• EnglishfrancèsAlemanyItaliàEspanyol
 • SOL·LICITA VISA INDIA

Guia definitiva per a la visa electrònica de negocis índies

Actualitzat el dia Feb 13, 2024 | Visa índia en línia

La visa de negocis índia, també coneguda com a visa de negoci electrònic, és un tipus d'autorització electrònica de viatge que permet a persones de països elegibles visitar l'Índia per diversos motius relacionats amb els negocis. Aquest sistema eVisa es va llançar el 2014 per simplificar el procés de sol·licitud de visat i atraure més visitants estrangers a l'Índia.

L'Índia és un país que s'enfronta a una ràpida globalització i modernització. A més, el país també està expandint la seva economia i els seus mercats a la màxima velocitat. Els mercats s'han fet més amplis i lliures. Amb la liberalització de l'economia, l'Índia ha pogut dedicar-se al comerç mundial i obtenir també els millors beneficis del comerç mundial.

L'Índia, amb el ràpid creixement i desenvolupament de la seva economia i mercats, s'ha convertit en un centre comercial vital al mercat internacional. També s'ha convertit en un centre per als negocis globals i els mercats comercials. L'Índia és un país amb molts recursos comercials i comercials.

Per això, ofereix grans quantitats d'oportunitats comercials i comercials especialitzades a diverses nacions per dedicar-se al comerç i altres activitats comercials amb elles. L'Índia no només té una economia i un mercat comercial/empresarial en constant creixement, sinó que també té recursos naturals quantitatius i mà d'obra qualificada.

Afegint tot això, l'Índia es classifica fàcilment com un dels millors països per a negocis juntament amb el sector de viatges i turisme. L'Índia s'ha convertit inevitablement en una de les nacions més lucratives i atractives per a negocis i activitats comercials per als comerciants i homes de negocis de diverses nacions del món. 

Les persones i les organitzacions empresarials/comercials d'arreu del planeta volen capbussar-se en el sector empresarial de l'Índia i dur a terme activitats comercials amb els experts empresarials del país.

Com que les persones que entren al país de diferents nacions hauran de tenir una visa vàlida per entrar al país, el govern de l'Índia ha introduït un document electrònic d'autorització de viatge conegut com a visa electrònica índia o visa electrònica índia.

La visa electrònica de l'Índia estarà a disposició dels viatgers de diferents nacions per a cinc propòsits principals amb molts més propòsits en cada categoria, de la següent manera:

 • Visa electrònica índia per a viatges i turisme.
 • Visa electrònica índia per a finalitats comercials.
 • Visa electrònica índia amb finalitats mèdiques.
 • Visa electrònica índia per a assistents mèdics.

Els noms de visats associats a cada propòsit són els següents:

En aquesta publicació, proporcionarem detalls sobre la visa electrònica de negocis índia que està destinada a dedicar-se a activitats empresarials i comercials a l'Índia. Aquesta Visa es pot obtenir completament en línia, ja que és una autorització electrònica de viatge.

No caldrà cap sol·licitant per visitar una ambaixada índia o l'oficina del consolat per obtenir una visa electrònica índia de cap tipus. Això també inclou la visa electrònica de negocis índia! Coneixem-ne més!

El visat electrònic indi, també conegut com el Autorització electrònica de viatge a l'Índia, és un document legal que permet als estrangers l'entrada i la lliure circulació per tota l'Índia. Els visitants que tinguin aquest visat poden explorar les famoses atraccions turístiques de l'Índia, participar en activitats empresarials i ser voluntaris per a causes legals durant un màxim d'un mes.

Quin és el mètode de treball de la visa electrònica de negocis índia

Els empresaris i les dones de negocis que vulguin entrar al país amb la visa electrònica de negocis indis per dur a terme activitats comercials i comercials haurien de conèixer la informació i els detalls següents abans de procedir a l'inici de la sol·licitud de visa electrònica de negocis indis: 

 1. La visa electrònica de negocis índia, igual que els altres tipus de visa electrònica índia, no es pot convertir en cap altre tipus de visa. O tampoc es pot prorrogar més enllà del seu període de validesa.
 2. Cada sol·licitant podrà sol·licitar una visa electrònica de negocis índia només dues vegades cada tres-cents seixanta-cinc dies. Això vol dir que cada any només es donaran dues vises electròniques de negocis índies a cada sol·licitant.
 3. La visa electrònica de negocis índia només està pensada per dedicar-se a activitats comercials i comercials. El sol·licitant no tindrà permís per entrar a les zones del país que es consideren zones restringides o les zones d'acantonament.

La visa electrònica de negocis índia permetrà que l'empresari o l'empresari gaudeixi d'una residència temporal combinada i total de cent vuitanta dies a l'Índia. Aquest tipus de visa electrònica índia de múltiples entrades permetrà al viatger romandre al país durant cent vuitanta dies ininterromputs a partir de la data en què va fer la primera entrada al país. El viatger també podrà entrar al país diverses vegades amb la visa electrònica de negocis índia.

