• Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝTiếng Tây Ban Nha
  • XIN VISA ẤN ĐỘ

HOÀN CHÍNH SÁCH

Bạn có thể đủ điều kiện được hoàn lại toàn bộ tiền nếu bạn chưa hoàn thành đơn đăng ký của mình.

Chúng tôi có thể xem xét hoàn lại tiền tùy thuộc vào giai đoạn đăng ký của bạn. Chúng tôi có thể hoàn lại phần phí dịch vụ, thường là 50% phí.

Thuế Chính phủ không thể được hoàn lại sau khi đơn đăng ký đã được nộp trên trang web của Chính phủ, bất kể kết quả đơn đăng ký eVisa của bạn như thế nào.

Chúng tôi không hứa hẹn bất kỳ sự đảm bảo nào về việc chấp thuận đơn đăng ký, nhưng chúng tôi cam kết rằng bản dịch từ ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh sẽ không có lỗi và ảnh của bạn sẽ được chấp nhận.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc chấp thuận hay từ chối đơn đăng ký.

Theo kết quả lịch sử, 98% đã được văn phòng nhập cư chấp thuận trong 72 giờ. Kết quả lịch sử trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Chúng tôi không cung cấp lời khuyên về nhập cư, hướng dẫn nhập cư cho người nhập cư. Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ văn thư và dịch thuật ngôn ngữ bằng 104 ngôn ngữ.

Kết quả lịch sử trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai.

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư, hướng dẫn nhập cư cho người nhập cư.

Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ văn thư và dịch thuật ngôn ngữ trong 104 ngôn ngữ.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo: