditë në vend.

Kjo vizë është e përkryer për udhëtarët e biznesit që kërkojnë të marrin pjesë në takime teknike ose biznesi, të krijojnë një sipërmarrje biznesi, të kryejnë turne, të japin leksione, të rekrutojnë burime njerëzore, të marrin pjesë në ekspozita ose panaire tregtare, ose të shërbejnë si ekspert ose specialist në lidhje me një projekt në vazhdim. .

Dikush mund të marrë një vizë biznesi indian në internet, duke e bërë procesin të përshtatshëm dhe pa probleme. Pra, nëse po kërkoni të bëni biznes në Indi, ia vlen të merret parasysh Viza e Biznesit Indian!

Sa kohë është e vlefshme viza e-Biznesit në Indi?

Viza e Biznesit Indian është një mënyrë e përshtatshme dhe efikase për qytetarët e kualifikuar për të udhëtuar në Indi për qëllime biznesi. Me këtë vizë, ju mund të qëndroni në Indi për gati 180 ditë në vit, ose të gjitha menjëherë ose përmes disa udhëtimeve. Ju lejohen gjithashtu hyrje të shumta gjatë kësaj kohe për sa kohë që numri total i ditëve që kaloni në Indi është maksimumi 180.

Megjithatë, vlen të përmendet se ju mund të merrni vetëm një maksimum prej dy viza biznesi indiane brenda një viti. Nëse është e nevojshme të qëndroni në Indi për periudha të gjata, aplikoni për një vizë konsullore. Fatkeqësisht, Viza e Biznesit Indian nuk mund të zgjatet.

Kur përdorni një vizë biznesi indiane, është thelbësore të mbani në mend se duhet të hyni në vend përmes një prej 28 aeroporteve të përcaktuara ose pesë porteve detare. Ju mund të niseni nga çdo Post Kontrolli i autorizuar i imigracionit (ICPS) brenda Indisë.

 Megjithatë, nëse ju duhet të hyni në Indi me rrugë tokësore ose përmes një porti hyrje që nuk është pjesë e porteve të përcaktuara për e-Visa, duhet të aplikoni për vizë në një ambasadë ose konsullatë.

Pyetjet e shpeshta të vizave për e-biznesin indian

Si mund të marr një vizë biznesi për Indinë?

Nëse jeni mbajtës i pasaportës nga një prej mbi 160 vendeve, do të jeni të lumtur të dini se marrja e një Viza e Biznesit Indian nuk ka qenë kurrë më e lehtë. Me gjithë procesin e aplikimit që kryhet online, nuk ju kërkohet të shqetësoheni për të shkuar në një ambasadë ose konsullatë.

Gjëja më e mirë për Vizën e Biznesit Indian është se ju mund të filloni procesin e aplikimit që në 120 ditë përpara datës së nisjes. Megjithatë, rekomandohet përfundimi i procesit të paktën katër ditë pune përpara udhëtimit tuaj për të siguruar një përvojë të qetë dhe pa stres.

Për t'u kualifikuar për Vizën e Biznesit Indian, duhet të plotësoni kërkesat e përgjithshme për e-Visa. Por për udhëtarët e biznesit, ka një hap të shtuar. Do t'ju duhet të siguroni një letër ose kartë biznesi dhe t'u përgjigjeni pyetjeve në lidhje me organizatat tuaja dërguese dhe pranuese.

Pasi aplikimi juaj të miratohet, ju do të merrni Vizën e Biznesit Indian me email. Pra, pavarësisht nëse do të shkoni në Indi për punë ose për të marrë pjesë në një takim biznesi, Viza e Biznesit Indian e bën të lehtë për ju të udhëtoni pa telashe.

Sa kohë duhet për të marrë një vizë biznesi për në Indi?

Nëse po planifikoni një udhëtim pune në Indi, do të jeni të lumtur të dini se procesi i aplikimit për Vizë Biznesi Indian është i shpejtë dhe i përshtatshëm. Ju mund të plotësoni formularin me të gjitha informacionet dhe dokumentet e nevojshme në vetëm pak minuta.