Tingueu en compte que la visa electrònica de negocis índia s'oferirà com a permís vàlid per entrar al país amb finalitats comercials o indulgències comercials als viatgers i visitants d'arreu del món que vulguin treure profit de les activitats comercials o comercials que són. actuant al país.

També poden participar en negocis o negocis amb qualsevol empresari o empresaria del país que tingui una empresa o organització empresarial establerta a l'Índia. O poden participar en negocis amb empreses i empreses ja establertes al país amb el motiu d'obtenir beneficis per a ells mateixos i també per a l'organització.

Els diferents objectius comercials i comercials per als quals un sol·licitant pot obtenir la visa electrònica de negocis índia són els següents:

1. Compra i venda de béns i mercaderies al país. 2. Participar en reunions d'empresa. Aquestes reunions poden ser reunions tècniques. O reunions relacionades amb les vendes. 3. La creació d'empreses comercials noves també s'inclou en aquesta Visa. A més, la creació d'empreses industrials també es pot fer possible amb la visa electrònica de negocis índia a l'Índia.

Altres finalitats per a les quals l'empresari o l'empresari pot entrar al país amb la visa electrònica de negocis índia és la realització de conferències relacionades amb activitats empresarials i comercials, la realització de visites i trobades relacionades amb els negocis, l'ocupació de treballadors i empleats per a organitzacions i empreses comercials, sent un part de fires i seminaris empresarials i molt més!

Per tant, aquests són els motius pels quals el sol·licitant de la visa electrònica de negocis indis pot entrar al país amb la visa electrònica de negocis indis.

Per obtenir una visa electrònica de negocis índia aprovada, el sol·licitant haurà de tenir necessàriament els documents següents:

 • Un passaport elegible: sense un passaport i una visa vàlids, cap persona estrangera no tindrà entrada al país per cap propòsit. És per això que si el sol·licitant vol obtenir una visa vàlida per visitar l'Índia, primer haurà de tenir també un passaport vàlid.
 • Aquest passaport es considerarà apte per a la visa electrònica de negocis índia només quan tingui sis mesos de validesa a partir de la data en què s'hagi emès la visa al sol·licitant. 
 • A més, el sol·licitant haurà d'assegurar-se que porta un passaport que tingui almenys dues pàgines en blanc. Aquestes pàgines en blanc seran utilitzades pels funcionaris d'Immigració i control de fronteres. La finalitat per a la qual el funcionari utilitzarà les dues pàgines en blanc és donar els segells d'entrada i sortida quan el viatger entri al país i quan el viatger surti també del país. En termes senzills, això sol passar durant l'arribada i durant la sortida.
 • Bitllet d'anada i tornada: si un viatger, que no és resident a l'Índia, viatja a l'Índia des d'un país estranger que és la seva residència, és possible que se li demani (no és obligatori) que tingui també un bitllet de tornada juntament amb el bitllet de tornada. bitllet per viatjar a l'Índia des de la nació on es troben actualment.
 • Aquest bitllet d'anada i tornada ha de ser de l'Índia a la nació d'on provenen. O si el viatger vol transitar de l'Índia a una altra nació, només ho podrà fer quan tingui un bitllet vàlid. Així, un bitllet de tornada o un bitllet d'anada serà un document necessari que haurà de tenir el sol·licitant de la sol·licitud de visa electrònica de negocis índies.
 • Fons suficients: És una norma general que si un viatger d'un país estranger viatja a qualsevol altre país amb qualsevol finalitat, haurà de presentar un document acreditatiu que acrediti que disposa de fons suficients per romandre al país.
 • De la mateixa manera, els viatgers de països estrangers també hauran de demostrar que disposen de fons suficients per cobrir el seu viatge a l'Índia. Això es refereix principalment a fons suficients perquè el viatger pugui cobrir les seves despeses a l'Índia.

Aquests són els documents generals necessaris per a cada tipus de visa electrònica índia que el sol·licitant ha de portar no només per sol·licitar la visa, sinó també per viatjar des del seu país a l'Índia.

A part dels requisits i documents generals, el sol·licitant de la visa electrònica de negocis índia haurà de tenir alguns documents addicionals que són essencials per a l'aplicació de la visa electrònica de negocis índies. Els documents addicionals requerits són els següents:

 • Una carta d'invitació comercial: Aquesta carta ha de ser emesa per al sol·licitant per l'empresa o l'organització amb qui farà negocis a l'Índia. O de qui els conviden a fer negocis a l'Índia. Aquesta carta ha de contenir un component essencial. Aquest component és la capçalera oficial de l'organització o empresa.
 • Una targeta de visita: Igual que la carta comercial, el viatger que vulgui obtenir la visa electrònica de negocis índia també haurà de tenir una targeta de visita. Si no teniu una targeta de visita, hauríeu de crear una signatura de correu electrònic amb Nom, Correu electrònic, Designació, Adreça de l'oficial, Correu electrònic de l'oferta, Logotip de l'oficina, Número de fax de l'oficina, etc.
 • El sol·licitant de la visa electrònica de negocis índia haurà de respondre a diverses preguntes sobre l'empresa comercial que proporciona la carta comercial al sol·licitant. I sobre l'organització que està a l'extrem receptor també. 

Quins són els requisits per a la visa electrònica de negocis índia 

Els requisits generals per a la visa electrònica de negocis índies inclouen una còpia escanejada del passaport dels sol·licitants. Aquesta còpia ha de destacar la informació personal del sol·licitant. I el segon requisit bàsic és la darrera fotografia del sol·licitant.

La fotografia s'ha de presentar d'acord amb les normes i especificacions especificades pel govern indi. Aquestes normes i regulacions s'esmentaran al lloc web a través del qual el viatger sol·licitarà la visa electrònica de negocis índia.

El sol·licitant de la visa electrònica de negocis índia ha d'assegurar-se que té un passaport de la seva nació natal amb una validesa mínima de sis mesos. Aquesta validesa es computarà a partir del dia en què s'hagi emès el visat al sol·licitant.

Si en cas que el passaport no tingui la validesa esmentada, el millor és que el viatger renovi el seu passaport o en faci un de nou i l'utilitzi per als tràmits de sol·licitud de visa electrònica índia.

El mateix passa amb aquells sol·licitants que tinguin passaports sense dues pàgines en blanc necessàries. 

Un dels requisits més importants per a la visa electrònica de negocis índia que cada sol·licitant ha de presentar sense falta juntament amb altres documents és una carta d'invitació o una carta comercial. Aquesta carta comercial ha d'esmentar la informació vital de l'empresa, empresa o organització amb la qual el sol·licitant realitzarà negocis.

El vital normalment conté la informació de contacte de l'organització, com ara l'adreça i el número de telèfon. A més, també es demanarà una signatura de correu electrònic i l'enllaç al lloc web de l'organització, esmentats a la carta d'invitació com a requisit obligatori.

Els sol·licitants han d'assegurar-se que sol·liciten la visa electrònica de negocis índia amb un mínim de quatre dies d'antelació a partir de la data en què el viatger pujarà al seu vol cap a l'Índia. Com que la visa electrònica índia és una de les maneres més ràpides d'obtenir una visa índia, el viatger no s'ha de preocupar perquè la visa arribi tard.

Però a causa de determinades circumstàncies que poden ocórrer de manera inesperada, el viatger hauria d'estar preparat per a retards en l'arribada dels seus visats electrònics índies.

LLEGEIX MÉS:

Si teniu problemes per omplir el formulari de sol·licitud de visat per a l'Índia o teniu dubtes sobre el formulari eVisa India, o teniu una consulta de pagaments o la necessitat d'agilitzar la vostra sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Ajuda de Visa índia en aquest enllaç. Respondrem a la teva consulta en un dia. Més informació a Help Desk

Resum del visat digital de negocis de l'Índia 

Això és tot el que han de saber els sol·licitants de la visa electrònica de negocis índies. En aquesta publicació s'esmenten els requisits, els documents essencials, la durada del visat, el temps necessari per tramitar el visat i molt més.

Si un viatger està entrant a l'Índia per florir el seu negoci. O si estan entrant al país per establir un nou negoci, la visa electrònica de negocis índia sempre serà considerada com una de les millors opcions que qualsevol empresari o empresari pot optar! La millor part és que, com que els visats electrònics de negocis índies són visats electrònics, es poden obtenir en línia! 

Preguntes freqüents sobre la visa electrònica de negocis índies 

Quants dies es permetrà a un viatger romandre a l'Índia amb la visa electrònica de negocis índia? 

La visa electrònica de negocis índia és una visa d'entrada múltiple que permet a un viatger romandre al país durant un període de sis mesos, que és un total de cent vuitanta dies. Això es considerarà vàlid des de la data en què el visat va començar a ser vàlid fins a la data en què la vigència del visat s'acabarà.

Com pot un viatger obtenir una visa electrònica de negocis índia sol·licitant-la en línia? 

Els titulars de passaports de més de cent seixanta nacions poden obtenir una visa electrònica de negocis índia sol·licitant-la digitalment a Internet. Tot el procés de sol·licitud de la visa electrònica de negocis índia només es farà en línia. Fins i tot per rebre el visat aprovat, el sol·licitant no haurà de viatjar a cap ambaixada ni a cap oficina consolat.

En general, la visa electrònica de negocis índia es pot obtenir complint tres senzills passos. Els tres senzills passos són: 1. Omplint el formulari de sol·licitud de visa electrònica de negocis índia en línia. 2. Adjuntar i presentar els documents importants. 3. Pagar els càrrecs o taxes de la visa electrònica de negocis índia en línia. 

Quant de temps trigarà a arribar la visa electrònica de negocis índia a la safata d'entrada de correu electrònic del sol·licitant? 

Els tràmits de la visa electrònica de negocis índies es completen bastant ràpidament. Però això només passarà si el sol·licitant s'assegura que ha adjuntat tots els documents correctes amb el formulari de sol·licitud d'eVisa índia i també ha omplert correctament tots els camps del formulari de sol·licitud d'eVisa índia.

Els sol·licitants de la visa electrònica de negocis de l'Índia podran enviar una sol·licitud de sol·licitud amb quatre mesos d'antelació a partir de la data en què tenen la intenció de volar des del seu país a l'Índia amb finalitats comercials. És un aspecte molt general de la visa electrònica de negocis índia arribar en un termini de dos dies hàbils.