Një aspekt i rëndësishëm i Vizës së Biznesit Indian është se ju mund të paraqisni aplikimin tuaj deri në 4 muaj përpara datës së mbërritjes, duke ju dhënë mjaft kohë për të rregulluar gjithçka. Ju lutemi ofroni aplikacionin tuaj katër ditë pune përpara udhëtimit tuaj për të lënë kohë të mjaftueshme për përpunim.

Në shumicën e rasteve, aplikantët marrin vizat e tyre brenda 24 orëve, gjë që është tepër e shpejtë. Megjithatë, është gjithmonë më mirë të lejoni deri në 4 ditë pune vetëm në rast të ndonjë vonese të papritur.

Pjesa më e mirë në lidhje me Vizën e Biznesit Indian është se nuk ka nevojë të vizitoni një ambasadë ose konsullatë personalisht. I gjithë procesi bëhet në mënyrë elektronike, duke e bërë atë një nga mënyrat më të shpejta për të fituar akses në Indi për nevojat e biznesit tuaj.

Cilat dokumente kërkohen për një vizë biznesi indian?

Aplikimi për një Viza e Biznesit Indian tani është më e lehtë se kurrë, pasi mund t'i bëni të gjitha në internet. Sidoqoftë, ka disa kërkesa që duhet të plotësoni për t'u kualifikuar për një vizë biznesi indian.

Së pari, sigurohuni që pasaporta juaj të jetë e vlefshme për të paktën gjashtë muaj nga mbërritja juaj në Indi. Për më tepër, do t'ju duhet të siguroni një foto në stilin e pasaportës që plotëson të gjitha kërkesat e fotografisë për vizë indiane.

Ju do të duhet të tregoni dëshmi të udhëtimit tuaj të mëtejshëm kur të mbërrini në Indi. Kjo do të thotë të kesh një biletë fluturimi kthimi gati për t'u paraqitur.

Për të plotësuar aplikacionin tuaj për vizë biznesi në Indi, do t'ju duhet të siguroni dokumentacion shtesë, si një kartë biznesi ose një letër nga punëdhënësi juaj. Ju gjithashtu mund t'ju bëhen disa pyetje në lidhje me organizatat dërguese dhe pranuese.

Një nga gjërat e mira në lidhje me aplikimin për një vizë biznesi indian në internet është se ju mund të ngarkoni lehtësisht të gjitha dokumentet tuaja mbështetëse në mënyrë elektronike. Kjo do të thotë që nuk do të duhet të vizitoni personalisht një konsullatë ose ambasadë indiane për të paraqitur dokumentet tuaja.

India: Një qendër biznesi e lulëzuar

India është një qendër biznesi në rritje të shpejtë me një ekonomi të lulëzuar dhe një grup të madh të kualifikuar të punës. Vendi ka bërë hapa të mëdhenj vitet e fundit për t'u bërë më miqësor ndaj biznesit, me përmirësime të rëndësishme në infrastrukturë, teknologji dhe reforma të politikave.

India është tani ekonomia e gjashtë më e madhe në botë dhe parashikohet të bëhet e treta deri në vitin 2030. Përparësitë e vendit qëndrojnë në industritë e saj të ndryshme, duke përfshirë teknologjinë e informacionit, prodhimin, farmaceutikën dhe bioteknologjinë.

Me një treg të madh dhe në rritje të konsumit, India ofron mundësi të jashtëzakonshme për bizneset që kërkojnë të zgjerojnë operacionet e tyre. Për më tepër, qeveria indiane ka prezantuar disa stimuj dhe iniciativa për të inkurajuar investimet e huaja dhe për të bërë më të lehtë të bërit biznes në Indi.

Në përgjithësi, mjedisi miqësor ndaj biznesit, fuqia punëtore e kualifikuar dhe infrastruktura e fuqishme e bëjnë atë një destinacion tërheqës për bizneset vendase dhe ndërkombëtare.


Qytetarë të shumë vendeve përfshirë SHBA, Francë, Danimarkë, Gjermani, Spanjë, Itali kanë të drejtë për India e-Visa(Indian Visa Online). Ju mund të aplikoni për Aplikimi Online e-Visa Indian të drejtë këtu.

Nëse keni ndonjë dyshim ose keni nevojë për ndihmë për udhëtimin tuaj në Indi ose Indi e-Visa, kontaktoni Tavolinë Ndihme Vizash Indiane për mbështetje dhe udhëzim.