Però, moltes circumstàncies poden crear entrebancs en el temps de tramitació del visat que poden comportar un augment del nombre de dies en què el visat arribarà a la bústia de correu electrònic del sol·licitant. El nombre màxim de dies en què el sol·licitant pot esperar que arribi la seva visa electrònica de negocis índia és de quatre a set dies, amb 24 hores com a temps mínim.

Quins documents necessitarà el sol·licitant de la visa electrònica de negocis índies per sol·licitar la visa electrònica de negocis índies? 

Per sol·licitar la visa electrònica de negocis índia en línia, el viatger elegible primer ha de tenir a punt el passaport. Aquest passaport hauria de tenir prou validesa i espais suficients també. Els viatgers també haurien de portar les darreres fotografies d'estil document d'ells mateixos.

Els sol·licitants de l'estranger han de disposar d'un bitllet d'avió de tornada. O haurà de tenir un bitllet d'avió des de l'Índia a una tercera destinació. Com a documents addicionals, el sol·licitant ha de portar una carta de presentació o una targeta de visita!

LLEGEIX MÉS:

Un viatge a l'Índia està a les llistes de viatges de moltes persones i és un lloc que realment us pot obrir els ulls a noves cultures i zones úniques. Més informació a

Els 10 millors resorts de l'Índia

Què és una eVisa de negocis índia?

La visa de negocis índia, també coneguda com a visa de negoci electrònic, és un tipus d'autorització electrònica de viatge que permet a persones de països elegibles visitar l'Índia per diversos motius relacionats amb els negocis. Aquest sistema eVisa es va llançar el 2014 per simplificar el procés de sol·licitud de visat i atraure més visitants estrangers a l'Índia.

El visat de negoci electrònic és la manera més ràpida i senzilla de visitar l'Índia. Elimina la necessitat de sol·licitar un segell de visat físic al passaport o visitar una ambaixada o consolat de l'Índia. Amb la visa de negocis índia, podeu venir a l'Índia per a diversos propòsits, com ara assistir a reunions de negocis, vendre o comprar béns i serveis, crear una empresa o empresa industrial, realitzar visites, impartir conferències, reclutar treballadors, participar en exposicions comercials o empresarials, i participar en activitats relacionades amb l'esport.

Heu d'omplir un formulari de sol·licitud electrònic en línia i enviar-lo amb els documents de suport necessaris per sol·licitar un visat de negocis indi. Els turistes estrangers ara poden sol·licitar fins a 120 dies abans de la data prevista d'arribada al país perquè la finestra de sol·licitud del sistema de visat electrònic s'ha ampliat de 20 a 120 dies. Per evitar problemes d'última hora, s'aconsella que els visitants de negocis sol·licitin el visat de negocis almenys quatre dies abans de la seva arribada programada.

L'Autoritat d'Immigració de l'Índia demana als visitants que entren a l'Índia que sol·licitin una visa índia en línia, també coneguda com a visa electrònica de l'Índia, en lloc de visitar un consolat o ambaixada de l'Índia. Això no només simplifica el procés de sol·licitud, sinó que també estalvia temps i esforç. A més, el sistema e-Visa està disponible per als ciutadans de més de 180 països, cosa que facilita que els viatgers de diferents parts del món visitin l'Índia amb finalitats comercials o turístiques.

Quines nacions compleixen els requisits per a l'eVisa comercial índia?

A partir del 2024, ja n’han acabat 171 nacionalitats elegibles per a la visa de negocis índia en línia. Alguns dels països elegibles per a l'eVisa empresarial índia són:

Austràlia Xile
Dinamarca França
Països Baixos Perú
Perú Portugal
Polònia Suècia
Regne Unit Suïssa

LLEGEIX MÉS:

Segons les regles de l'Autoritat d'Immigració de l'Índia per a la visa electrònica índia o la visa electrònica de l'Índia, actualment podeu sortir de l'Índia amb una visa electrònica per avió, tren, autobús o creuer, si havíeu sol·licitat una visa electrònica turística per a l'Índia o Visa electrònica de negocis per a l'Índia o visa electrònica mèdica per a l'Índia. Podeu sortir de l'Índia a través d'un dels següents aeroports o ports esmentats a continuació. Més informació a Punts i regles de sortida de la visa electrònica índia

Elegibilitat per obtenir una eVisa empresarial índia

Suposem que decidiu visitar l'Índia amb finalitats comercials i voleu sol·licitar una visa de negocis índia en línia. En aquest cas, hi ha uns quants requisits d'elegibilitat que heu de complir.

Abans de sol·licitar una eVisa índia, heu de tenir la ciutadania d'una de les 165 nacions per a les quals ja no calen visats. Si el vostre país està en aquesta llista, podeu sol·licitar un visat de negocis indi en línia sense visitar una ambaixada o consolat.

El vostre propòsit de la visita també ha d'estar relacionat amb els negocis, que podria incloure assistir a reunions de negocis, conferències o explorar possibles oportunitats de negoci a l'Índia.

El millor seria que tinguéssiu un passaport vàlid almenys sis mesos després d'arribar a l'Índia per sol·licitar un visat de negocis indi en línia. A més, almenys dues pàgines en blanc al passaport han d'estar disponibles per al segell del visat.

És fonamental recordar que la informació que proporcioneu quan sol·liciteu una eVisa índia ha de correspondre a la informació que apareix al vostre passaport. Qualsevol desajust entre els dos podria provocar que la vostra entrada a l'Índia es retardi o es denegui, depenent de la situació.

Finalment, només heu d'entrar a l'Índia a través de les estacions de control d'immigració que el govern hagi aprovat. Consten de 5 ports marítims i 28 aeroports designats per a aquest ús.

Com es fa per obtenir una eVisa de negocis índia?

Si teniu previst viatjar a l'Índia amb finalitats comercials, sol·licitar una eVisa de negocis índia és una opció senzilla i còmoda. Per començar, assegureu-vos que teniu tots els documents necessaris a mà.

En primer lloc, necessitareu una còpia escanejada de la primera pàgina del vostre passaport, que hauria de ser estàndard. A més, necessitareu una foto recent en color a mida passaport de la vostra cara. Assegureu-vos que el vostre passaport estigui disponible durant un mínim de sis mesos des de l'entrada a l'Índia.

També necessitareu una adreça de correu electrònic funcional, una targeta de dèbit o de crèdit per pagar la taxa de sol·licitud de visat i un bitllet de tornada del vostre país (això és opcional). Si sol·liciteu un tipus de visat específic, assegureu-vos de tenir a mà els documents requerits.

Sol·licitar una eVisa de negocis índia és senzill i es pot fer en línia. Haureu d'omplir una sol·licitud en línia, que només trigarà uns minuts, i triar el vostre mode de pagament en línia preferit. La tarifa de sol·licitud es pot pagar amb qualsevol diners dels 135 països llistats mitjançant targeta de crèdit, de dèbit o PayPal.

Un cop hagis enviat la teva sol·licitud, és possible que se't demani una còpia del passaport o la fotografia de la cara. Podeu enviar aquesta informació per correu electrònic o al portal en línia eVisa. Si envieu la informació per correu electrònic, envieu-la a info@indiavisa-online.org.

Després d'enviar la vostra sol·licitud, podeu esperar rebre la vostra eVisa de negocis índia per correu electrònic en un termini de 2 a 4 dies laborables. Amb la vostra eVisa, podeu entrar a l'Índia sense molèsties i posar-vos mans a l'obra.

Però abans de planificar el vostre viatge, és important tenir en compte que, com a estranger, haureu d'obtenir un visat de negocis indi per entrar al país. Aquest tipus de visat és necessari per a visites relacionades amb l'empresa, com ara conferències, reunions i programes de formació. Per tant, sol·liciteu una visa de negocis índia molt abans de les dates de viatge previstes.

Quant de temps puc romandre a l'Índia amb l'eVisa comercial índia?

Per a les persones que necessiten visitar l'Índia per negocis, l'Indian Business eVisa és una opció popular. Amb aquesta visa, les persones qualificades poden trucar a l'Índia durant un màxim de 180 dies, amb dos visats emesos cada any fiscal. És vital recordar que aquest visat no es pot prorrogar, de manera que heu de sol·licitar un altre tipus de visat si necessiteu romandre a l'Índia durant un temps més llarg.

Per entrar a l'Índia amb el Indian Business eVisa, heu d'arribar a un dels 28 aeroports designats o cinc ports marítims. Suposem que teniu previst entrar al país per una frontera terrestre o un port no seleccionat per a la visa. Heu de visitar una ambaixada o consolat indi per obtenir el visat adequat. També és essencial sortir del país a través d'un dels llocs de control d'immigració o ICPS autoritzats a l'Índia.

Quins fets clau heu de saber sobre la visa de negoci electrònic índia?

Si teniu previst viatjar a l'Índia amb finalitats comercials, és essencial conèixer les directrius i els requisits de la visa de negocis índia. En primer lloc, és crucial tenir en compte que la visa de negoci electrònic índia no es pot convertir ni ampliar un cop emesa. Per tant, és essencial planificar el vostre viatge en conseqüència i assegurar-vos que podeu completar totes les vostres activitats empresarials dins de la vigència del visat.

A més, les persones poden sol·licitar dues vises de negoci electrònic dins d'un any natural. Per tant, si viatgeu freqüentment per negocis a l'Índia, heu de planificar-ho en conseqüència i assegurar-vos que us mantingueu dins del límit màxim.

També és necessari que els sol·licitants tinguin fons suficients als seus comptes bancaris per donar-los suport durant tota la seva estada a l'Índia. Això es deu al fet que se us pot demanar que proporcioneu una prova d'estabilitat financera durant el procés de sol·licitud de visat o en arribar a l'Índia.

Un altre aspecte crucial a recordar és portar una còpia de la vostra visa de negocis índia aprovada durant la vostra estada a l'Índia. Això és per evitar qualsevol complicació o confusió amb les autoritats locals i garantir un viatge tranquil.

A més, quan sol·liciteu una visa de negocis índia, és obligatori mostrar un bitllet d'anada i tornada. Això és per assegurar-vos que teniu un pla confirmat per sortir del país després de completar les vostres activitats empresarials.

El vostre passaport ha de tenir almenys dues pàgines en blanc disponibles per als segells d'entrada i sortida, i ha de ser vàlid almenys sis mesos després d'arribar a l'Índia.

Finalment, si teniu documents de viatge internacionals o passaports diplomàtics, no podeu sol·licitar la visa de negoci electrònic índia. Per tant, sempre és millor comprovar els criteris d'elegibilitat abans de sol·licitar un visat.

Què puc fer amb el visat de negoci electrònic per a l'Índia?

El visat d'e-Business per a l'Índia és un sistema d'autorització electrònic dissenyat per a ciutadans estrangers que volen venir a l'Índia amb finalitats comercials.

La visa de negocis índia és una opció excel·lent per a aquells que visiten l'Índia per assistir a reunions de negocis, com ara reunions de vendes i tècniques. També és una opció perfecta si teniu previst vendre o comprar béns i serveis al país o crear una empresa o empresa industrial. A més, si voleu realitzar visites guiades o impartir conferències per a la Iniciativa Global per a Xarxes Acadèmiques (GIAN), el visat de negoci electrònic és el camí a seguir.

A més, el visat d'e-Business per a l'Índia us permet contractar treballadors o participar en fires i exposicions comercials o empresarials. També és ideal per visitar el país com a expert o especialista en un projecte. En general, el visat d'e-Business per a l'Índia és una opció excel·lent per a qualsevol persona que vulgui participar en activitats relacionades amb els negocis.

Per obtenir la visa de negocis índia, haureu de sol·licitar en línia i proporcionar els documents necessaris, com ara el vostre passaport, una fotografia recent i una prova de les vostres activitats relacionades amb el vostre negoci. Un cop aprovada la vostra sol·licitud, rebreu un visat electrònic per entrar a l'Índia amb finalitats comercials.

Quines són les coses que no puc fer amb el visat de negoci electrònic per a l'Índia?

Com a estranger que visita l'Índia, és essencial entendre les normes i regulacions del visat per tenir un viatge tranquil i sense problemes.

Per respondre a la vostra pregunta, normalment només triga uns minuts completar el procés de sol·licitud de visat de negoci electrònic de l'Índia. Si proporcioneu tota la informació i els documents necessaris juntament amb el formulari de sol·licitud, podeu esperar rebre la vostra e-Visa per correu electrònic en un termini de 24 hores. Tanmateix, es recomana que sol·liciteu almenys quatre dies laborables abans de la vostra visita prevista a l'Índia per evitar problemes d'última hora.

El visat de negoci electrònic per a l'Índia és la manera més ràpida i senzilla d'accedir a l'Índia amb finalitats comercials. Tot el procés es pot completar en línia, de manera que no haureu de visitar personalment el consolat o l'ambaixada de l'Índia. Això fa que sigui una opció còmoda i eficient en temps per als viatgers de negocis.

És essencial tenir en compte que, tot i que no hi ha límit per assistir a llocs religiosos o participar en activitats religioses estàndard, les normes de visat us prohibeixen participar en qualsevol "treball de Tablighi". Això inclou conferències sobre la ideologia de Tablighi Jamaat, fer circular fullets i pronunciar discursos en llocs religiosos. La violació d'aquestes normes pot comportar multes o fins i tot una prohibició d'entrada en el futur.

LLEGEIX MÉS:

Tot i que podeu sortir de l'Índia per 4 modes de viatge diferents, és a dir. per avió, amb creuer, amb tren o amb autobús, només 2 modes d'entrada són vàlids quan entres al país amb India e-Visa (India Visa Online) per avió i amb creuer. Llegeix Aeroports i ports marítims per a la visa índia

Què és el visat comercial de l'Índia? 

La visa de negocis índia és una opció excel·lent per a aquells que busquen participar en activitats empresarials a l'Índia. Amb la comoditat d'un sistema de visat electrònic, sol·licitar un visat d'empresa s'ha tornat més fàcil i ràpid.

El visat de negoci electrònic a l'Índia d'entrada múltiple permet una estada de fins a 180 dies a partir de la data de la primera entrada.

Les visades electròniques per a l'Índia es divideixen en tres categories a partir de l'1 d'abril de 2017, una d'elles és la categoria de visats de negocis.

Els viatgers estrangers ara poden sol·licitar el seu visat de negocis fins a 120 dies abans de la data prevista d'arribada a l'Índia amb el sistema de visat electrònic, que ha ampliat la finestra per a les sol·licituds de 30 a 120 dies.

Això ha facilitat l'obtenció d'un visat de negocis per als viatgers de negocis.

Es recomana que els viatgers de negocis sol·licitin la seva visa de negocis índia almenys quatre dies abans del viatge.

La majoria de les sol·licituds es processen en quatre dies, però de vegades, el processament del visat pot trigar uns quants dies més. No obstant això, un cop aprovada, la validesa de la visa de negocis índia és d'un any, proporcionant temps suficient perquè els viatgers de negocis completin les seves activitats a l'Índia.

Per tant, si planifiqueu un viatge de negocis a l'Índia, considereu la possibilitat de sol·licitar la visa de negocis índia per fer que el vostre viatge sigui còmode i sense problemes.

Com funciona una visa de negoci electrònic?

Quan viatgeu a l'Índia per negocis, és essencial conèixer els requisits per obtenir una visa de negocis índia. Aquí teniu alguns fets importants tenir en compte abans d'aplicar:

Validesa: La visa de negocis índia té una validesa d'un any a partir de la data d'emissió, i és una visa d'entrada múltiple, que permet al titular entrar a l'Índia diverses vegades durant aquest any.

Durada de l'estada: Els visitants poden romandre a l'Índia durant 180 dies l'any en què el visat és vàlid.

No convertible i no extensible: Un cop emesa, la visa de negocis de l'Índia no es pot convertir a un altre tipus de visa ni allargar-se més enllà del seu període de validesa original.

Màxim de dos visats: Una persona pot sol·licitar dues vises de negocis índies en un any natural.

Fons suficients: Els sol·licitants han de tenir els fons adequats per mantenir-se durant la seva estada a l'Índia.

Documents necessaris: Els visitants han de portar una còpia de la seva visa de negocis índia aprovada en tot moment mentre estiguin a l'Índia.

També han de tenir un bitllet de tornada o d'anada quan sol·liciten el visat, i el seu passaport ha d'estar autoritzat durant almenys sis mesos des de la seva arribada a l'Índia amb almenys dues pàgines en blanc per als segells d'immigració i control de fronteres.

Requisits del passaport: Tots els sol·licitants han de tenir un passaport individual independentment de l'edat. Els documents de viatge diplomàtics o internacionals no són elegibles per a una visa de negocis índia.

Àrees restringides: La visa de negocis de l'Índia no es pot utilitzar per visitar àrees protegides/restringides o acantonament.

Tenint en compte aquests requisits, les persones poden garantir un procés fluid quan sol·liciten una visa de negocis índia i aprofitar al màxim el seu viatge de negocis a l'Índia.

Quan sol·liciteu una visa de negocis índia, aportant documents de suport addicionals és essencial per augmentar les teves possibilitats d'èxit.

En primer lloc, haureu de proporcionar una targeta de visita o una carta comercial que serveixi com a prova de la vostra ocupació. Aquest document hauria d'indicar clarament la vostra posició dins de l'empresa i la naturalesa del vostre negoci.

A més d'això, també haureu de respondre preguntes específiques sobre les organitzacions d'enviament i de recepció.

Aquestes preguntes ajudaran al govern indi a entendre el propòsit de la vostra visita i la relació entre les dues organitzacions.

És crucial ser el més exhaustiu i precís possible quan respongueu aquestes preguntes, ja que qualsevol informació incorrecta podria retardar o rebutjar la vostra sol·licitud de visat.

En general, tenir una comprensió sòlida del Visa comercial índia requisits i proporcionar els documents de suport necessaris us donaran les millors possibilitats d'obtenir el visat i d'embarcar-vos en el vostre viatge de negocis a l'Índia.

Què podeu fer amb una visa de negocis per a l'Índia

La visa de negocis índia és una opció fantàstica per a persones que viatgen a l'Índia amb finalitats comercials. Amb el visat d'e-Business, podeu fer diversos viatges a l'Índia durant un any i passar fins a 180 dies al país.

Aquesta visa és perfecta per als viatgers de negocis que volen assistir a reunions tècniques o de negocis, establir una empresa comercial, realitzar visites guiades, impartir conferències, contractar recursos humans, participar en exposicions o fires comercials o servir com a expert o especialista en relació amb un projecte en curs. .

Es pot obtenir una visa de negocis índia en línia, fent que el procés sigui còmode i sense problemes. Per tant, si voleu fer negocis a l'Índia, val la pena tenir en compte la visa de negocis índia.

Quant de temps és vàlid el visat d'e-Business a l'Índia?

La visa de negocis índia és una manera còmoda i eficient perquè els ciutadans elegibles puguin viatjar a l'Índia amb finalitats comercials. Amb aquest visat, podeu romandre a l'Índia durant gairebé 180 dies a l'any, ja sigui tot alhora o mitjançant diversos viatges. També podeu introduir diverses entrades durant aquest temps, sempre que el nombre total de dies que passeu a l'Índia sigui com a màxim de 180.

Tanmateix, val la pena assenyalar que només podeu obtenir un màxim de dos visats de negocis índies en un any. Si cal romandre a l'Índia durant períodes prolongats, sol·liciteu una visa consular. Malauradament, la visa de negocis índia no es pot ampliar.

Quan utilitzeu una visa de negocis índia, és essencial tenir en compte que heu d'entrar al país a través d'un dels 28 aeroports designats o cinc ports marítims. Podeu sortir de qualsevol correu de control d'immigració (ICPS) autoritzat a l'Índia.

 Tanmateix, si heu d'entrar a l'Índia per terra o per un port d'entrada que no forma part dels ports designats per a e-Visa, heu de sol·licitar un visat a una ambaixada o consolat.

Preguntes freqüents sobre visats de negocis electrònics indis

Com puc obtenir un visat de negocis per a l'Índia?

Si sou titular d'un passaport d'un dels més de 160 països, estareu encantats de saber que obtenir un Visa comercial índia mai ha estat tan fàcil. Amb tot el procés de sol·licitud en línia, no cal que us preocupeu d'anar a una ambaixada o consolat.

El millor de la visa de negocis índia és que podeu iniciar el procés de sol·licitud tan aviat com 120 dies abans de la vostra data de sortida. Tanmateix, es recomana completar el procés almenys quatre dies laborables abans del viatge per garantir una experiència fluida i sense estrès.

Per ser elegible per a la visa de negocis índia, heu de complir els requisits generals de la visa electrònica. Però per als viatgers de negocis, hi ha un pas afegit. Haureu de proporcionar una carta o una targeta comercial i respondre preguntes sobre les vostres organitzacions d'enviament i de recepció.

Un cop aprovada la vostra sol·licitud, rebreu la visa de negocis índia per correu electrònic. Per tant, tant si aneu a l'Índia per treballar com per assistir a una reunió de negocis, la visa de negocis índia us facilita viatjar sense problemes.

Quin temps es necessita per obtenir un visat de negocis per a l'Índia?

Si planifiqueu un viatge de negocis a l'Índia, us agradarà saber que el procés de sol·licitud de visat de negocis índia és ràpid i còmode. Pots omplir el formulari amb tota la informació i documents necessaris en pocs minuts.

Un aspecte important de la visa de negocis índia és que podeu enviar la vostra sol·licitud fins a 4 mesos abans de la vostra data d'arribada, donant-vos molt de temps per arreglar-ho tot. Si us plau, ofereix la teva sol·licitud quatre dies hàbils abans del viatge per donar temps suficient per processar-la.

En la majoria dels casos, els sol·licitants reben els seus visats en 24 hores, la qual cosa és increïblement ràpid. Tanmateix, sempre és millor permetre un màxim de 4 dies laborables per si hi hagués retards inesperats.

La millor part de la visa de negocis índia és que no cal visitar una ambaixada o consolat en persona. Tot el procés es fa electrònicament, la qual cosa la converteix en una de les maneres més ràpides d'accedir a l'Índia per a les vostres necessitats empresarials.

Quins documents es requereixen per a un visat de negocis indi?

Sol·licitant una an Visa comercial índia ara és més fàcil que mai, ja que ho pots fer tot en línia. Tanmateix, hi ha uns quants requisits que heu de complir per ser elegible per a una visa de negocis índia.

En primer lloc, assegureu-vos que el vostre passaport sigui vàlid almenys sis mesos des de la vostra arribada a l'Índia. A més, haureu de proporcionar un foto d'estil passaport que compleix amb tots els requisits de fotografia de visat índia.

Quan arribeu a l'Índia, haureu de mostrar proves del vostre viatge. Això vol dir tenir un bitllet d'avió de tornada a punt per presentar-lo.

Per completar la vostra sol·licitud de visa de negocis índia, haureu de proporcionar documentació addicional, com ara una targeta de visita o una carta del vostre empresari. També se't poden fer algunes preguntes sobre les organitzacions d'enviament i de recepció.

Una de les coses bones de sol·licitar una visa de negocis índia en línia és que podeu carregar fàcilment tots els vostres documents de suport electrònicament. Això vol dir que no haureu de visitar personalment un consolat o ambaixada indi per presentar la vostra documentació.

Índia: un centre empresarial pròsper

L'Índia és un centre empresarial de creixement ràpid amb una economia pròspera i una gran quantitat de mà d'obra qualificada. El país ha fet grans avenços en els darrers anys per ser més amigable amb les empreses, amb millores significatives en la infraestructura, la tecnologia i les reformes polítiques.

L'Índia és ara la sisena economia més gran del món i es preveu que esdevingui la tercera l'any 2030. Els punts forts del país es troben en les seves diverses indústries, com ara la tecnologia de la informació, la fabricació, els productes farmacèutics i la biotecnologia.

Amb un mercat de consum ampli i en creixement, l'Índia ofereix immenses oportunitats per a les empreses que busquen ampliar les seves operacions. A més, el govern indi ha introduït diversos incentius i iniciatives per fomentar la inversió estrangera i facilitar els negocis a l'Índia.

En general, l'entorn empresarial, la mà d'obra qualificada i la robusta infraestructura de l'Índia la converteixen en una destinació atractiva per a empreses nacionals i internacionals.


Ciutadans de molts països inclosos United States, França, Dinamarca, Germany, Espanya, Itàlia són aptes per a Visa electrònica a l'Índia(Indian Visa Online). Podeu sol·licitar el Sol·licitud en línia de visa electrònica índia aquí mateix.

Si teniu dubtes o necessiteu ajuda per al vostre viatge a l'Índia o a l'Índia e-Visa, poseu-vos en contacte amb Servei d'ajuda de visats indis de suport i orientació.